intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm học phần: Quản trị nhân lực

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thùy Dương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

1.345
lượt xem
145
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm học phần "Quản trị nhân lực" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm về quản trị nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,... Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm học phần: Quản trị nhân lực

 1. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................      1  CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC                                                                                       ...................................................................................       10  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC                                                                                                         .....................................................................................................       16  CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC                                                                                                     .................................................................................................       25  CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC                                                                ............................................................       33  CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN                                                                                                           .......................................................................................................       45 1
 2. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 1: Với tư cách là 1 trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì QTNL là….. A.  Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh   giá, bảo toàn và giữ  gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ  chức cả về mặt số lượng và chất lượng. B.  Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi   cho nhân lực thông qua tổ chức của nó. C.  Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người D.  Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ  chức, chỉ  huy và kiểm soát các hoạt động   nhằm thu hút, sử  dụng và phát triển con người để  có thể  đạt được các mục tiêu của tổ  chức. Câu 2: Đi sâu vào việc làm của Quản trị nhân lực, có thể hiểu Quản trị nhân lực là…. A.  Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh   giá, bảo toàn và giữ  gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ  chức cả về mặt số lượng và chất lượng. B.  Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện nghi   cho nhân lực thông qua tổ chức của nó. C.  Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người D.  Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ  chức, chỉ  huy và kiểm soát các hoạt động   nhằm thu hút, sử  dụng và phát triển con người để  có thể  đạt được các mục tiêu của tổ  chức. Câu 3: Đối tượng của quản trị nhân lực là….. A. Người lao động trong tổ chức B. Chỉ bao gồm những người lãnh đạo cấp cao trong tổ chức C. Chỉ bao gồm những nhân viên cấp dưới D. Người lao động trong tổ chức và các vấn đề liên quan đến họ Câu 4: Thực chất của QTNL là….. A. Là công tác quản lý con người trong phạm vi nội bộ một tổ chức B. Là sự đối xử của tổ chức đối với người lao động C. Chịu trách nhiệm đưa con người vào tổ chức giúp cho họ thực hiện công việc, thù lao cho  sức lao động của họ và giải quyết các vấn đề phát sinh. D. Tất cả đều đúng Câu 5: Quản trị  nhân lực đóng vai trò…….trong việc thành lập các tổ  chức và giúp cho các tổ  chức tồn tại và phát triển trên thị trường. A. Chỉ đạo B. Trung tâm C. Thiết lập D. Không có đáp án nào đúng Câu 6: Sự tiến bộ  của khoa học kỹ thuật cùng với sự  phát triển của nền kinh tế  buộc các nhà   quản trị phải quan tâm hàng đầu vấn đề: 2
 3. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, quản lý B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả  tối   ưu D. Không có đáp án nào đúng Câu 7: Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát   triển thì vấn đề quan tâm hàng đầu là: A. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất, quản lý B. Tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị C. Tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả  tối   ưu D. Không có đáp án nào đúng Câu 8: Chức năng của quản trị nhân lực bao gồm: A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực D. Cả 3 nhóm chức năng trên Câu 9: Nhóm chức năng nào chú trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với các phẩm  chất phù hợp với công việc? A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực D. Nhóm chức năng bảo đảm công việc Câu 10: Nhóm chức năng nào chú trọng nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên   trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ nghề nghiệp cần thiết? A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực D. Cả 3 nhóm chức năng trên Câu 12: Các hoạt động như phỏng vấn, trắc nghiệm trong quá trình tuyển dụng nhân viên thuộc   chức năng nào của quản trị nhân lực? A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực D. Nhóm chức năng về tuyển dụng nhân viên Câu 13: Kích thích, động viên nhân viên thuộc nhóm chức năng nào của quản trị nhân lực? A. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực B. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển C. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực D. Nhóm chức năng mối quan hệ lao động 3
 4. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk Câu 14: Triết lý Quản trị nhân lực là những…………của người lãnh đạo cấp cao về  cách thức   quản lý con người trong tổ chức. A. Quyết định B. Hành động C. Tư tưởng, quan điểm D. Nội quy, quy định Câu 17: Quan niệm về con người của các nhà tâm lý xã hội học ở các nước tư bản công nghiệp   phát triển (Đại diện là Mayo) là: A. Con người muốn được cư xử như những con người B. Con người là động vật biết nói C. Con người được coi như là một công cụ lao động D. Con người có các tiềm năng cần được khai thác và làm cho phát triển Câu 19: Tương ứng với ba quan niệm về con người lao động có 3 mô hình quản lý con người: A. Cổ điển, các tiềm năng con người, các quan hệ con người B. Cổ điển, các quan hệ con người, các tiềm năng con người C. Các quan hệ con người, cổ điển, các tiềm năng con người D. Các quan hệ con người, các tiềm năng con người, cổ điển Câu 20: Thuyết X nhìn nhận đánh giá về con người, ngoại trừ: A. Con người về bản chất là không muốn làm việc. B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được. C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng D. Rất ít người muốn làm một công việc đòi hỏi tính sáng tạo, tự quản, sáng kiến hoặc tự  kiểm tra. Câu 22: Thuyết Y nhìn nhận, đánh giá về con người là: A. Con người về bản chất là không muốn làm việc. B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được. C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng D. Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao Câu 23: Thuyết Z nhìn nhận, đánh giá về con người là: A. Con người về bản chất là không muốn làm việc. B. Cái mà họ làm không quan trọng bằng cái mà họ kiếm được. C. Con người muốn cảm thấy mình có ích và quan trọng D. Người lao động sung sướng là chìa khóa dẫn tới năng suất lao động cao Câu 24: Phương pháp quản lý con người theo Thuyết X, ngoại trừ: A. Người quản lý cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp dưới và người lao động. B. Phải để  cấp dưới thực hiện một số  quyền tự  chủ  nhất định và tự  kiểm soát cá nhân   trong quá trình làm việc C. Phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần  các thao tác. D. Áp dụng hệ  thống trật tự  rõ ràng và một chế  độ  khen thưởng hoặc trừng phạt nghiêm   ngặt. Câu 27: Phương pháp quản lý con người theo thuyết X là: 4
 5. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk A. Người quản lý quan tâm và lo lắng cho nhân viên của mình như cha mẹ lo lắng cho con   cái. B. Có quan hệ hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới. C. Phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần  các thao tác. D. Phải để  cấp dưới thực hiện một số  quyền tự  chủ  nhất định và tự  kiểm soát cá nhân   trong quá trình làm việc Câu 28: Phương pháp quản lý con người theo thuyết Y là: A. Người quản lý quan tâm và lo lắng cho nhân viên của mình như cha mẹ lo lắng cho con   cái. B. Tạo điều kiện để  học hành, phân chia quyền lợi thích đáng, công bằng, thăng tiến cho  cấp dưới khi đủ điều kiện C. Phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần  các thao tác. D. Phải để  cấp dưới thực hiện một số  quyền tự  chủ  nhất định và tự  kiểm soát cá nhân   trong quá trình làm việc Câu 30: Phương pháp quản lý con người theo thuyết Z là: A. Người quản lý quan tâm và lo lắng cho nhân viên của mình như cha mẹ lo lắng cho con   cái. B. Có quan hệ hiểu biết và thông cảm lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới C. Phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần  các thao tác. D. Người quản lý cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp dưới và người lao động. Câu 32: Cách thức tác động tới nhân viên của thuyết X, ngoại trừ: A. Làm cho người lao động cảm thấy sợ hãi và lo lắng. B. Chấp nhận cả  những việc nặng nhọc và vất vả, đơn giản miễn là họ  được trả  công  xứng đáng và người chủ công bằng. C. Tự nguyện, tự giác làm việc, tận dụng khai thác tiềm năng của mình D. Lạm dụng sức khỏe, tổn hại thể lực, thiếu tính sáng tạo. Câu 35: Cách thức tác động tới nhân viên của thuyết Y? A. Tự  thấy mình có ích và quan trọng, có vai trò nhất định trong tập thể  do đó họ  càng có   trách nhiệm B. Làm cho người lao động cảm thấy sợ hãi và lo lắng. C. Chấp nhận cả  những việc nặng nhọc và vất vả, đơn giản miễn là họ  được trả  công  xứng đáng và người chủ công bằng. D. Lạm dụng sức khỏe, tổn hại thể lực, thiếu tính sáng tạo. Câu 38: Cách thức tác động tới nhân viên của thuyết Z? A. Tự  thấy mình có ích và quan trọng, có vai trò nhất định trong tập thể  do đó họ  càng có   trách nhiệm B. Tự nguyện, tự giác làm việc, tận dụng khai thác tiềm năng của mình. C. Tin tưởng, trung thành và dồn hết tâm lực vào công việc D. Cả A và B 5
 6. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk Câu 39: Cách thức tác động tới nhân viên của thuyết Z? A. Làm cho người lao động sợ hãi và lo lắng B. Tin tưởng, trung thành và dồn hết tâm lực vào công việc C. Đôi khi ỷ lại, thụ động và trông chờ D. Cả B và C Câu 41: Nguyên tắc quản lý con người của trường phái cổ điển, ngoại trừ: A. Tiêu chuẩn hóa và thống nhất các thủ tục B. Thiết lập trật tự và kỷ luật nghiêm ngặt trong sản xuất C. Công bằng, không thiên vị, khước từ mọi đặc quyền đặc lợi D. Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự kiểm tra Câu 43: Trường phái cổ điển có những ưu điểm, ngoại trừ: A. Đưa ra sự phân tích khoa học, tỉ mỉ mọi công việc B. Quan tâm đến những nhu cầu vật chất và tinh thần C. Ấn định các mức lao động, các tiêu chuẩn thực hiện công việc D. Đưa ra cách trả công xứng đáng với kết quả công việc Câu 44: Trường phái cổ điển có những nhược điểm, ngoại trừ: A. Không tin vào con người và đánh giá thấp con người B. Đưa ra sự phân tích khoa học, tỉ mỉ mọi công việc C. Kiểm tra, kiểm soát con người từng giây, từng phút D. Buộc con người phải làm việc với cường độ cao, liên tục Câu 45: Nguyên tắc quản lý con người của trường phái tâm lý xã hội, ngoại trừ: A. Tập trung quyền lực cho cấp cao nhất của doanh nghiệp B. Phân bớt quyền lực và trách nhiệm cho cấp dưới C. Đánh giá cao vai trò động viên của người quản lý, điều khiển D. Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự kiểm tra Câu 48: Nguyên tắc quản lý con người của trường phái hiện đại, ngoại trừ: A. Phát triển các hình thức mới về tổ chức lao động B. Đào tạo các nhà tâm lý lao động C. Quản lý cần mềm dẻo, uyển chuyển D. Bàn bạc, thuyết phục, thương lượng với con người Câu 51: “Không thừa nhận có nhiều kênh, nhiều tuyến cùng chỉ huy, cùng ra lệnh trong sản xuất   vì sẽ  rối, sẽ chồng chéo, có khi còn cạnh tranh lẫn nhau (về quyền lực, về uy tín)” nằm trong   nguyên tắc quản lý con người nào của trường phái cổ điển? A. Tập trung quyền lực B. Thống nhất chỉ huy và điều khiển C. Tiêu chuẩn hóa và thống nhất các thủ tục D. Phân tích hợp lý, khoa học mọi công việc 6
 7. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk Câu 52: Con người như  là “một hệ  thống mở, phức tạp và độc lập” là quan điểm của trường   phái nào? A. Trường phái cổ điển (tổ chức lao động khoa học). B. Trường phái tâm lý xã hội (trường phái các quan hệ con người). C. Trường phái QTNL hiện đại (trường phái nguồn nhân lực). D. Không thuộc trường phái nào Câu 53: Khi hoạch định chính sách quản lý con người cần quan tâm đến những điều gì? A. Tôn trọng và quý mến người lao động. B. Tạo ra những điều kiện để con người làm việc có năng suất lao động cao, đảm bảo yêu   cầu của doanh nghiệp. C. Làm cho con người ngày càng có giá trị trong xã hội. D. Cả A, B và C Câu 56: Môi trường bên ngoài của Quản trị nhân lực bao gồm, ngoại trừ: A. Khách hàng B. Đối thủ cạnh tranh C. Sứ mạng của tổ chức D. Pháp luật Câu 57: Môi trường bên trong của Quản trị nhân lực bao gồm, ngoại trừ: A. Mục tiêu của tổ chức B. Khách hàng C. Cơ cấu tổ chức D. Bầu không khí tâm lý xã hội Câu 59: Trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trước hết thuộc về ai? A. Trưởng phòng quản trị nhân lực B. Giám đốc doanh nghiệp C. Những người quản lý và lãnh đạo các cấp, các bộ phận trong doanh nghiệp D. Toàn thể lực lượng lao động trong doanh nghiệp Câu 62: Trong tổ chức, thường có những quyền hạn nào? A. Trực tuyến B. Tham mưu C. Chức năng D. Cả 3 quyền hạn trên Câu 67: Quy mô và cơ cấu của bộ phận nguồn nhân lực của một tổ chức phụ thuộc vào yếu tố  nào? A. Quy định pháp luật của Nhà nước B. Trình độ nhân lực và quản lý nhân lực C. Đặc điểm của công việc D. Cả 3 đáp án trên 7
 8. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk Câu 68: Yêu cầu chủ yếu khi thành lập bộ phận nguồn nhân lực là: A. Cân đối B. Linh hoạt C. Kịp thời D. Cả A và B Câu 70: Ở các doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi của bộ phận nguồn nhân lực là: A. Tổ chức lao động B. Tổ chức cán bộ C. Lao động – Tiền lương D. Cả 3 đáp án trên Câu 71:  Ở  các doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi của bộ  phận nguồn nhân lực khi sáp nhập với   chức năng quản trị hành chính là? A. Tổ chức – hành chính B. Hành chính tổng hợp C. Tổ chức cán bộ ­ hành chính D. Cả A và B Câu 72: Yêu cầu cân đối của bộ phận nguồn nhân lực tức là? A. Số  người thực hiện, cơ  sở vật chất, tiền vốn được phân bổ  trong tương quan với khối   lượng công việc phải thực hiện và sự  đóng góp vào các mục tiêu của tổ  chức cũng như  trong tương quan với các bộ phận chức năng khác B. Số  người thực hiện, cơ  sở vật chất, tiền vốn được phân bổ  trong tương quan với khối   lượng công việc phải thực hiện và sự đóng góp vào các mục tiêu của bộ phận cũng như  trong tương quan với các bộ phận chức năng khác C. Số người thực hiện phải tương ứng với số năm hoạt động của tổ chức D. Không có đáp án nào đúng Câu 76: Đối với công việc và điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại  trừ: A. Một việc làm an toàn B. Giờ làm việc hợp lý C. Được cảm thấy mình quan trọng và cần thiết D. Việc tuyển dụng ổn định Câu 77: Đối với công việc và điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại  trừ: A. Một khung cảnh làm việc hợp lý B. Các quỹ phúc lợi hợp lý C. Các cơ sở vật chất thích hợp D. Việc tuyển dụng ổn định Câu 78: Đối với các quyền lợi cá nhân và lương bổng, công nhân đòi hỏi gì nơi nhà quản trị,  ngoại trừ: A. Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá con người 8
 9. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk B. Được cấp trên lắng nghe C. Cơ hội được học hỏi các kỹ năng mới D. Không có vấn đề đặc quyền đặc lợi và địa vị Câu 79: Đối với các quyền lợi cá nhân và lương bổng, công nhân đòi hỏi gì nơi nhà quản trị,  ngoại trừ: A. Được trả lương theo mức đóng góp của mình cho công ty B. Được cấp trên lắng nghe C. Được quyền tham dự vào các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến minh D. Một khung cảnh làm việc hợp lý Câu 80: Đối với cơ hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A. Giờ làm việc hợp lý B. Cơ hội cải thiện cuộc sống C. Một công việc có tương lai D. Cơ hội được học hỏi các kỹ năng mới Câu 81: Đối với cơ hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A. Được cấp trên nhận biết các thành tích quá khứ B. Cơ hội được có các chương trình đào tạo và phát triển C. Các quỹ phúc lợi hợp lý D. Cơ hội cải thiện cuộc sống 9
 10. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Câu 1. Khi dự  báo cầu nhân lực trong dài hạn, phương pháp nào có  ưu điểm là tính toán đơn  giản, số liệu dễ thu thập nhưng lại có hạn chế là số liệu của quá khứ nên dự báo không hết   những biến động ảnh hưởng đến cầu nhân lực?  A. Phương pháp chuyên gia B. Phương pháp ước lượng trung bình C. Phương pháp dự đoán xu hướng D. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính Câu 2. Đặc điểm nguồn nhân lưc ở Việt Nam hiện nay là  A. Quy mô lớn, trình độ cao B. Quy mô nhỏ, trình độ cao C. Quy mô lớn, chất lượng chưa cao, đang từng bước cải thiện D. Quy mô lớn, chất lượng cao nhưng đang giảm sút Câu 3. Khi cầu nhân lực bằng cung nhân lực, doanh nghiệp nên làm gì?  A. Không cần có bất cứ sự thay đổi gì về nhân sự B. Bố trí, sắp xếp lại nhân sự C. Tuyển thêm lao động D. Cả B và C Câu 4. Khi xác định nhu cầu nhân lực cho năm tới theo phương pháp tính lượng lao động hao phí,  yếu tố nào là không cần thiết? A. Hệ số tăng năng suất lao động dự tính năm kế hoạch B. Tổng số sản phẩm cần sản xuất ở năm kế hoạch C. Mức lương trung bình mỗi lao động ở năm hiện tại D. Tất cả các phương án trên Câu 5. “…….” là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch   vụ hoặc khối lượng công việc của tổ chức trong 1 thời kỳ nhất định. Đó là:  A. Hoạch định nguồn nhân lực B. Cung nhân lực C. Cầu nhân lực D. Cả A,B,C đều sai Câu 6. Đây là phương pháp dự  báo cầu nhân lực ngắn hạn bằng cách lấy tổng sản lượng năm  kế  hoạch bao gồm hiện vật, giá trị  chia cho năng suất lao động của 1 người lao động năm   kế hoạch:  A. Phương pháp ước lượng trung bình B. Phương pháp dự đoán xu hướng C. Phương pháp tính theo năng suất lao động D. Cả A,B,C đều sai Câu 7. Ưu điểm của phương pháp này, các chuyên gia không tiếp xúc trực tiếp với nhau trong   cuộc họp, mà chỉ thông qua văn bản nên thuận lợi hơn, tránh được những hạn chế( nể nang,   bất đồng quan điểm):  A. Phương pháp dự đoán xu hướng B. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 10
 11. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk C. Phương pháp ước lượng trung bình D. Phương pháp chuyên gia Câu 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nhân lực của tổ chức:  A. Tình hình di dân B. Nguồn lao động từ nước ngoài về C. Cả A,B đều đúng D. Cả A,B đều sai Câu 9. Để dự đoán cầu nhân lực trong ngắn hạn, ta có thể sử dụng phương pháp:  A. Tính theo lượng lao động hao phí B. Tính theo năng suất lao động C. Dự đoán xu hướng D. Cả A và B đều đúng Câu 10. Thuê những lao động làm việc không trọn ngày hoặc sử  dụng lao động tạm thời nhằm   khắc phục tình trạng:  A. Thiếu lao động         B. Thừa lao động C. Cầu bằng cung nhân lực D. A, B, C đều sai Câu 11. Khi cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực (thiếu lao động), tổ  chức thường tiến   hành các biện pháp khai thác và huy động lực lượng lao động từ bên trong và ngoài tổ chức.  trong các biện pháp sau, biện pháp nào chỉ áp dụng trong ngắn hạn:  A. Tuyển mộ người lao động mới từ ngoài tổ chức B. Đề bạt nhân viên trong tổ chức C. Huy động người lao động trong tổ chức làm thêm giờ D. Tất cả các phương án trên Câu 12. Phương pháp nào sau đây dùng để dự báo cầu nhân lực dài hạn?  A. Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí B. Phương pháp dự báp cầu nhân lực của tổ chức dựa vào cầu nhân lực của từng đơn vị. C. Phương pháp tiêu chuẩn định biên D. Cả B và C đều đúng. Câu 13. Dự đoán cung nhân lực từ bên ngoài tập trung vào:  A. Biến động mức sinh, mức tử, quy mô và cơ cấu dân số. B. Phân tích quy mô và cơ cấu lực lượng lao động xã hội. C. Phân tích chất lượng nguồn nhân lực. D. Tất cả 3 câu trên. Câu 14. Biện pháp hữu hiệu khi thừa lao động:  A. Thực hiện kế hoạch hóa kế cận. B. Thuyên chuyển nhân lực đến bộ phận đang thiếu. C. Tuyển mộ nhân viên từ bên ngoài vào. D. Thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng người lao động. Câu 15. Khi lao động cân đối nhà quản trị cần làm gì?  A. Thực hiện kế hoạch hóa kế cận. 11
 12. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk B. Tạm thời không thay thế những người chuyển đi. C. Chia sẻ công việc. D. Tất cả đều đúng. Câu 16. Hoạch định nguồn nhân lực bao gồm?  A. Dự báo cầu lao động  B. Dự báo cung lao động  C. Lựa chọn các chương trình cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức sẽ có đúng số nhân viên với  đúng các kỹ năng vào đúng nơi và đúng lúc. D. Cả A, B và C. Câu 17. Hoạch định nguồn nhân lực là?  A. Quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách. B. Thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ  nguồn nhân lực   với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để  thực hiện công việc có năng suất, chất lượng đạt   hiệu quả cao. C. Cả a và b. D. Đáp án khác. Câu 18. Trong phương pháp tính lượng lao động hao phí:  n t i SL i i 1 , SLi biểu thị cho đại lượng nào sau đây: D Tn K m A. Tổng lượng lao động để  sản xuất sản phẩm i. B. Tổng sản phẩm i cần sản xuất năm kế hoạch. C. Lượng lao động hao phí để sản xuất một đơn vị sản phẩm i. D. Các đáp án trên đều sai. Câu 19. Một Công ty X có 200 công nhân sản xuất 20.000 sản phẩm/tháng, để  sản xuất   30.000 sản phẩm /tháng cần bao nhiêu công nhân và dùng phương pháp nào để tính?  A. 300 công nhân và Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí. B. 200 công nhân và Phương pháp tính theo năng suất lao động. C. 300 công nhân và Phương pháp tính theo năng suất lao động. D. 250 công nhân và Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên. Câu 20. Đâu là nhược điểm của phương pháp dự đoán cầu nhân lực dài hạn của tổ  chức  dựa vào cầu nhân lực của từng đơn vị:  A. Số liệu không thể hiện hết những biến động có thể xảy ra trong thời kì kế hoạch. B. Phải có sự kết hợp của nhiều đơn vị. C. Mất nhiều công sức. D. Chỉ phù hợp với tổ chức có môi trường ổn định. Câu 21. Chỉ tiêu không được dùng để đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực:  A. Năng suất lao động. B. Tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên. C. Môi trường văn hóa của tổ chức. D. Chi phí lao động. Câu 22.  Phương pháp chủ yếu để dự đoán cầu nhân lực trong ngắn hạn là:  12
 13. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk A. Phương pháp tính theo năng suất lao động. B. Phương pháp phân tích nhiệm vụ hay phân tích khối lượng công việc. C. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. D. Phương pháp ước lượng trung bình. Câu 23. Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến cầu nhân lực là:  A. Cạnh tranh trong nước, thay đổi công nghệ­ kĩ thuật, ngân sách chi tiêu, mức sản lượng năm   kế hoạch, số loại sản lượng và dịch vụ mới. B. Ngân sách chi tiêu, sản lượng năm kế hoạch, số sản phẩm và dịch vụ mới, cơ cấu tổ chức. C. Cạnh tranh trong nước, ngân sách chi tiêu, mức sản lượng năm kế hoạch, cơ cấu tổ chức. D. Thay đổi công nghệ­ kĩ thuật, ngân sách chi tiêu, mức sản lượng năm kế  hoạch, số  sản   phẩm và dịch vụ mới. Câu 24. Các phương pháp dự báo cầu nhân lực ngắn hạn là: A. Phương pháp tính theo lao động hao phí, theo NSLĐ, Theo tiêu chuẩn định biên, ước lượng   trung bình. B. Phương pháp tính theo lao động hao phí, theo NSLĐ, theo tiêu chuẩn định biên. C. Phương pháp tính theo NSLĐ, theo tiêu chuẩn định biên, ước lượng trung bình. D. Tất cả đều sai. Câu 25.  Phương pháp nào không được dùng để dự đoán cầu nhân lực trong ngắn hạn:  A. Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí. B. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. C. Phương pháp tính theo NSLĐ. D. Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên. Câu 26. Trong trường hợp cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực, tổ chức cần sử dụng các  biện pháp, ngoại trừ:  A. Kế hoạch hóa kế cận & phát triển quản lí B. Tuyển mộ người lao động mới  từ ngoài tổ chức C. Thuê những lao động làm việc không trọn ngày D. Cho các tổ chức khác thuê nhân lực Câu 27.   Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên thích hợp để  dự  báo cầu nhân lực   năm kế hoạch của tổ chức thuộc ngành:  A. Cơ khí, dệt may B. Giáo dục, y tế, phục vụ C. Điện tử, viễn thông, ngân hàng D. Tất cả đều sai Câu 28. Phương pháp nào được dùng cho việc dự báo cầu nhân lực năm kế hoạch của các   tổ chức thuộc ngành giáo dục,y tế,phục vụ...  A. Phương pháp dự đoán xu hướng B. Phương pháp tính theo tiêu chuẩn định biên C. Phương pháp ước lượng trung bình D. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính Câu 29. Điền vào ‘‘.........’’ từ thích hợp 13
 14. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk   Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu,xác định.......đưa ra các chính sách và   thực hiện các chương trình,hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với   các........phù hợp để thực hiện công việc có năng suất,chất lượng,hiệu quả   A. Nhu cầu nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ năng B. Chất lượng nguồn nhân lực / năng lực,kinh nghiệm C. Kỹ năng chuyên môn của nguồn nhân lực / năng lực,kinh nghiệm D. Chất lượng nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ năng Câu 30. Chọn phát biểu sai khi nói về vai trò của công tác hoạch định nguồn nhân lực  A. Có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức B. Giữ vai trò thứ yếu trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực C. Là cơ sở cho các hoạt động biên chế nguồn nhân lực,đào tạo và phát triển nguồn nhân lực D. Nhằm điều hoà các hoạt động nguồn nhân lực Câu 31. Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí sử dụng công thức nào sau đây?  n A.D=                                                                      C.D= tiLi n i 1 tiSKm i 1 STnKm                                                                        n TiLi tiSLi n i 1 tiSTn B. D=                                                                     D .D= TnKm i 1 LiKm Câu 32. Cầu nhân lực tăng trong trường hợp nào trong các trường hợp dưới đây: A. Năng suất lao động tăng lên  B. Cầu về sản phẩm dịch vụ giảm  C. Cầu về sản phẩm dịch vụ tăng D. Cả A,Cđều đúng  Câu 33. Cầu về nhân lực giảm trong trường hợp nào trong các trường hợp sau:  A. Năng suất lao động giảm  B. Năng suất lao động tăng C. Cầu về sản phẩm dịch vụ tăng D. Cả A,B,C đều sai Câu 34. Hoạch định nguồn nhân lực là cơ sở cho hoạt động:  A. Biên chế nguồn nhân  lực và đào tạo nguồn nhân lực B. Đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực C. Phát triển nguồn nhân lực,biên chế nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực D. Cả A,B,C đều sai Câu 35. Chọn câu trả  lời đúng nhất khi xảy ra hiện tượng dư thừa lao động trong doanh   nghiệp doanh nghiệp   A. Tăng giờ làm giờ làm ,cho thuê lao động,tuyển thêm những người có chuyên môn cao B. Khuyến khích nghỉ hưu sớm,khuyến khích xin thôi việc hưởng trợ cấp,giảm giờ làm C. Sàng lọc và loại khỏi công ty những người tạm thời không cần thiết,giảm lương của nhân   viên D. Tất cả các phương án 14
 15. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk Câu 36. Nghỉ luân phiên là gì?  A. Nghỉ không lương tạm thời ,khi cần lại huy động B. Nghỉ việc khi doanh nghiệp không cần lao động C. Nghỉ vĩnh viễn và sang làm trong doanh nghiệp khác D. Nghỉ việc khi không đủ sức khỏe Câu 37. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thừa lao động?  A. Do nhu cầu của xã hội về  sản phẩm hoặc dịch vụ  từ  tổ  chức bị giảm sút so với thời kì   trước B. Do tổ chức làm ăn thua lỗ nên thu hẹp sản xuất C. Tuyển quá nhiều lao động D. Tất cả đều đúng Câu 38. Chọn phát biểu sai về  mối quan hệ  của chiến lược nguồn nhân lực với   chiến   lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  A. Chiến lược nguồn nhân lực có quan hệ  chặt chẽ  với chiến lược sản xuất  kinh doanh của   doanh nghiệp B. Chiến lược nguồn nhân lực phải xuất phát từ  chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh   nghiệp. C. Chiến lược nguồn nhân lực không  ảnh hưởng đến chiến lược sản xuất kinh doanh của   doanh nghiệp D. Chiến lược nguồn nhân lực gắn liền với chiến lược sản xuất kinh doanh và phục vụ  cho  chiến lược sản xuất kinh doanh của tổ chức. Câu 39. Đáp án nào sau đây là đáp án đúng khi nói về hệ thống thông tin nguồn nhân lực?  A. Làm cơ sở cho tình hình phân tích nguồn nhân lực hiện có trong tổ chức B. Làm cơ sở cho hoạch định sản xuất C. Làm cơ sỏ cho hoạch định thị trường,tài chính D. Cả A,B,C đều đúng 15
 16. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Câu 1: Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc: A. Phỏng vấn, bảng câu hỏi và quan sát tại nơi làm việc. B. Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí, tính theo năng suất lao động,  theo tiêu chuẩn định biên. C. Phương pháp ước lượng trung bình, phương pháp dự đoán xu hướng,  phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. D. A, B, C đúng  Câu     2   : Khai niêm nao sau đây la đung v ́ ̣ ̀ ̀ ́ ới “ công viêc” : ̣ ̉ A. Biêu thi t ̣ ưng hoat đông lao đông riêng biêt v ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ơi tinh đich cu thê ma môi ng ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ ười  ̣ lao đông phai th ̉ ực hiên ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ́ B. Biêu thi tât ca cac nhiêm vu đ ̣ ̣ ược thực hiên b ̣ ởi cung môt ng ̀ ̣ ười lao đông ̣ ́ ̉ ưng nhiêm vu đ C. Tât ca nh ̃ ̣ ̣ ược thực hiên b ̣ ởi ngươi lao đông hoăc tât ca nh ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ưng ̃   ̣ ̣ nhiêm vu giông nhau đ ́ ược thực hiên b ̣ ởi môt sô ng ̣ ́ ười lao đông ̣ ̀ ̣ ợp nhưng công viêc t D. La tâp h ̃ ̣ ương tự vê nôi dung va co liên quan v ̀ ̣ ̀ ́ ơi nhau  ́ ở   mưc đô nhât đinh v ́ ̣ ́ ̣ ơi nh ́ ưng đăc tinh vôn co,đoi hoi ng ̃ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ười lao đông co nh ̣ ́ ững   ̉ ̣ ̀ hiêu biêt đông bô vê chuyên môn nghiêp vu ́ ̀ ̣ ̣ Câu 4: Bước thứ 2 trong quá trình phân tích công việc là: A. Xác định các công việc cần phân tích B. Tiến hành thu thập thông tin C. Lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin D. Sử dụng thông tin thu thập được Câu 5: Tiêu chuẩn thực hiện công việc là một hệ thống các chỉ tiêu phản ánh   các yêu cầu về ……… của sự hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong  bản mô tả công việc: A. Chất lượng B. Số lượng C. Số lượng và chất lượng D. Cả 3 đều sai  Câu 8 .  Các văn bản, tài liệu nào sau đây có nội dung liên quan đến phân tích  công việc: A. Bản phân loại ngành nghề, bản tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức nhà nước. B. Bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công việc, bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ  thuật công nhân. 16
 17. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk C. A, B đều đúng. D. A, B đều sai.       Câu 1 5    :   Phong nguôn nhân l ̀ ̀ ực thương co nhiêm vu gi trong viêc phân tich công ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́   viêc : ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ A. Xac đinh muc đich cua phân tich công viêc , kê hoach hoa va điêu phôi toan bô ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣  ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ cac hê thông , cac qua trinh co liên quan , xac đinh cac b ́ ước tiên hanh phân ́ ̀   tich công viêc ́ ̣ B. Xây dựng cac văn ban thu tuc , cac ban câu hoi , ban mâu điêu tra đê thu thâp ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣   thông tin ̉ ưc l C. Tô ch ́ ực lượng can bô đ ́ ̣ ược thu hut vao phân tich công viêc ́ ̀ ́ ̣ ̉ D. Ca 3 đêu đung  ̀ ́ Câu 16:  ………….. xác định các vấn đề: trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể,  những yêu cầu về hiểu biết và trình độ cần có đối với các công chức nhà  nước. A. Bản phân loại ngành nghề B. Bản tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức nhà nước. C. Bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công việc D. Bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân. Câu 18: …………. công việc là quá trình thu thập các tư liệu và đánh giá một  cách có hệ thống các thông tin quan trọng có liên quan đến các công việc cụ  thể. A. Thiết kế. B. Phân tích. C. Lựa chọn. D. Huấn luyện.  Câu 20 :   Sắp xếp các bước phân tích công việc sau theo thứ tự đúng:      a. Sử dụng thông tin thu thập được vào các mục đích của phân tích công việc.     b. Lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin.     c. Tiến hành thu thập thông tin.     d. Xác định các công việc cần phân tích. 17
 18. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk A. a­b­c­d C.b­c­d­a B. d­b­c­a D.c­b­d­a Câu 22: ……….. là văn bản giải thích về những nhiệm vụ, trách nhiệm, điều  kiện làm việc và những vấn đề có liên quan đến một công việc cụ thể. A. Bản yêu cầu công việc. B. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. C. Bản mô tả công việc. D. A, B, C đều sai.  Câu  25:     Phat biêu nao sau đây vê ban mô ta công viêc la đung : ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ A. Cung câp thông tin vê ch ́ ̀ ức năng, nhiêm vu, cac môi quan hê trong công viêc, ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣   môi trương lam viêc va cac thông tin khac, giup chung ta hiêu đ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ược những   ̣ ̉ đăc điêm cua môt công viêc ̉ ̣ ̣ B. Cho chung ta biêt vê nh ́ ́ ̀ ững yêu câu năng l ̀ ực, ki năng, kinh nghiêm hay đăc ̃ ̣ ̣   ̉ điêm cua môt ng ̉ ̣ ươi đê th̀ ̉ ực hiên tôt công viêc ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ C. La ban liêt kê cac đoi hoi cua công viêc đôi v ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ới ngươi th ̀ ực hiên vê cac kiên ̣ ̀ ́ ́  thưc, ki năng, kinh nghiêm cân phai co, trinh đô giao duc va đao tao cân thiêt ́ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ D. Môt hê thông cac chi tiêu phan anh cac yêu câu vê sô l ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ượng va chât l ̀ ́ ượng cuả   sự hoan thanh cac nhiêm vu đ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ược quy đinh trong ban mô ta công viêc ̣ ̉ ̉ ̣  Câu 2 6   :  Thông tin điêu kiên lam viêc thê hiên  ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ở tai liêu nao sau đây ̀ ̣ ̀  : ̉ A. Ban tom tăt ki năng ́ ́ ̃ ̉ B. Ban mô ta công viêc ̉ ̣ ̉ C. Ban tiêu chuân th ̉ ực hiên công viêc ̣ ̣ D. Thông tin chiêu mô nguôn nhân l ̣ ̀ ực  Câu  30     :   Lựa   chon ̣   cać   phương   phap ́   thu   thâp ̣   thông   tin   phaỉ   thich ́   hợp  vơi ............... cua phân tich công viêc : ́ ̉ ́ ̣ A. Muc đich ̣ ́ B. Công cụ C. Tiên trinh ́ ̀ D. Danh muc̣ Câu 32: Tại sao phân tích công việc là công cụ của quản lí nhân lực của tổ  chức. A. Người quản lí xác định được kì vọng của mình đối với người lao động. 18
 19. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk B. Người lao động hiểu được các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với tổ  chức. C. Người quản lý có thể đưa ra các quyết định về nhân sự không dưạ vào các  tiêu chuẩn mơ hồ, chủ quan. D. Tất cả các phương án trên. Câu 34: Nhược điểm của phương pháp phỏng vấn là gì: A. Người bị phỏng vấn cung cấp sai thông tin. B. Tốn thời gian. C. Nhân viên đề cao mình và hạ thấp người khác. D. Tất cả các phương án trên. Câu 35: Bản mô tả, yêu cầu và tiêu chẩn thực hiện công việc có điểm giống  nhau nào: A. Sử dụng nhiều trong các chức năng nguồn nhân lực. B. Giải thích những nhiệm vụ ,trách nhiệm, điều kiện làm việc của công nhân. C. Hệ thống các chỉ tiêu mô tả công việc mà công nhân phải thực hiện. D. Đánh giá khả năng làm việc của người lao động. Câu 36:Phương pháp thu thập thông tin nào sau đây là nhanh nhất và dễ thực  hiện nhất: A. Thu thập thông tin bằng Bảng câu hỏi. B. Thu thập thông tin bằng Phỏng vấn C. Thu thập thông tin bằng cách quan sát tại nơi làm việc D. Không có phương pháp nào ở trên cả , phụ thuộc vào từng hoàn cảnh để có  phương pháp phù hợp nhất. Câu 40: Nội dung nào không có trong bản mô tả công việc ? A. Phần xác định công việc. 19
 20. TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC http://tuongnguyen.tk B. Sơ yếu lý lịch. C. Phần tóm tắt về các nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc công việc. D. Các điều kiện làm việc Câu 41: Là quá trình thu thập các tư liệu và đánh giá một cách có hệ thống  các thông tin quan trọng có liên quan đến các công việc cụ thể trong tổ chức  nhằm làm rõ bản chất của từng công việc: A. Đánh giá công việc. B. Phân tích công việc. C. Thu thập thông tin. D. Tất cả đều sai. Câu 42: Phân tích công việc giúp cho tổ chức xây dựng được các văn bản làm  rõ bản chất của công việc như: A. Bản mô tả công việc B. Bản xác định yêu cầu của công việc với người thực hiện C. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc D. Tất cả đều đúng Câu 43: Trong tiến trình thực hiện phân tích công việc, phòng nào đóng vai trò  chính, trực tiếp. A. Phòng nguồn nhân lực. B. Phòng kế toán. C. Phòng  marketing. D. Cả B và C đều đúng.  Câu  46     :   Môt hê thông cac chi tiêu phan anh cac yêu câu vê sô l ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ượng va chât  ̀ ́ lượng cua s ̉ ự hoan thanh cac nhiêm vu đ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ược quy đinh trong ban mô ta công  ̣ ̉ ̉ viêc la khai niêm nao : ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ A. Ban mô ta công viêc ̣ ̉ ̀ ̉ B. Ban yêu câu cua công viêc ṿ ơi ng ́ ươi th ̀ ực hiên ̣ ̉ ̉ C. Ban tiêu chuân th ực hiên công viêc ̣ ̣ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2