Tổng kết chương trình đào tạo năm

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
39
download

Tổng kết chương trình đào tạo năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Tổng kết chương trình đào tạo năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng kết chương trình đào tạo năm

  1. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM . .… … Đối Chi Kết quả Kết quả Hình Thời Thời Trích yếu tư phí tổ chức học viên KĐT Giảng viên thức đào gian dự gian Ghi chú nội dung ợ thực tế đào (% thành (% đạt khá tạo kiến ng tạo công) trở lên) Ngày …… tháng …… năm ……. Ngày …… tháng …… năm ……. GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO Người lập BMDT-11 1/1
Đồng bộ tài khoản