intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm: CÁC THUYẾT TIẾN HOÁ CHÍNH

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

147
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi 1: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là: A. Giải thích được sự đa dạng của sinh giới bằng thuyết biến hình B. Lần đầu tiên giải thích sự tiến hoá của sinh giới một cách hợp lý thông qua vai trò của chọn lọc tự nhiên, di truyền và biến dị C. Nêu bật vai trò của con người trong lịch sử tiến hoá D. Chứng minh sinh giới là kết quả của một quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp E. Bác bỏ vai trò của Thượng đế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm: CÁC THUYẾT TIẾN HOÁ CHÍNH

  1. Trắc nghiệm: CÁC THUYẾT TIẾN HOÁ CHÍNH Câu hỏi 1: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là: A. Giải thích được sự đa dạng của sinh giới bằng thuyết biến hình B. Lần đầu tiên giải thích sự tiến hoá của sinh giới một cách hợp lý thông qua vai trò của chọn lọc tự nhiên, di truyền và biến dị C. Nêu bật vai trò của con người trong lịch sử tiến hoá D. Chứng minh sinh giới là kết quả của một quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp E. Bác bỏ vai trò của Thượng đế trong việc sáng tạo ra các loài sinh vật Câu hỏi 2: Theo Lamac, tiến hóa là:
  2. A. Sự biến đổi của các loài dưới ảnh hưởng trực tiếp của ngoại cảnh B. Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên C. Sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng ngày càng hoàn thiện, từ đơn giản đến phức tạp dưới tác dụng của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật D. Kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật E. Sự thích nghi hợp lí của sinh vật sau khi đã đào thải các dạng kém thích nghi Câu hỏi 3: Nguyên nhân tiến hóa theo Lamac là: A. Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của ngoại cảnh B. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật C. Thay đổi tập quán hoạt động ở động vật hoặc do ngoại cảnh thay đổi D. A và C đúng
  3. E. B và C đúng Câu hỏi 4: Sự hình thành loài mới theo Lamac là: A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, theo con đường phân li tính trạng từ một nguồn gốc chung B. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, thông qua việc tích luỹ các biến đổi nhỏ trong một thời gian dài tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh C. Do thượng đế sáng tạo ra D. Kết quả của sự cách li địa lý và sinh học E. A và C đúng Câu hỏi 5: Tồn tại trong học thuyết của Lamac là: A. Thừa nhận sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với ngoại cảnh B. Cho rằng cơ thể sinh vật vốn có khuynh hướng cố gắng vươn lên hoàn thiện về tổ chức C. Chưa hiểu cơ chế tác dụng của ngoại cảnh, không
  4. phân biệt được biến dị di truyền và không di truyền D. Cho rằng sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời và không có loài nào bị đào thải do ngoại cảnh thay đổi chậm E. Tất cả đều đúng Câu hỏi 6: Theo Lamac sự hình thành các đặc điểm thích nghi là do: A. Trên cơ sở biến dị di truyền, di truyền và chọn lọc, các dạng kém thích nghi bị đào thải, chỉ còn lại những dạng thích nghi nhất B. Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng biến đổi để thích nghi kịp thời do đó không có dạng nào bị đào thải C. Đặc điểm cấu tạo biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh D. Kết quả của một quá trình lịch sử chịu sự chi phối của 3 nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên
  5. E. Tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên Câu hỏi 7: Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là: A. Lamac B. Menđen C. Đacuyn D. Xanh Hile E. Kimura Câu hỏi 8: Theo Đacuyn, nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa là: A. Những biến đổi đồng loại tương ứng với điều kiện ngoại cảnh B. Những biến đổi do tác động của tập quán hoạt động ở động vật C. Các biến đổi phát sinh trong quá trình sinh sản theo những hướng không xác định ở từng cá thể riêng lẻ D. A và B đúng E. A, B và C đều đúng Câu hỏi 9: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:
  6. A. Phát hiện vai trò của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo trong sự tiến hoá của vật nuôi cây trồng và các loài hoang dại B. Giải thích được sự hình thành loài mới C. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung D. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể, nêu lên tính vô hướng của loại biến dị này E. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi Câu hỏi 10: Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là: A. Giải thích không thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi B. Đánh giá chưa đầy đủ vai trò của chọn lọc trong quá trình tiến hóa C. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền của các biến dị D. Chưa giải thích được quá trình hình thành các loài mới
  7. E. Chưa thành công trong việc xây dựng luận điểm về nguồn gốc thống nhất của các loài
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2