Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các chương trình *

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
7
download

Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các chương trình *

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ oda đối với các chương trình *', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các chương trình *

  1. Tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với các chương trình * Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 01 tháng trước thời điểm trao đổi ý kiến hoặc đàm phán với nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với từng nhà tài trợ kèm theo đề cương chi tiết của từng chương trình. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh mục yêu cầu tài trợ ODA
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị xây dựng danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với từng nhà tài trợ: Cơ quan chủ quản và các đơn vị có nhu cầu tài trợ ODA chuẩn bị và nghiên cứu các tài liệu có liên quan (Quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà nước, ngành, lĩnh vực, địa 1. phương; các chương trình đầu tư công; chương trình mục tiêu quốc gia, các tài liệu tổng hợp có liên quan tới ODA; thông tin tài liệu về các nhà tài trợ do các nhà tài trợ công bố; văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch trao đổi ý kiến hoặc đàm phán gửi các cơ quan chủ quản....) Xây dựng đề cương chi tiết chương trình sử dụng vốn ODA trình cơ quan chủ quản: Đơn vị có nhu cầu tài trợ ODA chủ động hoặc 2. dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chủ quản tiến hành xây dựng đề cương chi tiết chương trình theo đúng mẫu quy định. Lựa chọn chương trình đề nghị đưa vào Danh mục yêu cầu tài trợ ODA: Cơ quan chủ quản căn cứ trên các tiêu chí theo quy định (Lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA, chính sách và khả năng nhà tài 3. trợ, năng lực tiếp nhận và quản lý của đơn vị đề xuất chương trình, dự án ODA...) xem xét và lựa chọn chương trình do các đơn vị trực thuộc đề xuất.
  3. Tên bước Mô tả bước Lập và gửi danh mục yêu cầu tài trợ ODA: Trong thời hạn 2 tháng trước thời điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi ý kiến 4. hoặc đàm phán với từng nhà tài trợ cụ thể, cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục yêu cầu tài trợ ODA: Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của cơ quan chủ quản,Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA, cơ sở vận động ODA, hệ thống các tiêu chí 5. sử dụng để tổng hợp Danh mục yêu cầu tài trợ ODA, lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về ODA và các cơ quan liên quan, tham vấn ý kiến với nhà tài trợ để tổng hợp danh mục yêu cầu tài trợ ODA do các cơ quan chủ quản đề nghị và trình Thủ tướng Danh mục yêu cầu tài trợ ODA. Thông báo Danh mục yêu cầu tài trợ ODA: Sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA đối với nhà tài trợ cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức bằng công hàm tới nhà tài trợ Danh mục 6. yêu cầu tài trợ ODA kèm theo đề cương chi tiết của từng chương trình; đồng thời có công văn chính thức trả lời các cơ quan chủ quản về các chương trình không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  4. Tên bước Mô tả bước Thông báo Danh mục tài trợ chính thức: Sau khi nhận được văn bản chính thức của nhà tài trợ thông báo chấp nhận tài trợ ODA cho chương trình, dự án trong Danh mục yêu cầu tài trợ ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc theo văn bản ký kết với nhà tài trợ về kết quả đàm phán hợp tác phát triển thường 7. niên hoặc định kỳ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho các cơ quan chủ quản có các chương trình, dự án nằm trong danh mục tài trợ chính thức và các chương trình, dự án không được nhà tài trợ chấp thuận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản chính thức của Cơ quan chủ quản yêu cầu tài trợ, kèm theo Đề 1. cương chi tiết của từng chương trình đề nghị sử dụng ODA bằng tiếng Việt và tiếng Anh 2.
  5. Số bộ hồ sơ: 08 bộ tiếng Việt và 08 bộ tiếng Anh của Đề cương chi tiết chương trình. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề cương chi tiết chương trình sử dụng vốn Thông tư 04/2007/TT-BKH 1. ODA ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản