TNXH lớp 1 - BÀI 29 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
312
lượt xem
22
download

TNXH lớp 1 - BÀI 29 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS biết được 1 số loài vật sống dưới nước. Nói tên một số loài vật sống dưới nước gồm nước mặn, ngọt. -Hình thành kỹ năng quan sát nhận xét mô tả. - Hs có ý thức bảo vệ các loài vật thêm yêu quý những con vật sống dưới nước. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 60,61. HS : Sưu tầm các ảnh con vật sống ở sông, hồ và biển. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 29 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

  1. BÀI 29 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC I. MụC TIÊU : -HS biết được 1 số loài vật sống dưới nước. Nói tên một số loài vật sống dưới nước gồm nước mặn, ngọt. -Hình thành kỹ năng quan sát nhận xét mô tả. - Hs có ý thức bảo vệ các loài vật thêm yêu quý những con vật sống dưới nước. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 60,61. HS : Sưu tầm các ảnh con vật sống ở sông, hồ và biển. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài vật sống trên cạn” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “Một số loài vật sống dưới nước ?” b/ Các hoạt động dạy học :
  2. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 15 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. Mục tiêu: Hs nói tên một số loài vật sống dưới nước. Biết tên một số loài vật sống ở nước mặn và nước ngọt -Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Gv hướng dẫn hs tự đặt câu hỏi với nhau. -Đại diện nhóm trình bày. -Gv đặt câu hỏi cho cả lớp. -Hs nêu. -Gv kết luận : Có rất nhiều loài vật sống dưới nước,… 10 ph *Hoạt động 2 : Làm việc với tranh ảnh được sưu tầm. Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét. -Gv yêu cầu chia nhóm nhỏ quan sát. -Thảo luận theo nhóm -Ghi lại những điều quan sát được vào phiếu hướng dẫn. -Gv hướng dẫn hs phân loại các loài vật : vật sống ở nước ngọt, vật sống ở nước
  3. mặn,… -Gv nhận xét tuyên dương. -Đại diện nhóm trình bày.. -Cho các nhóm thi kể chuyện về tên các con vật sống dưới nước. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại vật sống dưới nước và lợi ích của chúng. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ động vật. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Nhận biết cây cối và các con vật”. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  4. BÀI 30 : NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT I. MụC TIÊU : -HS củng cố lại các kiến thức về cây cối, các con vật . -HS biết được các cây cối và các con vật vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn. - HS yêu quý các loài cây, con vật và biết cách bảo vệ chúng. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 62, 63. HS : Sưu tầm các ảnh cây cối và các con vật. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài vật sống dưới nước” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Nhận biết cây cối và các con vật” b/ Các hoạt động dạy học :
  5. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 15 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. Mục tiêu: On lại những kiến thức đã học về cây cối và các con vật. Nhận biết một số cây cối và con vật mới. -Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Gv hướng dẫn hs ghi kết quả quan sát được vào phiếu học tập. -Gv nhận xét -Đại diện nhóm trình bày. *Hoạt động 2 : Triển lãm 10 ph Mục tiêu : Củng cố những kiến thức đã học về cây cối và các con vật đã học. -Gv yêu cầu chia nhóm nhỏ và phát cho nhóm giấy A4. -Giao nhiệm vụ cho từng nhóm : -Thảo luận theo nhóm -Treo sản phẩm của nhóm. -Gv hướng dẫn hs các nhóm khác đặt câu -Đại diện nhóm trình bày.. hỏi. -Gv nhận xét tuyên dương.
  6. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại cây và con vật sống dưới nước và trên cạn. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ động vật. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt trời”. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản