Trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
400
lượt xem
123
download

Trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm hóa học chuyên đề axit nitric và muối nitrat

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat

  1. 1,  Khi nhiệt phân muối KNO3 thu được các chất:  Chọn câu trả lời đúng:  A. KNO2, N2 và NO2  B. KNO2 và NO2  C. KNO2 và O2  D. KNO2, N2 và O2  2,  Phản   ứng   oxi   hoá   khử   trong   môi   trường   axit:   SO2  +   2HNO3  (đặc)   X   +   2NO2 X là chất gì? (Phương trình đã được cân bằng) Chọn câu trả lời đúng:  A. H2SO4  B. H2SO3  C. SO3  D. H2S2O7  3,  Dãy chuyển hóa nào sau đây có thể thực hiện được? Chọn câu trả lời đúng:  A. KNO3 Cu(NO3)2 NO2 NaNO3 NaNO2  B. KNO3 HNO3 Cu(NO3)2 NO2 NaNO2  C. KNO3 HNO3 Cu(NO3)2 NO2 NaNO3 NaNO2  D. KNO3 NaNO3 C 4,  Để điều chế 5,000 tấn axit nitric nồng độ 60,0% cần dùng bao nhiêu tấn amoniac? Biết rằng sự hao  hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8%. Chọn câu trả lời đúng:  A. 0,84 tấn  B. 1,40 tấn  C. 0,81 tấn  D. 1,35 tấn  5,  Khi hòa tan 30,0 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 1,50 lit dung dịch axit nitric 1,00M thấy thoát ra 6,72  lit nitơ monooxit (đktc). Xác định nồng độ mol của đồng (II) nitrat?  Chọn câu trả lời đúng:  A. 0,49M  B. 0,01M  C. 0,3M  D. 0,31M  6,  Khi hòa tan 30,0 gam hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong dung dịch HNO3 1,00M lấy dư, thoát ra  6,72 lít khí NO (ở đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là
  2. Chọn câu trả lời đúng:  A. 1,20g  B. 4,25g  C. 2,52g  D. 1,88g  7,  Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit? Chọn câu trả lời đúng:  A. Axit nitric đặc và sắt.  B. Axit nitric đặc và đồng.  C. Axit nitric đặc và bạc.  D. Axit nitric đặc và cac 8,  HNO3 loãng thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây : Chọn câu trả lời đúng:  A. Cu.  B. CuO.  C. Cu(OH)2.  D. CuF2.  9,  Trong phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao  nhiêu ?  Chọn câu trả lời đúng:  A. 5  B. 9  C. 21  D. 7  10,  Dung dịch axit sunfuric loãng và axit nitric loãng giống nhau ở điểm nào? Chọn câu trả lời đúng:  A. Cùng tác dụng với hầu hết các kim loại  B. Cùng tác dụng với phi kim  C. Tác dụng được với tất cả các muối của axit yếu hơn  D. Cùng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản