intTypePromotion=3

Tổng Quan Về Thống Kê

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
7
download

Tổng Quan Về Thống Kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm Là 1 hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, tổng hợp và phân tích các con số phản ánh về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian nhất định nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng hỗ trợ cho việc ra quyết định. Sự phát triển của toán học cho lý thuyết xác suất Phát minh ra máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng Quan Về Thống Kê

  1. Nội dung của chương Thống kê là gì? Chương 1 Cơ sở lý luận & phương pháp luận Một vài khái niệm thường dùng trong thống Tổng Quan kê Các loại thang đo Về Thống Kê Quá trình nghiên cứu thống kê 4 5 Sự Phát Triển của Thống Kê Hiện Đại Thống kê là gì? Khái niệm Nhu cầu của chính phủ về thu thập thông tin về công dân. Là 1 hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, tổng hợp và phân tích các con số phản ánh về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không Sự phát triển của toán học cho lý thuyết xác gian nhất định nhằm tìm ra bản chất của hiện tượng suất hỗ trợ cho việc ra quyết định. Phát minh ra máy tính 6 7
  2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ Các phương pháp Thống kê Đối tượng nghiên cứu của Thống kê là Thống kê mô tả MẶT LƯỢNG trong mối quan hệ mật • Thu thập và mô tả số liệu thiết với mặt chất của các HIỆN Thống kê suy diễn TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI SỐ LỚN • Rút ra kết luận và/hoặc ra quyết định trên tổng thể chỉ dựa hoàn toàn vào mẫu điều tra. ở một điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 8 9 Thống kê mô tả Thống kê suy diễn Ước lượng Thu thập dữ liệu Vd. Ước lượng trọng lượng Vd. Điều tra trung bình của tổng thể bằng cách dùng trọng lượng trung bình của mẫu. Trình bày số liệu Kiểm định giả thiết thống kê Vd. Bảng biểu và Đồ thị Vd. Kiểm định phát biểu cho rằng trọng lượng trung bình của tổng thể là 120 pound Đặc trưng hóa số liệu Vd. Trung bình mẫu = Rút ra kết luận và/hoặc ra quyết định liên quan đến một tổng thể dựa trên kết quả từ mẫu. 10 11
  3. Một số Thuật ngữ thường dùng trong Thống kê Tổng thể là gì? TỔNG THỂ (Population), MẪU Tổng thể là tập hợp tất cả các đối (Sample) và ĐƠN VỊ THỐNG KÊ tượng được xem xét. (Subject) Đơn vị tổng thể là cơ sở để thu thập TIÊU THỨC THỐNG KÊ thông tin ban đầu cần cho quá trình nghiên cứu về tổng thể. CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Mẫu điều tra là một bộ phận của tổng thể được chọn ra để phân tích. 12 13 TỔNG THỂ VÀ MẪU Tiêu thức Thống kê Là đặc điểm của đơn vị tổng thể được lựa chọn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu o Tiêu thức thuộc tính o Tiêu thức số lượng 14 15
  4. SIÊU THỊ MINIMAX SẼ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ CỦA CUỘC KHẢO SÁT NHƯ SAU TÌNH HUỐNG DỰA VÀO 1960 SIÊU THỊ MINIMAX LÀM MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU MẪU KHẢO SÁT, VỚI 1960 NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ TÌM HIỂU THÁI ĐỘ CHÚNG TÔI DỰ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SP A CỦA ĐÓAN RẰNG NẾU CÔNG TY SAPASA. TRONG 1960 MẪU TRẢ LỜI, CÓ SP A TUNG RA THỊ 1176 MẪU TRẢ LỜI HỌ SẼ MUA SP NẾU NÓ ĐƯỢC TRƯỜNG THÌ CÓ TUNG RA THỊ TRƯỜNG. 60% NGƯỜI TIÊU CÂU HỎI: DÙNG SẼ MUA SP A- SIÊU THỊ SẼ THÔNG BÁO CHO CÔNG TY SAPASA NÀY. NHƯ THẾ NÀO DỰA VÀO SỐ LƯỢNG NGƯỜI TIÊU (1176/1960)x100=60 DÙNG CHẤP NHẬN SP A. % B – ĐÂY LÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ HAY THỐNG KÊ SUY DIỄN?GIẢI THÍCH. 16 17 Tiêu thức thuộc tính Tiêu thức Số lượng Là tiêu thức phản ánh tính chất hay Là tiêu thức biểu hiện đặc trưng của các loại hình của đơn vị tổng thể. đơn vị tổng thể bằng con số cụ thể qua Ví dụ: cân, đong, đo, đếm,… Tiêu thức giới tính Ví dụ: Tuổi : 1 ,2 , ,3….100.. Nữ Lượng biến Nam 18 19
  5. Tiêu thức Số lượng Tiêu thức Số lượng Lượng biến là các trị số cụ thể khác LƯỢNG BIẾN RỜI RẠC: GIÁ TRỊ nhau của tiêu thức số lượng. CÓ THỂ NHẬN MỘT TRỊ SỐ CỤ THỂ, CÓ THỂ ĐẾM ĐƯỢC. Lượng biến rời rạc Lượng biến liên tục VD: SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRONG 1 LỚP, SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH…. 20 21 Tiêu thức Số lượng Chỉ tiêu Thống kê LƯỢNG BIẾN LIÊN TỤC: GIÁ TRỊ CÓ Là các trị số phản ánh các đặc điểm, các THỂ CÓ CỦA NÓ CÓ THỂ LẤP ĐẦY MỘT tính chất cơ bản của tổng thể thống kê KHOẢNG TRÊN TRỤC SỐ. trong điều kiện thời gian và không gian VD: CHIỀU CAO CỦA CÁC BẠN TRONG LỚP…. nhất định. Chỉ tiêu khối lượng Chỉ tiêu chất lượng 150 151 22 23
  6. Chỉ tiêu số lượng Chỉ tiêu chất lượng Là chỉ tiêu biểu hiện quy mô của tổng thể Là chỉ tiêu biểu hiện tính chất, trình độ phát triển, trình độ phổ biến, quan hệ so sánh trong tổng VD: Chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội(GDP), thể. Số lượng ngân hàng TMCP trên địa bàn Tp HCM. VD: chỉ tiêu giá cả, giá thành, năng suất lao động, năng suất cây trồng 24 25 Thang đo định danh Các loại Thang đo (Nominal scale) Là thang đo dùng cho các tiêu thức thuộc Thang đo dùng để lượng hóa hiện tượng tính. nghiên cứu. Người ta thường dùng các mã số (code) để o Thang đo định danh phân loại đối tượng. o Thang đo thứ bậc Mã số code không phân biệt đối tượng mà chỉ o Thang đo khoảng dùng để đếm tần số xuất hiện của các biểu hiện. o Thang đo tỷ lệ Ví dụ: Giới tính = {Nam;nữ} o Thang đo Likert Nam = 0 và nữ = 1 26 27
  7. Thang đo định danh Thang đo thứ bậc (Nominal scale) (Ordinal Scale) Ví dụ: Được sử dụng cho tiêu thức thuộc tính và + Vùng kinh tế: tiêu thức số lượng. 1.ĐBB, 2.TBB, 3.ĐBSH, 4.BTB, 5.NTB, 6.ĐNB, Trong thang đo này, giữa các biểu hiện 7.ĐBSCL của tiêu thức có quan hệ thứ bậc hơn kém. + Tình trạng hôn nhân: Ví dụ: 1. Có gia đình 2. Độc thân 3. Ly dị 4. Khác Học vấn = {PT, CĐ – ĐH, SĐH} Hoặc Ta có thể hiểu PT < CĐ – ĐH < SĐH 1. Độc thân 2. Có gia đình 3. Ly dị 4. Khác 28 29 Thang đo khoảng (Interval Scale) Thang đo Likert Sử dụng cho các tiêu thức số lượng đôi khi sử ĐO LƯỜNG TRẠNG THÁI CẢM XÚC ĐỂ CHUYỂN dụng cho cả tiêu thức thuộc tính TỪ THANG ĐO THỨ BẬC THÀNH THANG ĐO Là thang đo thứ bậc, có khoảng cách giữa các KHOẢNG (CHUYỂN TỪ BIẾN ĐỊNH TÍNH SANG biểu hiện là đều nhau. BIẾN ĐỊNH LƯỢNG) Giá trị 0 không mang ý nghĩa thực. VD: BẠN CÓ THÍCH CHƠI GAME ONLINE Ví dụ: KHÔNG? RẤT THÍCH THÍCH BÌNH THƯỜNG KHÔNG THÍCH RẤT KHÔNG THÍCH Nhiệt độ Điểm Toeic 1 30 5 4 3 2 31 ….
  8. Thang đo Tỷ lệ Ví dụ: Sử dụng cho tiêu thức số lượng. Tình huống: Chính phủ mở một cuộc điều Thang đo tỷ lệ có đầy đủ các đặc tính của tra dân số để tìm hiểu sự khác biệt cơ cấu thang đo khoảng nhưng có khác biệt căn bản là: dân số ở các vùng miền: Giá trị 0 là một số thật. Hãy đưa ra các chỉ tiêu nên điều tra? Sự so sánh tỷ lệ hoàn toàn có ý nghĩa. Phân loại các chỉ tiêu trên theo loại thang Ví dụ: A có lương 5tr, B có lương 10tr, như vậy đo? lương của B gấp đôi A, nếu ta tính bằng USD hay EUR... thì lương của B vẫn gấp đôi A 32 33 Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Bưu điện TP.HCM về việc sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) qua những Tình huống: - Điều tra dân số: giới tính, học vấn,… câu hỏi sau: Thang đo Thang đo Thang đo Thang đo tỷ 1. Bạn có sử dụng ĐTDĐ (Có hoặc không) định danh thứ bậc khoảng lệ 2. Tuổi của người sử dụng ĐTDĐ. Giới tính Học vấn Nhiệt độ Lương 3. Giới tính của người sử dụng ĐTDĐ. 4. Số người trong gia đình bạn có sử dụng ĐTDĐ. … … … … 5. Thu nhập của bạn 6. Trung bình chí phí tiền điện thoại phải trả hàng … … … … tháng. 7. Xếp loại các công ty hiện đang cung cấp dịch vụ về 34 ĐTDĐ trong thành phố. 35
  9. Ví dụ: Bảng khảo sát chất lượng dịch vụ đào tạo Tình huống: Khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến STT Chỉ tiêu 1. Rất không đồng ý chiều cao. Cuộc điều tra bao gồm các câu hỏi: 5. Rất đồng ý 1 Chương trình đào tạo của trường phù hợp với thực tiển 1 2 3 4 5 1. Chiều cao của bạn? 2 Nội dung các môn học được cập nhật, đổi mới 1 2 3 4 5 2. Tuổi của bạn/độ tuổi của bạn? 3 Phương pháp giảng dạy của giảng viên phù hợp với yêu cầu 1 2 3 4 5 môn học 3. Cân nặng của bạn? 4 GV có kiến thức chuyên sâu về môn học 1 2 3 4 5 4. Giới tính của bạn: Nam / nữ 5 Cách đánh giá và cho điểm SV công bằng 1 2 3 4 5 6 Tổ chức thi cử, giám thị coi thi nghiêm túc 1 2 3 4 5 5. Chiều cao của cha và mẹ? 7 Quy mô lớp học (số SV trong 1 lớp) hợp lý 1 2 3 4 5 6. Chế độ dinh dưỡng của bạn như thế nào? 8 Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo 1 2 3 4 5 Rất đầy đủ Trung bình Rất thiếu 9 Phòng máy tính đáp ứng tốt nhu cầu thực hành 1 2 3 4 5 36 10 Cơ sở vật chất thư viện tốt 1 2 3 4 5 37 Xác định mục tiêu nghiên cứu Quá trình Nghiên cứu Thống kê Xác định thông tin cần thu thập • Mô tả các bước trong qui trình nghiên cứu; Thiết kế nghiên cứu • Giải thích tầm quan trọng của việc xác định Thu thập dữ liệu đúng mục tiêu nghiên cứu; • Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với Phân tích số liệu và mục tiêu nghiên cứu; Diễn giải ý nghĩa Trình bày kết quả 38 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản