Tóan 2 - Bài 40, 41

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
59
lượt xem
8
download

Tóan 2 - Bài 40, 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp hs tự thực hiện phép cộng nhẩm hoặc viết có nhớ có tổng bằng 100 . Vận dụng phép cộng có tổng bằng 100 khi làm bài tính hoặc giải toán - giới thiệu bài Nêu phep cộng và ghi bảng 83 + 7 = ? Hỏi muốn thực hiện phép cộng 83 + 7 em làm thế nào ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 40, 41

 1. Ti t 40 : PHÉP C NG CÓ T NG B NG 100 I . M c tiêu : giúp hs t th c hi n phép c ng nh m ho c vi t có nh có t ng b ng 100 . V n d ng phép c ng có t ng b ng 100 khi làm bài tính ho c gi i toán II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Bài m i : - gi i thi u bài Nêu phep c ng và ghi b ng 83 + 7 = ? H i mu n th c hi n phép c ng 83 + 7 em làm th nào ? 2 hs tr l i t tính và tính k t qu + 83 17 100 3 c ng 7 b ng 10 vi t 0 nh 1 8 c ng 1 b ng 9 thêm 1 là 10 làm b ng con vi t 10 : 83 + 17 = 100 Yêu c u các em t tính và tính k t qu có t ng b ng 100 Em có nh n xét gì v t ng c a 83 + 17 ây là phép c ng có nh có t ng b ng 100 và
 2. chính là n i dung bài h c hôm nay - th c hành Bài 1 sgk / 40 : tính 99 75 64 48 Hs t làm vào v + + + + 1 hs lên b ng 1 25 36 52 vài em nêu cách tính 100 100 100 100 bài 2 : tính nh m theo m u 1 hs c yêu c u 80 + 20 = 100 2 hs nêu mi ng 8 ch c + 2 ch c = 10 ch c 90 + 10 = 100 9 ch c + 1 ch c = 10 ch c 10 ch c = 100 V y 80 + 20 = 100 30 + 70 = 100 3 ch c + 7 ch c = 100 90 + 10 = 100 50 + 50 = 100 5 ch c + 5 ch c = 10 ch c 10 ch c = 100 Bài 3 : i n s Hs th o lu n nhóm 2 cùng làm
 3. Bài 4 : vào gi y nháp Tóm t t Bu i sáng: 85kg Bu i chi u : bán hơn bu i sáng 15kg Hs nêu cách tóm t t bài toán Bu i chi u: ?kg - C l p làm vào v Bài gi i : Bu i chi u c a hàng bán ư c: 85 + 15 = 100 ( kg) áp s : 100 kg 4 . C ng c trò chơi : khi th c hi n phép tính có t ng b ng 100 em c n chú ý vi t 1 sang c t trăn trò chơi : tìm 2 s h ng có t ng b ng 100 80 + 20 = 100 Ca l p làm b ng con 75 + 25 = 100 Thi ua t nào nhanh nh t 85 + 15 = 100 Nh n xét tuyên dương
 4. Ti t 41 : LÍT I . M c tiêu : bư c u làm quen v i bi u tư ng v dung tích ( s c ch a ) , bi t ca 1 lít , chai 1 l Bi t lít là ơn v o dung tích , bi t c , vi t tên g i và kí hi u c a lít (l ) Bi t tính c ng tr các s o theo ơn v l ,bi t gi i toán có liên quan n ơn v l Lưu ý : chưa cho hs dùng thu t ng dung tích ơ l p 2 II . dùng d y h c : chu n b ca 1l , chai 1l , c c bình nư c , vbt III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh 2 . Bài m i - làm quen v i bi u tư ng dung tích s c ch a Yêu c u : các em hãy rót nư c vào 2 c c to nh mà cô chu n b ti t trư c , quan sát xem ca nào ch a ư c ít nư c hơn Ca to ch a nhi u hơn , ca nh ch a ít hơn 2 hs nh n xét tr l i L y ca nư c và c c nư c cho hs quan sát và h i : ca nư c nhi u hay ít hơn c c nư c ? Các em bi t ư c nhi u hơn hay ít hơn là qua c m giác ? c l p quan sát tr l i Mu n bi t chính xác s c ch a c a m t cái bình , chai hay ca ng ch et l ng như d u , nư c m m ….
 5. Chúng ta s tìm hi u qua bài h c hôm nay - gi i thi u ca 1 lít , ơn v lít . ây là cái ca 1 lít rót cho y nư c ca này ta ư c 1 lít nư c . N u rót s a y ta ư c gì? 1l s a Nêu : o s c ch a m t cái chai , cái ca , thùng , can ta dùng ơn v o là lít vi t t t là l Ghi b ng lít vi t t t là l Vài HS nêu l i - th c hành Bài 1 : c vi t theo m u Mư i lít hai lít năm lít -l p ng thanh 10 l 2l 5l - 2 hs c , l p vi t b ng con 2 l n Bài 2 :tính theo m u Ghi ơn v l vào k t qu c a phép tính 9 l + 5 l = 14 l 16 l + 6 l = 22l 2 l + 2 l +2 l 17 l – 10 l = 7 l 20 l + 10 l = 30 l 6 l – 2 l – 2 l c l p làm bài Bài 3: can d u 20 l rót sang ca 10 l , trong can còn 1 hs làm b ng ph l i bao nhiêu lít ? Bài 4 Tóm t t : Th o lu n nhóm 4 t nêu bài toán L n u bán : 16 l L n sau bán : 25 l C hai l n bán : ? l
 6. Bài gi i : C hai l n bán : 2 hs nêu tóm t t bài toán 16 + 25 = 41 ( l ) c l p làm bài áp s : 41 l 4 . C ng c trò chơi : o s c ch a c a m t v t ta dùng ơn v nào ? Trò chơi : thi ua 3 t , 1 hs s nêu phép tính , hs vi t úng phép tính và ơn v kèm theo nhanh nh t s th ng cu c 2 hs nêu , lít Hs nêu : 35 l ; 75 l ; 64 l ; 31 l Nh n xét tuyên dương D n dò : chu n b chai 1 l và 4 c c nh a chu n b theo nhóm 4 ti t sau th c hành 3 t thi ua
 7. Ti t 42 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs rèn luy n kĩ năng làm tính , gi i toán v i các s o theo ơn v lít , th c hành c ng c bi u tư ng v dung tích II . dùng h c t p : chai 1 l và 4 c c nh a như nhau , vbt III . Các ho t ng d y h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : trò chơi kh i ng 2 . Bài m i - gi i thi u bài H i: o s c ch a c a m t v t ta dùng ơn v o nào ? ( l ) Nêu : ti t toán hôm nay s giúp các em rèn luy n kĩ năng làm tính gi i toán v i các s o theo ơn v lít và th c hành o s c ch a c a m t v t qua bài luy n t p - th c hành Bài 1: tính 3l+2l=5l 27 l – 5 l = 22 l 1 hs c yêu c u 26 l + 15 l = 41 l 34 l - 4 l = 30 l c l p làm bài 4l+2l–3l=3 l 1 hs lên gi i 15 l – 10 l + 5 l = 10 l Bài 2: d a vào các thông tin trên hình v các em hãy
 8. th o lu n nhóm t nêu m i bài toán và nêu phép tính gi i bài toán (có hai cái ca l n lư t ch a ư c 2l , 4l . H i c h nhóm 4 t nêu bài toán và hai ca ch a ư c bao nhiêu lít ? 2l + 4l = 6l , vi t 6l vào phép toán gi i , i di n nhóm ch tr ng ) trình bày Bài 3: gi i toán Phân tích toán : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? ây là d ng toán nào ? Tóm t t 16l Thùng 1: HS nêu tóm t c bài tóan Thùng 2 2l Bài gi i : S lít d u thùng th hai có là 16 – 2 = 14 ( l) Hs nêu mi ng bài gi i áp s : 14 l Bài 4 : th c hành 1 l nư c t chai 1l sang các c c như nhau Yêu c u các nhóm t rót nư c t chai 1l sang các c c như nhau xem có th rót ư c ym yc c Ho t ng nhóm 4 th c hành theo yêu c u c a GV 3 . C ng c d n dò : o s c ch a c a m t v t ta dùng ơn v o nào ? 4 . Nh n xét ti t h c : khen hs h c t t
 9. Ti t 43 : LUY N T P CHUNG I . M c tiêu : giúp hs c ng c v : - Kĩ năng tính c ng ( nh m va vi t k c c ng các s o v i ơn v là kg ho c lít ) - Gi i bài toán tìm t ng hai s - Làm quen v i d ng bài t p tr c nghi m có 4 l a ch n II . dùng d y h c : b ng ph , III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. n nh : hát 2 . Bài m i - gi i thi u bài Hôm nay các em s ti p t c rèn kĩ năng tính c ng nh m và vi t gi i toán v t ng hai s - th c hành Bài 1: tính 6 + 7 = 13 16 + 6 = 22 36 + 4 = 34 5 + 16 = 21 C l p t làm bài t p 7 + 8 = 15 28 + 7 = 35 60 + 6 = 66 4 + 27 = 31 2 hs c k t qu tính nh m 8 + 9 = 17 29 + 8 = 37 8 + 60 = 68 5 + 38 = 43 theo c t Bài 2: nhìn vào hình v t nêu thành bài toán r i tính nh m sau ó nêu k t qu ( 72 kg , 35 l)
 10. Bài 3: vi t s thích h p vào ô tr ng h at ng nhóm 4 S h ng : 25 36 62 28 31 8 i di n nhóm trình bày S h ng : 16 37 19 25 29 88 T ng : 41 73 81 53 60 96 c l p làm vào phi u Bài 4 :gi i bài toán theo tóm t t 2 hs nêu mi ng L n u bán : 35 kg ư ng L n sau bán : 40 kg hs d a vào tóm t t bài toán t nêu toán C hai l n ? kg ư ng c l p làm Bài gi i : S kg ư ng c hai l n bán 35 + 40 = 75 ( kg) 2 hs nêu cách gi i áp s : 75 kg Bài 5: khoanh vào ch t trư c câu tr l i úng T ch c th c hi n : quan sát hình v em th y qu bí ngô cân n ng m y kg ? Hs quan sát hình v ,trao i ý ki n theo nhóm 1 Ket lu n : cân thăng b ng nên qu bí ngô và qu cân 1kg ( ĩa cân bên ph i cân n ng 4 kg ) , như th qu bí ngô cân n ng 4 – 1 = 3 kg 4 . C ng c d n dò : em ư c luy n t p các d ng toán nào ? Trò chơi : i n úng sai vào phép tính 34 + 17 = 52 S 69 + 2 = 71 63 + 7 = 60 S 54 + 8 = 62 S C l p làm b ng con thi ua
 11. Nh n xét ti t h c : khen ng i hs ai nhanh th ng cu c D n dò : h c thu c b ng c ng 9 , 8 , 7 v i 1 s Ti t 44 : KI M TRA NH KÌ ( Gi a h c kì I ) I . M c tiêu : - Ki m tra k t qu h c t p c a hs v kĩ năng th c hi n phép c ng qua 10 (c ng có nh d ng tính vi t ) - Nh n d ng , v hình ch nh t ( n i các i m ) Gi i toán có l i văn liên quan t i ơn v là kg , l , d ng nhi u hơn , ít hơn II . dùng d y h c : Hs : gi y ki m tra GV: chu n b ki m tra th i gian 40 phút III . : Bài 1 : t tính r i tính t ng bi t các s h ng là : A . 30 và 28 B . 19 và 26 C . 47 và 39 Bài 2 : tính 15 36 45 29 37 50
 12. + + + + + + 7 9 18 14 13 38 Bài 3 : Tháng 9 l p em có 17 b n vi t p . Tháng 10 l p em có nhi u hơn tháng 9 là 8 b n vi t p . H i tháng 10 l p em có m y b n vi t p? Bài 4 : N i các i m ư c hai hình ch nh t . . . . . . . . Bài 5 : i n ch s thích h p vào ô tr ng 5 66 39 + + + 27 8 3 Ti t 45 : TÌM M T S H NG TRONG M T T NG I . M c tiêu : giúp hs bi t cách tìm 1 s h ng khi bi t t ng và s h ng kia , bư c u làm quen v i kí hi u ch ( ây ch bi u th cho m t s chưa bi t )
 13. II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : trò chơi kh i ng 2 . Ki m tra bài cũ : nh n xét bài ki m tra 3. Bài m i : - gi i thi u kí hi u ch và cách tìm m t s h ng trong 1 t ng C l p quan sát trên b ng gài Gv g n ô vuông k t h p nêu : cô ính 6 ô vuông , ính thêm 4 ô vuông n a , v y có t t c bao nhiêu ô vuông ? Mu n bi t có t t c bao nhiêu ô vuông em làm th nào ? ( l y 6 + 4 ) Hãy tính k t qu c a 6 + 4 trên b ng gài C l p g n 6 + 4 = 10 trên b ng gài Ghi b ng : 6 + 4 = 10 Nêu tên g i các thành ph n và k t qu c a phép c ng 6 + 4 = 10 Ghi b ng : 6 = 10 – 4 C l p tìm s thích h p i n vào ch ch m qua vi c g n trên b ng 4 = 10 - 6 gài h i : em có nh n xét gì v s h ng và t ng trong 6 = 10 – 4 phép c ng 6 + 4 = 10 v i các phép tính 6 = 10 – 4 , 4 = 10 – 6 ? ( m i s h ng b ng t ng tr i s h ng kia 4 = 10 – 6 )
 14. g n lên b ng gài l n lư t các hình ô vuông ng th i nêu bài toán Có t t c 10 ô vuông có 1 s ôvuông b che l p và 4 ô vuôngk hông b che l p . H i có m y ô vuông b che l p? S ô vuông b che l p là s chưa bi t ta g i là x , g n ch x lên b ng gài L y x + 4 t c là l y s ô vuông chưa bi t c ng v i s ô vuông ã bi t ( 4 ) , t t c có 10 ô vuông ta vi t x + 4 = 10 Ch vào t ng thành ph n và k t qu c a phép c ng x + 4 = 10 H i : trong phép c ng này x g i là gì ? ( s h ng chưa bi t ), 4 g i là gì ? (s h ng ã bi t ) 10 g i là gì ? ( t ng ) Mu n tìm s h ng x ta làm th nào ? l y t ng tr 3 hs nêu i s h ng kia Th o lu n nhóm 2 t ng c p Các em hãy tìm s h ng x trong phép tính c ng tr l i x + 4 = 10 X = 10 – 4 X= 6 G n các hình ô vuông nêu thành bài toán . Có t t c 10 ô vuông có 1 s ô vuông b che l p và 6 ô vuông không b che l p c l p vi t b ng con S ô vuông b che l p là s ô vuông bi t chưa ? ta
 15. g i s ó là x , l y 6 + x 2 hs nêu Vi t 6 + x t c là l y s ã bi t ( 6 ) c ng v i s ô vuông chưa bi t ( x ) t t c có 10 ô vuông , ta vi t 6 + x = 10 trong phép c ng 6 + x = 10 6 g i là gì ? x g i là gì ? 10 g i là gi ? 6 + x = 10 x = 10 – 6 x=4 Qua hai ví d : các em hãy th o lu n nhóm 2 cho 2 hs nêu mi ng bi t mu n tìm s h ng trong m t t ng ta l y t ng tr i s h ng kia - th c hành Hs th c hi n b ng con Bài 1: d a vào bài m u các em làm bài x + 8 = 10 x + 5 = 17 2 + x = 12 x = 10 – 8 x = 17 – 5 x = 12 – 2 Hs th o lu n nhóm 2 x= 2 x = 12 x = 10 Hs nêu mi ng Hs h c thu c qui t c 7 + x = 10 x + 4 = 15 x + 4 = 18 x = 10 – 7 x = 15 – 4 x = 18 – 4
 16. x=3 x=9 x = 14 Bài: gi i toán C l p làm b ng con S con th là : 1 hs làm b ng ph 36 – 20 = 16 ( con ) áp s : 16 con th 4 . C ng c trò chơi : mu n tìm m t s h ng ta làm th nào ? 5 . Trò chơi : Hs t tóm t t , trình bày bai gi i 12 + x = 18 x = 18 – 12 x=6 6 . Nh n xét ti t h c - dăn dò C l p làm b ng con
 17. Ti t 46 : LUY N T P I . M c tiêu : C ng c cách tìm m t s h ng trong m t t ng , ôn l i phép tr ã h c và gi i toán ơn v phép tr II .Chu n b : b ng ph ch a bài , phi u bài t p III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh - gi i thi u bài giúp các em c ng c l i d ng toán ã h c - nh c l i t a bài hôm nay cô hư ng d n ôn l i cách gi i toán ơn v phép tr và d ng toán tr , tìm m t s h ng trong m t t ng qua bài luy n t p - th c hành luy n t p Bài 1: tìm x Yêu c u nêu thành ph n và k t qu c a phép c ng : x + 8 = 10 Các thành ph n c a phép c ng : x là s h ng 1 hs c yêu c u c a bài t p chưa bi t , 8 là s h ng ã bi t , 10 là t ng Mu n tìm s h ng chưa bi t em làm th nào ? hãy tính x trong phép c ng hs tr l i x + 8 = 10 x = 10 – 8
 18. x=2 c l p làm b ng con Tưong t hs làm bài vào phi u x + 7 = 10 30 + x = 58 x = 10 – 7 x = 58 – 30 x=3 x = 50 hs c l p làm vào phi u Bài 2: tính nh m 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10 10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 - 3 = 7 10 - 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 7 = 3 3 hs n i ti p nhau nh m k t qu Bài 3 : gi i toán H i : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? Có 45 qu trong ó có 25 qu cam , h i có bao nhiêu qu quýt ? 2 hs tr l i bi t có bao nhiêu qu quýt ta làm th nào ? c l p làm vào phi u Bài gi i : S qu quýt có là 1 em làm b ng ph 45 – 25 = 20 ( qu ) áp s : 20 qu Bài 3: tính 10 – 1 – 2 = 7, 10 – 3 – 4 = 3 , 19 – 3 – 5 = 11 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 19 – 8 = 11 Bài 5 : khoanh vào ch t trư c k t qu úng 1 hs c yêu c u Tìm x bi t x + 5 = 5
 19. A.x= 5 l p làm phi u B . x = 10 C.x=0 Th o lu n nhóm , 2 hs Vì sao em ch n c . x=0 ? i di n nhóm nêu k t qu Vì x = 5 – 5 = 0 4 . C ng c d n dò : tìm hai s h ng có t ng là 15 tìm hai s h ng có hi u là 5 10 + 5 = 15 15 – 10 = 5 Nh n xét: 3 t thi ua vào b ng con chu n b 4 th qt và 10 qt r i Tuyên dương. Nh n xét ti t h c .
Đồng bộ tài khoản