TOÁN LUYỆN TẬP tuần 12 (tt)

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
4
download

TOÁN LUYỆN TẬP tuần 12 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001. - Củng cố về nhân một số thập phân với một số thập phân . - Củng cố ki năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân. 2. Kĩ năng: - Giáo dục học sinh say mê môn toán, vận dụng dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP tuần 12 (tt)

  1. TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001. - Củng cố về nhân một số thập phân với một số thập phân . - Củng cố ki năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân. 2. Kĩ năng: - Giáo dục học sinh say mê môn toán, vận dụng dạng toán đã học vào thực tế cuộc sống. 3. Thái độ: - Giúp học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ. + HS: Bảng con, VBT, SGK, nháp. III. Các hoạt động:
  2. TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - 3 học sinh lần lượt sửa bài 2, 3/ 60 1’ - Giáo viên nhận xét và - Lớp nhận xét. 30’ cho điểm. 15’ 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. Hoạt động lớp, cá nhân. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nắm được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với số 0,1 ; 0,01 ; 0, 001. - Học sinh lần lượt nhắc lại Phương pháp: Đàm quy tắc nhân số thập phân
  3. thoại, giảng giải. với 10, 100, 1000,… • Yêu cầu học sinh nhắc - Học sinh tự tìm kết quả lại quy tắc nhân số thập với 247, 45  0,1 phân với 10, 100, 1000. - Học sinh nhận xét: STP  • Yêu cầu học sinh tính: 10  tăng giá trị 10 lần – 247,45 + 0,1 STP  0,1  giảm giá trị • Giáo viên chốt lại. xuống 10 lần vì 10 gấp 10 lần 0,1 - Muốn nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001,…ta chuyển dấu • Yêu cầu học sinh nêu: phẩy của số đó lần lượt 15’ sang trái 1, 2, 3 … chữ số. - Học sinh lần lượt nhắc • Giáo viên chốt lại ghi lại. bảng. Hoạt động lớp, cá nhân.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh củng cố về nhân một số thập phân
  4. với một số thập phân, củng cố kỹ năng đọc viết số thập phân và cấu tạo của số thập phân. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại, giảng giải, động não,. - Học sinh đọc đề. Bài 1: - Học sinh sửa bài. - Giáo viên yêu cầu học - Học sinh nhận xét kết sinh đọc đề bài. quả của các phép tính. 12,60,1=1,26 12,60,01=0,126 • Giáo viên chốt lại. 12,60,001=0,0126 (Các kết quả nhân với 0,1 giảm 10 lần. Các kết quả nhân với 0,01 giảm 100 lần. Các kết quả nhân với 0,001
  5. giảm 1000 lần). - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. Bài 2: - Học sinh sửa bài – Nhắc - Giáo viên yêu cầu học lại quan hệ giữa ha và km2 sinh đọc đề bài. (1 ha = 0,01 km2)  1000 ha = 1000  0,01 = 10 km2). - Học sinh có thể dùng bảng đơn vị giải thích dịch chuyển dấu phẩy. - Học sinh đọc đề. • Giáo viên nhận xét. - Học sinh làm bài. 4’ Bài 3: - Ôn tỷ lệ bản đồ của tỉ số 1: 1000000 cm. - Học sinh sửa bài. - 1000000 cm = 10 km. - Cả lớp nhận xét. - Giáo viên yêu cầu 1 học
  6. sinh sửa bảng phụ.  Hoạt động 3: Củng cố. 1’ Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại quy tắc nhân - Thi đau 2 dãy giải bài tập nhẩm với số thập phân nhanh. 0,1 ; 0,01 ; 0,001. - Dảy A cho đề dãy B giải - Giáo viên tổ chức cho và ngược lại. học sinh thi đua giải toán nhanh. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. - Lớp nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà 1b, 3/ 60. - Chuẩn bị: “Luyện tập”.
  7. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản