intTypePromotion=1

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
55
lượt xem
7
download

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH<br /> CỦA ÔXÍT KẼM (ZNO) CẤU TRÚC<br /> NANO/MICRO VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT<br /> LIỆU CẢN QUANG VÀ HẤP THỤ TIA<br /> CỰC TÍM<br /> Mã số: Đ2015-06-20<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Linh Nam<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 06 năm 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH<br /> CỦA ÔXÍT KẼM (ZNO) CẤU TRÚC<br /> NANO/MICRO VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT<br /> LIỆU CẢN QUANG VÀ HẤP THỤ TIA<br /> CỰC TÍM<br /> Mã số: Đ2015-06-20<br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ tên)<br /> <br /> TS. Nguyễn Linh Nam<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 06 năm 2016<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA<br /> VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> 1. TS. Nguyễn Thanh Hội, Phòng Đào tạo, Trường Cao<br /> đẳng Công nghệ<br /> 2. NCS. Ngô Huỳnh Bửu Trọng, Research Center For<br /> Applied Sciences, Academia Sinica, Taiwan<br /> 3. Nhóm TRT A&SM Trường Cao đẳng Công nghệ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC............................................................................... 1<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................... 5<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................ 6<br /> INFORMATION ON RESEARCH RESULTS .................. 8<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................. 9<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................... 11<br /> 1.1. Cấu trúc tinh thể của ZnO ........................................... 11<br /> 1.1.1. Cấu trúc lục giác Wurtzite ........................................ 11<br /> 1.1.2. Cấu trúc vùng năng lƣợng......................................... 11<br /> 1.2. Đặc tính quang điện của ZnO ...................................... 11<br /> 1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu vật liệu ZnO cấu trúc<br /> nano/micro ............................................................................ 11<br /> 1.3.1. Cấu trúc nano/micro ZnO ......................................... 11<br /> 1.3.2. Kết quả nghiên cứu về đặc tính quang của vật liệu<br /> ZnO ....................................................................................... 12<br /> 1.4. Một số ứng dụng của ZnO ............................................ 13<br /> 1.4.1. Ứng dụng phát quang ................................................ 13<br /> 1.4.2. Transistor hiệu ứng trƣờng ....................................... 13<br /> 1.4.3. Linh kiện quang điện tử ............................................ 14<br /> 1.4.4. Cảm biến khí, hóa học, sinh học ............................... 14<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ PHÂN<br /> TÍCH VẬT LIỆU ZnO ........................................................ 16<br /> 2.1. Phƣơng pháp tổng hợp ................................................. 16<br /> 2.2. Kỹ thuật phân tích vật liệu ........................................... 16<br /> 2.2.1. Kỹ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi<br /> điện tử quét SEM (Scanning Electron Microscope).......... 16<br /> 2.2.2. Kĩ thuật đo đặc tính hình thái bằng kính hiển vi điện<br /> tử đƣờng hầm TEM ( Transmission Electron Microscopy)<br /> ............................................................................................... 16<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> 2.2.3. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X ............................................. 16<br /> 2.2.4. Kỹ thuật phổ tán xạ đàn hồi Raman ........................ 17<br /> 2.2.5. Kỹ thuật phổ huỳnh quang ....................................... 17<br /> 2.2.6. Kỹ thuật phổ hấp thụ quang ..................................... 17<br /> CHƢƠNG 3: VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, QUY TRÌNH<br /> TỔNG HỢP HẠT NANO/MICRO ZnO ........................... 18<br /> 3.1. Vật liệu, hóa chất........................................................... 18<br /> 3.2. Thiết bị, dụng cụ ........................................................... 18<br /> 3.3. Quy trình tổng hợp ....................................................... 18<br /> CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................... 20<br /> 4.1. Tổng hợp vi cầu ZnO kích thƣớc micro ...................... 20<br /> 4.1.1. Hình thái hạt vi cầu ZnO........................................... 20<br /> 4.1.2. Đặc tính cấu trúc hạt vi cầu ZnO ............................. 21<br /> 4.1.3. Đặc tính huỳnh quang ............................................... 22<br /> 4.2. Tổng hợp hạt nano ZnO ............................................... 22<br /> 4.2.1. Hình thái hạt nano ZnO ............................................ 22<br /> 4.2.2. Đặc tính cấu trúc của hạt nano ZnO ........................ 23<br /> 4.2.3. Đặc tính hấp thụ quang của hạt nano ZnO ............. 24<br /> <br /> Trang 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2