intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

81
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH<br /> CỦA ÔXÍT KẼM (ZNO) CẤU TRÚC<br /> NANO/MICRO VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT<br /> LIỆU CẢN QUANG VÀ HẤP THỤ TIA<br /> CỰC TÍM<br /> Mã số: Đ2015-06-20<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Linh Nam<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 06 năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH<br /> CỦA ÔXÍT KẼM (ZNO) CẤU TRÚC<br /> NANO/MICRO VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT<br /> LIỆU CẢN QUANG VÀ HẤP THỤ TIA<br /> CỰC TÍM<br /> Mã số: Đ2015-06-20<br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ tên)<br /> <br /> TS. Nguyễn Linh Nam<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 06 năm 2016<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA<br /> VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> 1. TS. Nguyễn Thanh Hội, Phòng Đào tạo, Trường Cao<br /> đẳng Công nghệ<br /> 2. NCS. Ngô Huỳnh Bửu Trọng, Research Center For<br /> Applied Sciences, Academia Sinica, Taiwan<br /> 3. Nhóm TRT A&SM Trường Cao đẳng Công nghệ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC............................................................................... 1<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................... 5<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................ 6<br /> INFORMATION ON RESEARCH RESULTS .................. 8<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................. 9<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................... 11<br /> 1.1. Cấu trúc tinh thể của ZnO ........................................... 11<br /> 1.1.1. Cấu trúc lục giác Wurtzite ........................................ 11<br /> 1.1.2. Cấu trúc vùng năng lƣợng......................................... 11<br /> 1.2. Đặc tính quang điện của ZnO ...................................... 11<br /> 1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu vật liệu ZnO cấu trúc<br /> nano/micro ............................................................................ 11<br /> 1.3.1. Cấu trúc nano/micro ZnO ......................................... 11<br /> 1.3.2. Kết quả nghiên cứu về đặc tính quang của vật liệu<br /> ZnO ....................................................................................... 12<br /> 1.4. Một số ứng dụng của ZnO ............................................ 13<br /> 1.4.1. Ứng dụng phát quang ................................................ 13<br /> 1.4.2. Transistor hiệu ứng trƣờng ....................................... 13<br /> 1.4.3. Linh kiện quang điện tử ............................................ 14<br /> 1.4.4. Cảm biến khí, hóa học, sinh học ............................... 14<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ PHÂN<br /> TÍCH VẬT LIỆU ZnO ........................................................ 16<br /> 2.1. Phƣơng pháp tổng hợp ................................................. 16<br /> 2.2. Kỹ thuật phân tích vật liệu ........................................... 16<br /> 2.2.1. Kỹ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi<br /> điện tử quét SEM (Scanning Electron Microscope).......... 16<br /> 2.2.2. Kĩ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi điện<br /> tử đƣờng hầm TEM ( Transmission Electron Microscopy)<br /> ............................................................................................... 16<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> 2.2.3. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X ............................................. 16<br /> 2.2.4. Kỹ thuật phổ tán xạ đàn hồi Raman ........................ 17<br /> 2.2.5. Kỹ thuật phổ huỳnh quang ....................................... 17<br /> 2.2.6. Kỹ thuật phổ hấp thụ quang ..................................... 17<br /> CHƢƠNG 3: VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, QUY TRÌNH<br /> TỔNG HỢP HẠT NANO/MICRO ZnO ........................... 18<br /> 3.1. Vật liệu, hóa chất........................................................... 18<br /> 3.2. Thiết bị, dụng cụ ........................................................... 18<br /> 3.3. Quy trình tổng hợp ....................................................... 18<br /> CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................... 20<br /> 4.1. Tổng hợp vi cầu ZnO kích thƣớc micro ...................... 20<br /> 4.1.1. Hình thái hạt vi cầu ZnO........................................... 20<br /> 4.1.2. Đặc tính cấu trúc hạt vi cầu ZnO ............................. 21<br /> 4.1.3. Đặc tính huỳnh quang ............................................... 22<br /> 4.2. Tổng hợp hạt nano ZnO ............................................... 22<br /> 4.2.1. Hình thái hạt nano ZnO ............................................ 22<br /> 4.2.2. Đặc tính cấu trúc của hạt nano ZnO ........................ 23<br /> 4.2.3. Đặc tính hấp thụ quang của hạt nano ZnO ............. 24<br /> <br /> Trang 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2