intTypePromotion=1

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
132
lượt xem
18
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mục tiêu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin và tăng hiệu quả các dịch vụ trong thư viện để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  1. -1- TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Kiều Kim Ánh Sinh viên : Mai Trọng Phi Lớp : TVTT 41B HÀ NỘI – 2013 -1-
  2. -2- MỤC LỤC MỤC LỤC ....................................................................................................................... - 1 -  LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. - 4 -  CHƯƠNG 1 ..................................................................................................................... - 7 -  SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ ............................................................................... - 7 -  VÀ TUYÊN TRUYỀN .................................................................................................... - 7 -  1.1. Khái quát về Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền .............................. - 7 -  1.1.1. Khái quát về Học viện Báo chí và Tuyên truyền ............................................ - 7 -  1.2.2. Khái quát về Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền ........................................................................................................... - 11 -  1.2. Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin ở Học viện báo chí và tuyên truyền .- 16 -  1.2.1. Khái niệm và các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin .................................. - 16 -  1.2.1.1. Khái niệm chung .................................................................................... - 16 -  1.2.1.2. Các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin ................................................. - 17 -  1.2.2. Vai trò của các sản phẩm, dịch vụ thư viện ở Học viện Báo chí Tuyên truyền. ...- 18 -  1.2.2.1. Đối với bản thân thư viện ...................................................................... - 18 -  1.2.2.2. Đối với người dùng tin........................................................................... - 22 -  1.2.3. Các tiêu chí đánh giá .................................................................................... - 24 -  1.2.3.1. Về dịch vụ thông tin............................................................................... - 24 -  1.2.3.2.Về sản phẩm thông tin thư viện .............................................................. - 28 -  CHƯƠNG 2 ................................................................................................................... - 31 -  THỰC TRẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN..................................................................... - 31 -  2.1. Các sản phẩm thông tin ..................................................................................... - 31 -  2.1.1. Hệ thống mục lục .......................................................................................... - 31 -  2.1.2. Thư mục thông báo sách mới ....................................................................... - 36 -  2.1.3. Ấn phẩm thông tin – tư liệu .......................................................................... - 40 -  2.1.4. Cơ sở dữ liệu điện tử..................................................................................... - 44 -  2.2. Các dịch vụ thông tin ......................................................................................... - 48 -  2.2.1. Dịch vụ lưu thông tài liệu ............................................................................. - 48 -  2.2.1.1. Cung cấp tài liệu tại chỗ ........................................................................ - 48 -  2.2.1.2. Cho mượn tài liệu về nhà ....................................................................... - 50 -  2.2.2. Dịch vụ tra cứu thông tin .............................................................................. - 54 -  2.2.2.1. Tra cứu thông tin tại thư viện ................................................................ - 54 -  2.2.4. Dịch vụ đào tạo người dùng tin .................................................................... - 56 -  2.2.4. Một số các dịch vụ khác ................................................................................ - 57 -  2.2.4.1. Cung cấp bản sao tài liệu gốc ................................................................ - 57 -  2.2.4.2. Dịch tài liệu ............................................................................................ - 59 -  2.2.4.3. Internet ................................................................................................... - 60 -  2.2.4.4. Triển lãm sách ........................................................................................ - 63 -  2.3. Nhận xét, đánh giá ............................................................................................. - 64 -  2.3.1. Ưu điểm ......................................................................................................... - 64 -  2.3.2. Tồn tại và một số nguyên nhân chủ yếu ....................................................... - 65 -  -2-
  3. -3- CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... - 70 -  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN VÀ TĂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC DỊCH VỤ TRONG THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN................................................................................ - 70 -  3.1. Đối với hệ thống sản phẩm thông tin thư viện ................................................ - 70 -  3.1.1. Hệ thống mục lục .......................................................................................... - 70 -  3.1.2. Thư mục thông báo sách mới ........................................................................ - 70 -  3.1.3. Ấn phẩm thông tin ......................................................................................... - 71 -  3.1.4. Cơ sở dữ liệu ................................................................................................. - 72 -  3.1.5. Đa dạng hóa sản phẩm thông tin .................................................................. - 73 -  3.2. Đối với hệ thống dịch vụ thông tin ..................................................................... - 73 -  3.2.1. Cung cấp tài liệu tại chỗ ............................................................................... - 73 -  3.2.2.Mượn tài liệu về nhà ...................................................................................... - 74 -  3.2.3.Đào tạo người dùng tin .................................................................................. - 75 -  3.2.4. Dịch vụ Internet ............................................................................................ - 76 -  3.2.5.Cung cấp bản sao tài liệu gốc ....................................................................... - 76 -  3.2.6. Tạo mới và phát triển các dịch vụ hiện đại .................................................. - 77 -  3.3. Tăng cường đầu tư tài chính và phát huy hiệu quả nguồn vốn được cấp .... - 78 -  3.4. Nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ ......................................... - 79 -  3.5. Tăng cường nguồn lực thông tin, hợp tác, trao đổi với các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học về công nghệ thông tin ...................................................................... - 81 -  KẾT LUẬN .................................................................................................................... - 83 -  TμI LIÖU THAM KH¶O ............................................................................................ - 85 -  -3-
  4. -4- LỜI NÓI ĐẦU Thư viện tồn tại và phát triển chủ yếu thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin, hơn là dừng lại ở việc xây dựng và lưu giữ các bộ sưu tập trong kho sách của mình. Vì vậy việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện trong hiện tại và tương lai mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin là việc làm cần thiết để đáp ứng nhu cầu thông tin một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất cho người dùng tin. Bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiệu quả, phù hợp, thư viện đã và đang hỗ trợ đắc lực cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên các trường đại học... trong các hoạt động liên quan đến: giảng dạy, học tập và nghiên cứu của họ. Là một trường nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, những năm gần đây trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được nhiều thành tích cao trong công tác đào tạo. Tuy nhiên, công tác thư viện ở đây vẫn chưa được quan tâm chú ý đến. Các sản phẩm và dịch vụ ở thư viện trường học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn còn ít và phục vụ kém hiệu quả, mặc dù có đầy đủ điều kiện về nguồn tin và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp. Nghiên cứu đánh giá về chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ đó đề xuất các giải pháp là một công việc rất cần thiết và quan trọng. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Thông qua nghiên cứu này, em hi vọng sẽ đóng góp một phần công sức của mình trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ và sản phẩm thông tin tại thư viện trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. -4-
  5. -5- 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện 2.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Phạm vi thời gian: từ năm 2008 (khi thư viện triển khai thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ trong thư viện phục vụ bạn đọc) đến nay. - Phạm vi nội dung: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện. 3. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những sản phẩm, dịch vụ trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin và tăng hiệu quả các dịch vụ trong thư viện để phục vụ bạn đọc tốt hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp quan sát, đánh giá - Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý số liệu - Phương pháp phỏng vấn 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 3 chương: -5-
  6. - 84 - tầm quan trọng của thư viện trong công tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói chung và sự nghiệp thư viện nói riêng. - 84 -
  7. - 85 - TμI LIÖU THAM KH¶O Tài liệu tiếng Việt 1. Trần Mạnh (2003), “Về hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin”, Thông tin khoa học xã hội, tr.15.28. 2. Đoàn Phan Tân (2001), Thông tin học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 3. Nguyễn Tiến Hiển (2011), Quản lí thư viện và trung tâm thông tin, Lao động, Hà Nội. 4. Trần Bích Hồng, Cao Minh Kiểm (2004), Tra cứu thông tin trong hoạt động thông tin-thư viện: Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành thư viện-thông tin, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 5. Trần Thị Hảo (2009) Nhu cầu của sinh viên với các sản phẩm và dịch vụ thông tin 6. Nguyễn Hữu Hùng (2008), Một số vấn đề về chính sách phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Tư liệu (số 2), tr.1-6 7. Vũ Văn Sơn (1997), Đánh giá các dịch vụ thông tin và thư viện, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, (số 4), tr.10-14. 8. Trần Mạnh Tuấn. Sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện. – H.: Nxb. Hà Nội, 1998. – 317tr. 9. Trần Thị Hà Thái(2010) phát triển các dịch vụ thông tin thư viện hiện đại ở học viện báo chí và tuyên truyền. - 85 -
  8. - 86 - 10. Vũ thị hồng luyến(2007) Tổng quan về đề tài khoa học cấp cơ sở cập nhật và hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu giảng dạy và học tập ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tài liệu Internet 11. http://www.kilobooks.com/ 12. http://htu.edu.vn/trung-tam-thu-vien/ 13. http://ajc.edu.vn/ 14. http://vietnamlib.net/ - 86 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2