Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
37
download

Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược. Nhiều chiến dịch truyền thông quy mô, nhưng thiếu tính nhất quán trong thông điệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính đồng bộ trong chiến dịch truyền thông

  1. TÍNH ĐỒNG BỘ TRONG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG Integrated marketing Communication (IMC) BBF7: OV Club, 01st Oct. 2005 Trình bày Masso Group www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Vấn đề • Chiến dịch truyền thông ít nhiều luôn tồn tại ở từng doanh nghiệp ? • Doanh nghiệp tổ chức truyền thông tự phát, thiếu chiến lược • Nhiều chiến dịch truyền thông qui mô, nhưng thiếu tính nhất quán trong thông điệp • Chiến lược truyền thông nhất quán, hoạch định tốt…nhưng thiếu “thông điệp WOW xuất sắc”! •Truyền thông = tốn kém! Cần có một chiến dịch IMC hiệu quả www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 1
  2. Chiến lược tiếp thị nào cũng cần IMC Thương Kéo (pull strategy) rất cần IMC Người hiệu tiêu Sản Người bán lẻ Nhà phân phối dùng Phẩm Nhà SX Đẩy (push strategy) cùng cần IMC www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Vai trò của IMC Chiến lược truyền thông - Nói gì (what?) Người Chiến - Nói với ai (who?) tiêu - Nói khi nào (When?). lược dùng Công cụ truyền thông nào ? thương nhân - Quảng cáo (Advertising) hiệu thức ? - Quan hệ công chúng (PR) - Khuyến mãi (Promotion) - Kênh bán hàng..(Selling) Tính chất sản phẩm & phân bổ ngân sách ? www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 2
  3. IMC & tổ hợp các công cụ nào ? Attention (biết) Interest (thích) Desire (mong) Action (mua) AIDA Mục tiêu DN % Bán h àng Ngân Cạnh tranh Khu yến sách m Qu a ãi n hệ côn tiếp Nguồn lực g ch úng Quả ng c thị áo Khác… Hàng tiêu dùng Hàng công nghiệp Adapted from PR SMITH www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày IMC - Một Dàn Hòa Tấu Thương Hiệu Quảng cáo PR Khuyến mãi Bán hàng Nhân viên Tài trợ, POS và nhiều phương tiện khác.. www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 3
  4. Tại sao IMC thất bại • Rất nhiều người hiểu rõ tính quan trọng của IMC nhưng thực tế ít chương trình thành công! •Các Agency hướng doanh nghiệp theo thế mạnh/hạn chế của từng Agency, các giới hạn của kênh thông tin… •Tổ chức tiếp thị của các doanh nghiệp không cho phép các doanh nghiệp thực hiện IMC đồng bộ & hiệu quả • Các doanh nghiệp vẩn thực hiện tiếp thị & truyền thông theo phản ứng ngắn hạn, www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Giới thiệu một qui trình hoạch định IMC cơ bản 1. Hiểu rõ hiện trạnh & vai trò của thương hiệu trong doanh nghiệp 2. Xác định được các yếu tố đóng góp tạo nên giá trị thương hiệu 3. Nhận định đối tượng mục tiêu cần truyền thông 4. Hình thành “Ý tưởng lớn” (Big idea) cho chiến dịch truyền thông 5. Hình dung rõ quá trình/thời gian cần thiết để thay đổi nhận thức & sở hữu “Ý tưởng lớn” 6. Xây dựng thông điệp cho từng giai đoạn của chiến dịch truyền thông 7. Nắm vững vai trò & cách ứng dụng của các công cụ truyền thông (Ad, PR…) 8. Hoạch định tổ hợp tối ưu cho các công cụ truyền thông (Communication mix) 9. Đo lường & đánh giá kết quả 10. Trở lại bước 5, www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 4
  5. Ý tưởng lớn, thông điệp sáng tạo…vũ khí của chiến dịch truyền thông Campaign message 1. Ý tưởng lớn (Big idea) - Xuất phát từ nhu cầu khách hàng mục tiêu không? - Có tính khác biệt ? Sáng tạo ? Media TVC booking - Phản ánh mục tiêu & chiến lược kinh doanh ? 2. Thông điệp (Communication message) - thể hiện được ý tưởng lớn ? Events PR - Thu hút, dễ nhớ & tiện truyền thông ? 3. Thể hiện sáng tạo (creative design/writing) Promotion Trial - Hình ảnh, Copywrite, màu sắc… - Tính nhất quán trong thể hiện (consistency)… POS www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Các yếu tố khác về IMC - IMC đòi hỏi sự cam kết của tất cả các cấp trong một tổ chức doanh nghiệp - Chú ý sự dụng nhân cách thương hiệu trong tấc cả các hoạt động truyền thông - Đòi hỏi một hệ thống nhận diện & hướng dẫn triển khai chuẩn - Cẩn được kiểm soát bởi nguồn lực trung tâm Nguồn: Masso PR www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 5
  6. IMC & Nguồn lực bên ngoài - Hoạch định IMC không đơn giản, đòi hỏi kiến thực chuyên môn & kinh nghiệm Events Management - Doanh nghiệp nên khai thác nguồn lực bên Masso Events ngoài: các công ty quảng cáo, tư vấn thương Ads. Public TVC hiệu sẽ hiệu quả hơn Integrated Marketing Relations & other Communication (Liên kết) Masso PR - Khi sử dụng nguồn lực bên ngoài, phải chú ý (IMC) Activation & BTL đánh giá & chọn lựa kỹ, tránh chọn các đối tác Masso Activation không đủ tầm có thể làm sai lêch IMC. Mô hình dịch vụ định hướng IMC - Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng nhiều đối của Masso Group với các bộ phận Masso Events, Masso PR và Masso Activation tác, tuy nhiên phải đích thân DN hoặc thuê tư vấn điều phối các đối tác QC này. www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Tham khảo về dùng nguồn lực ngoài Dutch Lady – “Sẵn sàng một sức sống” Masso Events: Events, brand activation, promotion, sampling, song composing, road-show … S-Fone “Nghe là thấy” Leo Burnnet: TVC / Print Ad / Media Masso Events: Events, promotion, banners, product trials… Satchi & Satchi: TVC / Media Moto E680 “Thế giới nghe nhìn di động” Song Masso Events: Events, brand activation, Nguồn: Masso Activation promotion, road-show … O&M: Print Ad / Media www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 6
  7. IMC chỉ là một phần của tiếp thị toàn diện (Integrated Marketing Strategy) Định IMC IMC vị Giá cả Phân Phân Giáá phốối ph i Gi ccả ả Chến lược Mục Chến Sản tiêu lược phẩm Mục Sản tiêu phẩm Thương Nhân hiệu Phân sự Thương phối hiệu Nhân sự Định vị www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày Đồng bộ…& …Nhất quán Trung A great way to fly thành với chiến lược Quảng cáo Máy bay hiện đại & mới “quality” nhất quán trong suốt 30 Dịch vụ tuyệt hảo năm Singapore girl Thương hiệu mới cạnh tranh phân khúc thấp www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 7
  8. Cùng thảo luận xung quanh chủ đề Diễn đàn của bạn www.massogroup.com BBF7 Một số phân tích về chủ đề - Masso Group trình bày 8
Đồng bộ tài khoản