intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Sinh: Phương pháp nghiên cứu của Menden + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm Sinh: Phương pháp nghiên cứu của Menden + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: phương pháp nghiên cứu của menden + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Phương pháp nghiên cứu của Menden + đáp án

  1. Phương pháp nghiên c u c a Menden Câu 1 Phương pháp nghiên c u c a Menden đư c g i là: A) Phương pháp lai phân tích B) Phương pháp phân tích cơ th lai C) Phương pháp t p giao D) Phương pháp lai thu n ngh ch Đáp án B Câu 2 Trong phương pháp phân tích cơ th lai, trư c khi ti n hành lai Menden đã th c hi n: A) Ti n hành lai phân tích đ l a ra nh ng cây đ u thu n ch ng B) T o ra nh ng dòng đ u thu n ch ng C) Ch n l c và ki m tra nh ng th đ u thu nh p đư c đ có nh ng dòng thu n D) Cho lai thu n ngh ch đ ki m tra vai trò c a các cây đ u b m Đáp án C Câu 3 Trong phương pháp phân tích cơ th lai, sau khi ch n ra đư c các cây đ u thu n ch ng, Menden ti n hành: A) Lai gi a b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n B) Lai gi a các b m thu n ch ng gi ng nhau v 1 ho c vài ba c p tính tr ng tương ph n C) Lai gi a các b m thu n ch ng gi ng nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n
  2. D) Lai gi a các b m thu n ch ng khác nhau v 1 ho c vài ba c p tính tr ng tương ph n Đáp án D Câu 4 Trong phương pháp phân tích cơ th lai, sau khi cho lai gi a các b m thu n chung khác nhau v 1 ho c vài ba c p tính tr ng tương ph n, Menden ti n hành: A) Theo dõi riêng con cháu c a t ng c p b m B) Lai phân tích các cá th lai C) Lai phân tích các cá th có ki u hình tr i trong k t qu lai D) Các con cháu c a t ng c p lai đư c nhân lên thành các dòng riêng Đáp án A Câu 5 Đ phân tích quy lu t di truy n c a các tính tr ng qua các th h , Menden đã th c hi n: A) S d ng th ng kê toán h c trên 1 s lư ng l n các cơ th lai khác nhau đ đánh giá kh năng sinh s n c a t ng cá th B) S d ng th ng kê toán h c trên 1 s lư ng l n các cơ th lai khác nhau theo t ng c p tính tr ng tương ph n qua nhi u th h đ phân tích C) Nghiên c u t l phân tích qua các tính tr ng qua các th h D) s d ng th ng kê toán h c trên 1 s lư ng l n các cơ th lai khác nhautheo t ng tính tr ng qua nhi u th h đ phân tích Đáp án B Câu 6 Phương pháp phân tích cơ th lai c a Menden có đ c đi m:
  3. A) Ch n các dòng thu n và cho lai gi a b m thu n ch ng khác nhau v 1 ho c vài c p tương ph n B) Con cháu c a t ng c p b m đư c theo dõi riêng C) S d ng th ng kê toán h c trên 1 s lư ng l n các cơ th lai khác nhau theo t ng c p tính tr ng đ phân tích k t qu nghiên c u D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 7 Trong phương pháp phân tích cơ th lai c a Menden không có n i dung sau: A) Ch n các dòng thu n và cho lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 ho c vài c p tính tr ng tương ph n B) Lai phân tích các cơ th lai đ xác đ nh ki u gen c a cá th C) Con cháu c a t ng c p b m đư c theo dõi riêng D) S d ng th ng kê toán h c trên 1 s lư ng l n các cơ th lai khác nhau theo t ng c p tính tr ng đ phân tích k t qu nghiên c u Đáp án B Câu 8 T i sao nh ng nhà nghiên c u trư c Menden không thành công trong vi c nghiên c u s di truy n các tính tr ng: A) Do nghiên c u s di truy n c a t t c các tính tr ng c a cơ th b m cùng 1 lúc nên không phân tích đư c s di truy n c a các tính tr ng B) Không áp d ng th ng kê toán h c trong phân tích k t qu lai C) Không theo dõi riêng r con cháu c a t ng c p b m D) T t c đ u đúng
  4. Đáp án -D Câu 9 Ai là ngư i khám phá ra nh ng quy lu t di truy n cơ b n đ u tiên? A) Côren và Bo B) G. Menden C) T. H. Moogan D) S. Dacuyn Đáp án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản