intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL Phần 3 (41 - 60)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
64
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL Phần 3 (41 - 60)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm chuyển hóa vc và nl phần 3 (41 - 60)', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL Phần 3 (41 - 60)

 1. Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL Phần 3 (41 - 60) Câu 41: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Kali của cây là: a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. b/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. c/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.
 2. d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. Câu 42: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là: a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. b/ Lá nhỏ có màu vàng. c/ Lá non có màu lục đậm không bình thường. d/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. Câu 43: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đồng của cây là: a/ Lá non có màu lục đậm không bình thường. b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. c/ Lá nhỏ có màu vàng. d/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.
 3. Câu 44: Vai trò của kali đối với thực vật là: a/ Thành phần của prôtêin và axít nuclêic. b/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. c/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. d/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim. Câu 45: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu clo của cây là: a/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. c/ Lá nhỏ có màu vàng.
 4. d/ Lá non có màu lục đậm không bình thường. Câu 46: Thông thường độ pH trong đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất? a/ 7 – 7,5 b/ 6 – 6,5 c/ 5 – 5,5 d/ 4 – 4,5. Câu 47: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cây là: a/ Lá non có màu lục đậm khôngbình thường. b/ Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết. c/ Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng. d/ Lá nhỏ có màu vàng. Câu 48: Vai trò chủ yếu của Mg đối với thực vật là:
 5. a/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. b/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. c/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim. d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. Câu 49: Sự biểu hiện của triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là: a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. b/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. c/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu
 6. đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. d/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. Câu 50: Vai trò của clo đối với thực vật: a/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim. b/ Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. c/ Duy trì cân băng ion, tham gia trong quang hợp (quang phân li nước). d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. Câu 51: Dung dịch bón phân qua lá phải có: a/ Nồng độ các muối khoáng thấp
 7. và chỉ bón khi trời không mưa. b/ Nồng độ các muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi. c/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa. d/ Nồng độ các muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. Câu 52: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra? a/ Có các lực khử mạnh. b. Được cung cấp ATP. c/ Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza d/ Thực hiện trong điều kiện hiếu khí. Câu 53: Vai trò của canxi đối với thực vật là:
 8. a/ Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoà, đậu quả, phát triển rễ. b/ Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim. c/ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng. Câu 54: Vai trò của sắt đối với thực vật là: a/ Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim. b/ Duy trì cân bằng ion, tham gia quang hợp (quang phân li nước) c/ Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốtpholipit, côenzim; cần cho sự nở hoà, đậu quả, phát triển
 9. rễ. d/ Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. Câu 55: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ: Câu 56: Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là: a/ Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2). b/ Nitơ nitrat (NO ), nitơ amôn (NH ). c/ Nitơnitrat (NO ). d/ Nitơ amôn (NH ). Câu 57: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là: a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của
 10. thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. b/ Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng. c/ Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. d/ Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá. Câu 58: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là: a/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. b/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thân cây. c/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của hoa. d/ Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
 11. Câu 59: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là: a/ Khử APG thành ALPG → cố định CO2 → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat). b/ Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → khử APG thành ALPG. c/ Khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2. d/ Cố định CO2 → khử APG thành ALPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) → cố định CO2. Câu 60: Khái niệm pha sáng nào dưới đây của quá trình quang hợp là đầy đủ nhất? a/ Pha chuyển hoá năng lượng của
 12. ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP. b/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. c/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong NADPH. d/ Pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được chuyển thành năng lượng trong các liên kết hoá học trong ATP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản