Tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư CK

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

0
83
lượt xem
27
download

Tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư CK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Uỷ thác/tín thác là thoả thuận được luật thừa nhận trong đó người được uỷ thác nắm giữ/quản lý TS vì lợi ích của người thụ hưởng/người uỷ thác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư CK

 1. Những vấn đề cơ bản “ Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán” Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 1
 2. NỘI DUNG 1. Vai trò của Quỹ đầu tư 1.1. Khái niệm 1.2. Đặc điểm 1.3. Vai trò 2. Phân loại quỹ đầu tư 1. Hoạt động của quỹ đầu tư  tiếp Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 2
 3. NỘI DUNG (TIẾP) 1. Yếu tố tác động đến sự phát triển của quỹ đầu tư 5. Các bên tham gia hoạt động quản lý quỹ đầu tư 5.1. Nhà đầu tư 5.2. Công ty quản lý quỹ 5.3. Ngân hàng giám sát Tóm tắt bài Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 3
 4. 1. Vai trò của quỹ đầu tư 1.1. Khái niệm về quỹ đầu tư Quỹ - 1. Số tiền hoặc nói chung những khoản tiền của dành riêng cho những khoản chi tiêu nhất định. Quỹ tiền lương, quỹ phúc lợi của xí nghiệp. 2. Tổ chức làm nơi nhận gửi và chi trả tiền. Quỹ tiết kiệm, Quỹ tín dụng.  Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 4
 5. 1.1. Khái niệm về quỹ đầu tư (tiếp) • Đầu tư – 1. Bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội. CS đầu tư. Đầu tư vốn vào lao động để phát triển ngành cơ khí. Vốn đầu tư 2. Bỏ sức lực, thời gian…. vào công việc gì để thu kết quả tốt. Đầu tư suy nghĩ. • Quỹ đầu tư - tiền vốn huy động từ NĐT bằng PH CP/CCQ để đầu tư vào thị trường tài chính Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 5
 6. 1. Vai trò của quỹ đầu tư 1.2. Đặc điểm của quỹ đầu tư + QĐT là tiền góp của NĐT, cùng mục tiêu, chấp nhận rủi ro và hưởng lợi ích = % vốn góp + Tiền của QĐT đầu tư vào TS tài chính và TS thực + Mỗi quỹ => mục tiêu đầu tư riêng + Quản lý chuyên nghiệp + Mua danh mục CK => mục đích sinh lợi Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 6
 7. 1.3. Vai trò của quỹ đầu tư 1.3.1. Vai trò đối với TTCK 1.3.2. Vai trò đối với NĐT 1.3.3. Vị trí trong hệ thống tổ chức đầu tư trên TTCK Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 7
 8. 1.3.1. Vai trò của quỹ đầu tư CK đối với TTCK a/ Tạo hiệu quả và góp phần ổn định TTCK b/ Góp phần tăng cung - cầu về CK c/ Góp phần phát triển TTV và tăng cường năng lực quản trị DN d/ Thúc đẩy tiết kiệm cá nhân e/ Nâng cao chuẩn mực và chất lượng quản lý đầu tư g/ Việc quản lý hiệu quả quỹ đầu tư  tăng lượng tiền đầu tư. Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 8
 9. 1.3.2. Vai trò của QĐTCK đối với NĐT a/ Ph©n t¸n rñi ro   b/ T¨ng c­êng tÝnh chuyªn  nghiÖp  c/ Gi¶m chi phÝ th«ng tin,  nghiªn cøu, GD d/ B¶o vÖ quyÒn lîi NĐT tèt  h¬n Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 9
 10. 1.3.3. Vị trí của QĐT trong hệ thống tổ chức đầu tư trên TTCK a/ Đầu tư CK chiếm % lớn trong đầu tư b/ Chuyên môn hoá cao về phân tích TTin và QĐ đầu tư c/ Đảm bảo an toàn vốn, khả năng chấp nhận rủi ro cao Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 10
 11. 2. Phân loại quỹ đầu tư 2.1. Kết cấu luật định (hình thức pháp lý) – Quỹ công ty, quỹ tín thác hay quỹ hợp đồng 2.2. Cơ chế hoạt động – Q mở, Q đóng hoặc Q trung gian 2.3. Cơ chế quản lý – quản lý nội bộ hay quản lý từ bên ngoài 2.4. Loại TS nào sẽ được quỹ đầu tư vào Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 11
 12. 2.1. Kết cấu luật định QĐT 2.1.1. QĐT dạng công ty 2.1.2. QĐT tín thác 2.1.3. QĐT dạng hợp đồng 2.1.4. Q ĐT hợp danh (partnership) Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 12
 13. QĐT dạng công ty Cty QLQ Hợp đồng cổ đông HĐQT Quỹ Cty NHLK Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 13
 14. Đặc điểm quỹ dạng công ty + Công ty tnhh, Cty CP dạng“mở” ( “đóng” ) + Thời hạn hoạt động 5 - 25 năm + Có HĐQT công ty đầu tư Nghĩa vụ của HĐQT • Quản lý, giám sát quản lý tiền cẩn trọng • Ký HĐ dịch vụ với Cty QLQ, NHLK và tổ chức c/cấp dịch vụ, như kiểm toán, tư vấn luật… • GS hoạt động của các tổ chức đó Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 14
 15. 2.1.2. QĐT dạng tín thác Cty QLQ ch.chØ Ng­êi thô h­ëng            Quü tÝn th¸c      tiÒn NHLK           Ng­êi ®­ Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 15
 16. Đặc điểm QĐT dạng tín thác • Uỷ thác/tín thác là thoả thuận được luật thừa nhận trong đó người được uỷ thác nắm giữ/quản lý TS vì lợi ích của người thụ hưởng/người uỷ thác • HĐ uỷ thác ký giữa Cty QLQ và người uỷ thác • Người uỷ thác có quyền sa thải Cty QLQ nếu Cty không thành công khi thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu ghi trong điều lệ quỹ Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 16
 17. 2.1.3. QĐT dạng hợp đồng Cty QLQ H§ Ng­êi tham gia                      Quü H§      tiÒn                            NHLKQLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 Ban 17
 18. Đặc điểm QĐT hợp đồng • Quỹ lập theo HĐ giữa NĐT (đại diện quỹ) và Cty QLQ • NHLK • Các bên tham gia quỹ hưởng lợi tỷ lệ với mức vốn góp • Quỹ không có quyền biểu quyết về những thay đổi đối với quỹ mà có ảnh hưởng quan trọng đến lợi ích của NĐT (như tăng phí…) Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 18
 19. 2.1.4. QĐT hợp danh (partnership) • Các bên tham gia: NĐT chuyên nghiệp/NĐT lớn • Cty QLQ là một bên đối tác chính • Chào mời số lượng hạn chế NĐT chung phần • NĐT trở thành các bên tham gia hữu hạn. Điều kiện: • Thuế suất thấp • Quy chế hoạt động của Q linh hoạt hơn cho phép quản lý TS lớn hơn Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 19
 20. 2.2 Cơ chế hoạt động của QĐT 2.2.1. QĐT mở 2.2.2. QĐT đóng 2.2.3. Q ĐT Quỹ trung gian Ban QLKDCK - Thanh Huong 9/8/2005 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản