TOÁN 4 - LUYỆN TẬP (Tiết 7 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
7
download

TOÁN 4 - LUYỆN TẬP (Tiết 7 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Củng cố về đọc, viết các số co 6 chữ số. -Nắm được thứ tự số của các số có 6 chữ số. Gv kẻ sẵn nội dung bài tập 1 lên bảng -Y/c 1hs đọc đề.. -Y/c 3 hs lên bảng làm,các hs khác làm vào vở đã soạn sẵn. Gv y/c hs viết số ,phân tích số , đọc số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN 4 - LUYỆN TẬP (Tiết 7 )

  1. TOÁN LUY N T P (Ti t 7 ) L P: 4 I-M c tiêu: -C ng c v c, vi t các s co 6 ch s . -N m ư c th t s c a các s có 6 ch s . II-Ho t ng d y và h c: Th i gian Giáo viên H c sinh 5 phút 1-bài cũ: -3 hs lên b ng làm. -3 hs lên b ng làm bài t p 2 . -Gv ch m 10 v . -10 hs em v lên ch m bài t p v nhà. -Nh n xét chung. -L p s a bài. 2- Bài m i: 1 phút 2.1 Gi i thi u ghi lên b ng. -Hs l ng nghe. 26 phút 2.2Hư ng d n luy n t p: Hs m sgk. Bài 1 :Gv k s n n i dung bài t p 1 lên b ng
  2. -Y/c 1hs c .. -Y/c 3 hs lên b ng làm,các hs khác làm -Hs c bài t p 1 vào v ã so n s n. -3 hs l n lư t lên b ng làm. Gv y/c hs vi t s ,phân tích s , cs . +425 310: c:B n trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm mư i. +Vi t s :728 305: phân tách hàng: 7 trăn nghìn, 2 ch c nghìn, 8 nghìn, 3 trăm ,o ch c và 5 ơn v . + c :B n trăm hai mươi lăm nghìn b y trăm ba mươi sáu. -Hs nh n xét bài làm c a b n trên b ng. - Gv nh n xét , l p s a bài. -1 hs c . Bài 2 : Y/c 1 hs c . -4, 6 hs tr l i mi ng câu a câu b. - Hs làm mi ng câu a.,câu b. -Hs làm vào v . -Sau ó cho hs làm vào v . Gv ch m 1 s v .nh n xét chung. - Hs l ng nghe s a bài. -G i 2 hs gi i c to câu a , câu b cho c l p s a bài., Bài 3:Hs làm vào v . -Y/c hs c . -1 hs cl i . -Y/c 6 hs l n lư t lên b ng làm. -6 hs l n lư t lên b ng làm. -Gv theo dõi hs làm bài t p. -C l p làm vào v .
  3. -Thu 1 s v ch m. Nh n xét chung. -Nh n xét bài làm c a b n . -Hs s a bài t p. Bài 4:Hs làm mi ng. -Y/c hs c . -1 hs c . -Y/c hs c ti p các s c a t ng câu - 5 hs l n lư t c dãy s ti p theo . trong bài t p: câu a, b, c, d, e. Gv h i:Em nh n xét gì v c i mc a -Hs nh n xét v c i m c a t ng dãy các dãy s trong bài t p này? s :. a-Dãy s tròn trăm trăm nghìn. b-Dãy s tròn ch c nghìn . c-Dáy s tròn nghìn. d-Dãy s tròn ch c. -Gv nh n xét chung. e-Dãy s t nhiên liên ti p. 3-C ng c ,d n dò: -L p nh n xét ,b sung. 3 phút -Khi vi t s ,ta b t u vi t t âu? -Hs tr l i. - c s thì c như th nào?
  4. -H c thu c các hàng trong s có sáu ch s . - V nhà làm l i bài 4 trang 10 sgk. -Tìm hi u bài:Hàng và l p.
Đồng bộ tài khoản