intTypePromotion=1
ADSENSE

TNXH lớp 1 - BÀI 21 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

181
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 44,45. Tranh sưu tầm HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu lại các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 21 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH

  1. BÀI 21 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH I. MụC TIÊU : - HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 44,45. Tranh sưu tầm HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu lại các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Cuộc sống xung quanh” b/ Các hoạt động dạy học :
  2. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : làm việc SGK. Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị -Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung -Hs thảo luận nhóm. của từng tranh. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Nhận xét 8 ph *Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. -Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương. -Gv hướng dẫn. -Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm. *Hoạt động 3 : Vẽ tranh 7 ph Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương.. -Gv gợi ý đề tài. -Hs thực hành vẽ.
  3. -Nhận xét tuyên dương. -Hs trình bày trước lớp. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê. -GD : Hs biết yêu quí trường lớp. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét – Làm VBT. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  4. BÀI 22 : CUỘC SỐNG CHUNG QUANH (TT) I. MụC TIÊU : - HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình. - HS có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 44,45. Tranh sưu tầm HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu sự giống nhau giữa cuộc sống nông thôn và thành thị. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “Cuộc sống xung quanh” b/ Các hoạt động dạy học :
  5. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : làm việc SGK. Mục tiêu: Hs nhận biết về nghề nghiệp và cuộc sống chính ở nông thôn và thành thị -Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung -Hs thảo luận nhóm. của từng tranh. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Nhận xét 8 ph *Hoạt động 2 : Nói về cuộc sống ở địa phương Mục tiêu : Hs có hiểu biết về cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. -Gv đính tranh hs đã sưu tầm về nghề nghiệp của người dân địa phương. -Gv hướng dẫn. -Hs báo cáo lại các hoạt động trong tranh đã sưu tầm. *Hoạt động 3 : Vẽ tranh 7 ph Mục tiêu : Biết mô tả hình ảnh nét đẹp quê hương.. -Gv gợi ý đề tài. -Hs thực hành vẽ.
  6. -Nhận xét tuyên dương. -Hs trình bày trước lớp. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số nghề nghiệp ở đồng quê. -GD : Hs biết yêu quí trường lớp. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét – Làm VBT. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2