Trắc nghiệm tính chất sóng ánh sáng (Kèm đáp án đầy đủ)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
160
lượt xem
44
download

Trắc nghiệm tính chất sóng ánh sáng (Kèm đáp án đầy đủ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm tính chất sóng ánh sáng (kèm đáp án đầy đủ)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm tính chất sóng ánh sáng (Kèm đáp án đầy đủ)

 1. CÂU H I TR C NGHI M PH N TÍNH CH T SÓNG C A ÁNH SÁNG • Lưu ý @ đánh d u cho phương án tr l i đúng CÂU H I TR C NGHI M MÔN V T LÝ PH N TR C NGHI M CHƯƠNG 7 VÀ 8 Câu 1. Hi n tư ng giao thoa ch ng t r ng: a. ánh sáng có b n ch t sóng b. ánh sáng là sóng ngang c. ánh sáng là sóng đi n t d. ánh sáng có th b tán s c Bài gi i Hi n tư ng giao thoa ch ng t r ng ánh sáng có b n ch t sóng. đáp án A Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v kho ng vân i trong giao thoa ánh sáng a. M t vân sáng và m t vân t i b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s l l n n a kho ng vân i b. Hai vân t i b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s nguyên l n kho ng vân i c. Hai vân sáng b t kỳ cách nhau m t kho ng b ng s nguyên l n i d. C các đáp án trên Bài gi i Kho ng vân có th coi b ng b r ng c a m t vân v ch sáng và m t v ch t i nguyên v n. Nên m t vân sáng cách m t vân t i m t kho ng đúng b ng i/2 và hai vân sáng – t i s cách nhau đúng b ng i. đáp án D Câu 3 Trong các thí nghi m sau đây thí nghi m nào có th s d ng đ đo bư c sóng ánh sáng a. Thí nghi m Newton b. Thí nghi m t ng h p ánh sáng tr ng c. Thí nghi m giao thoa khe Young d. Thí nghi m v ánh sáng đơn s c Bài gi i. Thí nghi m giao thoa khe Young. đáp án C Câu 4 Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng trên màn quan sát thu đư c hình nh như th nào? a. Vân trung tâm là vân sáng tr ng, hai bên có các dãy màu c u v ng
 2. b. M t dãy màu bi n thiên liên t c t đ t i tím c. Các v ch màu khác nhau riêng bi t trên m t n n t i d. Không có các vân màu trên màn Bài gi i Trong hi n tư ng giao thoa trên ta th y t i chính gi a có s ch ng ch c a các vân sáng nên có màu tr ng, hai bên là hai dãy quang ph các b c. Đáp án A Câu 4 Kho ng cách t vân sáng b c 3 đ n vân sáng b c 7 là a. x = 3i b. x = 4i c. x = 5i d. x = 6i Bài gi i Ta có kho ng cách giũă vân sáng b c 3 đ n vân sáng b c 7 là L = xS3 – xS 7 = 4 i. Đáp án B Câu 5 Quang ph v ch thu đư c khi ch t phát sáng tr ng thái a. R n b. L ng c. Khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p d. Khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t cao Bài gi i Khi chi u ánh sáng thích h p vào hơi Na áp su t th p ta thu đư c quang ph v ch h p th . Đáp án C Câu 6. Các tính ch t hay tác d ng nào sau đây không ph i c a tia t ngo i a. Có kh năng gây ra hi n tư ng quang đi n b. Có tác d ng ion hoá ch t khí c. B th ch anh h p th r t m nh d. Có tác d ng sinh h c Bài gi i
 3. Tia t ngo i có năng lư ng tương đ i l n nên có kh năng gây ra hi n tư ng quang đi n , ion hoá ch t khí và có tác d ng sinh h c và không b th ch anh h p th nên đáp án đúng là C Câu 7 Phát bi u nào sau đây đúng v i tia t ngo i a. Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x mà m t thư ng có th nhìn th y b. Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bư c sóng nh hơn bư c sóng ánh sáng tím c. Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x do các v t có kh i lư ng riêng l n phát ra d. C ba đáp án trên đ u đúng Bài gi i Tia t ngo i t n t i trong ánh sáng m t tr i, là ánh sáng có λ < λ c a màu tím. Đáp án B Câu 8. M t lăng kính có A = 600 chi t su t n= 3 đ i v ii ánh sáng màu vàng c a Natri. M t chùm tia sáng tr ng và đư c đi u ch nh sao cho đ l ch v i ánh sáng vàng c c ti u. Tính góc t i a. 100 b. 250 c. 600 d. 750 Bài gi i: Góc t i Vì đ l ch c c ti u nên A 60 o i1 = i2 ⇒ r1 = r2 = = = 30 0 2 2 Góc t i i1 cho b i. 3 sin i1 = n sin r1 = 3 sin 30 0 = ⇒ i1 = 60 o 2 Câu 9 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng hai ngu n k t h p S1 và S2 cách nhau 2 mm và cách màn D = 1,2 m. ta đư c kho ng vân i = 0,3 mm.
 4. Tính bư c sóng λ c a bư c sóng đã dùng a. 0,1 µm b. 0,2 µ m c. 0,3 µ m d. 0,5 µ m Bài gi i λD i.a i= λ= a D i=0,3mm a=2mm D=1,2m=1,2.103mm 0,3.2 λ= ⇒ λ = 0,5µm 1,2.10 3 Câu 10 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng có b ơc sóng λ t 0,4 µ m đ n 0,7 µm. Kho ng cách gi a hai ngu n k t h p là a = 2mm, t hai ngu n đ n màn là D = 1,2m t i đi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM = 1,95 mm có nh ng b c x nào cho vân sáng a. có 1 b c x b. có 3 b c x c. có 8 b c x d. có 4 b c x Bài gi i: T i M có vân sáng n u xM=ni n ∈ N λD a. X M 2.1,95 x M = n. ⇒λ = = mm a n.D n.1, 2.10 −3 3,25 λ= ( µm ) n Mà λ =0,4µm -> 0,7µm nên
 5. 3,25 1 n 1 0,4 ≤ ≤ 0,7 ⇒ ≥ ≥ n 0,4 3,25 0,7 3,25 3, 25 ≥n≥ ⇒ 8,1... ≥ n ≥ 4,6... 0,4 0,7 ⇒ n = 5,6,7,8 Nh th có 4 b c x ánh sáng t p trung M ng v i n=5, 6, 7, 8 Th vào (1) ta có b c sóng c a chúng là λ5 = 0,65µm λ6 =0,542µm λ7 =0,464µm λ8 =0,406µm Câu 11 Đ t m t b n m t song song trên đư ng đi c a ánh sáng phát ra t m t trong hai ngu n k t h p có bư c sóng λ = 0,6 µ m đ t o ra s d i c a h vân giao thoa. Ta th y h vân d i 3,2 vân bi t chi t su t c a b n là n = 1,6. Hãy cho bi t h vân d i theo chi u nào và b n dày là bao nhiêu? a. 1,2 µ m b. 2,4 µ m c. 3,2 µ m d. 1,6 µ m Bài gi i: Hi u quang trình khi cha có b n. ax δ = D V i x là kho ng cách m t đi m trên màn đ n vân trung tâm có thêm b n song song, hi u quang trình tăng thêm m t l ng ∆δ = e(n − 1) v phía có ch a b n, nên h vân d i v phía có ch a b n m t l ng ∆x cho b i. λ D .∆x ⇒ e(n − 1) = .3,2i = 3,2. o a a a ∆δ = b D D d 3,2λ o e= Suy ra: n −1 3,2(0,6) e= ⇒ e = 3,2 µm 1,6 − 1 Câu 12 Công b t kh i K c a kim lo i Na là 2,27 eV. Tính gi i h n quang đi n c a Na a. 0,2 µ m
 6. b. 0,55µm c. 0,9 µm d. 1 µ m Bài gi i hC λo = Gi i h n quang đi n A v i -19 -19J A=2,27ev = 2,27 x1,6.10 J=3,632.10 -34 h=6,625.10 JS 8 C=300.000 km/s=3.10 m/s ⇒ λ o ≈ 5,5.10 −7 m = 0,55µm Câu 13 M t nguyên t chuuy n t tr ng thái d ng có năng lương EM = - 1,5eV sang tr ng thái d ng có năng lư ng E1 = - 3,4 eV. Tìm bư c sóng c a b c x phát ra. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10 -19 J a. λ = 0,902 µm b. λ = 0,654 µm c. λ = 0,203 µm d. λ = 0,364 µm Câu 14 khi chi u hai b c x có bư c sóng l n lư t là 0,25µm và 0,3 µm vào m t t m kim lo i làm K thì v n t c ban đ u c c đ i c a các quang e b t kh i K l n lư t là v1 = 7,35. 105 m/s và v2 = 5.105 m/s. Xác đ nh gi i h n quang đi n λ0. Đáp án A) λ0 = 0,1624mm. B) λ0 = 0,2624mm C) λ0 = 0,3624mm D) λ0 = 0,4624mm Bài gi i T công th c Anhtanh v HTQĐ:
 7. hc hc 1 2 = + mv1m a1 λ0 2 (1) hc hc 1 2 = + mv2 m λ2 λ0 2 (2) Gi i h 2 phương trình (1) và (2) ta tìm đư c 2 n s là m và l0. L y (1) tr (2): 1 1  1 hc −  = m (v12m − v2 m ) λ λ  2 2  1 2  . 1 1   10 6 10 6  2hc −  2.6,62.10 −34.3.10 8  λ λ   0,25 − 0,3   Suy ra: m =  1 2  =   = 9,12.10 −31 kg. v1m − v 2 m 2 2 (7,35.10 , ) − (5.10 ) 5 2 6 2 Thay vào (2) ta đư c: 2 1 1 mv2 m = − λ0 λ2 2hc . 1 106 9,12.10−31.(5.105 ) 2 = − = 2,759.106 m −1 λ0 0,3 2.6,62.10 .3.10 − 34 8 λ0 = 0,3624mm. Câu 15. Chi u b c x có λ vào m t K c a t bào quang đi n đư c đ t cô l p v đi n thì đi n thì đi n th c c đ i c a t m kim lo i là 3 V. Tìm bư c sóng c a kim lo i chi u vào Đáp án A) λ = 0,0932µm . B) λ = 0,1932µm. C) λ = 0,3932µm. D) λ = 0,6932µm. Bài gi i hc hc = + eU λ λ0
 8. 1 1 eU ⇒ = + = 5,176.10 6 m −1 λ λ0 hc λ = 0,1932µm. Câu 16. Khi chi u vào K m t t bào quang đi nm t b c x đi n t có λ = 0,1854µm vào K thì hi u đi n th hãm Uh= - 2 V. Cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10 -19 J. Xác đ nh gi i h n quang đi n c a kim lo i làm K Đáp án A. λ = 0,1643 µm B . λ = 0,2643 µm C. λ = 0,3643 µm D. λ = 0,4643 µm Bài gi i Theo công th c Anhtanh: hc hc hc = + Wd max = + eU AK λ λ0 λ0 1 1 eU AK 10 6 1,6.10 −19.2 = − = − suy ra: λ0 λ hc 0,1854 6,625.10 −34.3.108 . -> λ0 = 0,2643µm. Câu 17 N u chi u vào K c a t bào quang đi n trong câu 16 m t b c x có bư c sóng λ’ = λ/2 và v n duy trì hi u đi n th giưũa A và K là UAK = -2 V thì đ ng năng c c đ i c a các quang e khi bay sang đ n A là bao nhiêu? A. 3,7 eV B. 4,7 eV C. 5,7 eV D. 6,7 eV Bài gi i Ta có λ’ = λ /2, thay vào (1) ta đư c: W'đmax = hc(2/λ - 1/λ0)
 9. Khi bay t cat t sang anôt electron ph i tiêu hao m t phàn đi n năng đ th ng công c n c a đi n trư ng là eUAK. Khi t i anôt đ ng năng còn l i là: 2 1   1 1  hc  −  − hc −  = λ λ  λ λ  λ Wđ = W'đmax – eUAK = hc  0   0  . Thay s : Wđ = 6,625.10 −34.3.10 8 −6 = 1,072.10 −18 J = 6,7eV 0,1854.10 Đáp án. D. Câu 1. Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Tính bư c sóng λ đã dùng. A. 0,4 m B. 0,5 m@ C. 0,6 m D. 0,7 m Câu 2 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Tìm v trí vân t i th 15 (k t vân sáng trung tâm). A. 7,25 µm B. 8,7 µm C. 9,3 µm
 10. D. 10,15µm@ Câu 3 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Ngư i ta đ t sát khe F1, vào gi a khe F1 và màn, m t b n m t song song b dày e = 1,2 m, chi t su t n = 1,6. Tìm đ d i c a vân sáng trung tâm. A. 1,008 µm@ B. 1,016 µm C. 1,14 µm D. 1,25 µm Câu 4 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Ngư i ta đ t sát khe F1, vào gi a khe F1 và màn, m t b n m t song song b dày e = 1,2 m, chi t su t n = 1,6. Mu n đưa vân sáng trung tâm vào v trí C như cũ, ph i d ch chuy n ngu n khe S theo phương vuông góc v i đư ng trung tr c c a F1F2 m t đo n bao nhiêu? A. 0,60 µm B. 0,68 µm C. 0,72 µm@ D. 0,80 µm Câu 5 Hai ngu n sáng k t h p trong m t thí nghi m giao thoa đư c t o thành nh hai khe m nh F1 và F2 song song nhau đ c cách đ u m t ngu n khe S phát ánh sáng đơn s c bư c sóng λ. Kho ng cách F1F2 = 1mm và kho ng cách t S đ n F1F2 b ng 1m. Hình nh giao thoa đư c quan sát trên m t màn E song song và cách F1F2 m t kho ng 1,4m, vân sáng trung tâm t i v trí C và kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,7mm. Thay ánh
 11. sáng đơn s c λ trên đây b ng ánh sáng tr ng. Ánh sáng đơn s c nào sau đây trong quang ph th y đư c s b t t khi phân tích ánh sáng b ng quang ph k t i v trí vân t i th 15 ng v i ánh sáng đơn s c λ. A. λ = 0,414 m và 0,586 m B. λ = 0,439 m và 0,540 m C. λ = 0,468 m và 0,586 m D. λ = 0,439 m và 0,580 m@ Câu 6 Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Đ t sau khe S1 m t b n m t song song ph ng có chi t su t n' = 1,5 và đ dày 10 m.Ngư i ta đ thêm vào gi a màn và khe m t ch t l ng chi t su t n" = 1,4. Tính b r ng m i vân. A. 1,13µm B. 1,10 µm C. 1,07µm @ D. 1,00 µm Câu 7 Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Tìm kho ng vân. A. 2mm B. 2,2mm C. 2,9mm @ D. 3,1mm Câu 8. Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa trên màn s thay đ i ra sao n u khe d ch chuy n m t đo n s = 2mm theo phương sao cho kho ng cách r không thay đ i. A. Không thay đ i v trí
 12. B. D ch chuy n 5,4cm @ C. D ch chuy n 4,8cm D. D ch chuy n 3,6cm Câu 9 Hai gương ph ng Fresnel h p v i nhau m t góc α = 100. Ánh sáng có bư c sóng λ = 0,6 m đư c chi u lên gương t m t khe cách giao tuy n c a hai gương m t kho ng r = 10cm. Các tia ph n x t gương cho hình nh giao thoa trên m t màn cách giao tuy n hai gương m t đo n l = 270cm. Hình nh giao thoa s ra sao n u kho ng cách t khe đ n giao tuy n hai gương tăng lên g p đôi. A. Không thay đ i v trí và kho ng vân B. Không thay đ i v trí và kho ng vân tăng g p đôi C. D ch chuy n 5cm và kho ng vân tăng g p đ i E. Không thay đ i v trí và kho ng vân gi m m t n a @ Câu 10 Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Tính bư c sóng λ c a ngu n sáng. A. 0,4 m B. 0,75 m@ C. 0,55 m D. 0,6 m Câu 11 Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Tính đ d ch chuy n c a h vân so v i trư ng h p không có b n L. A. 100 µm B. 150 µm C. 200 µm D. 220 µm Câu 12
 13. Cho hai ngu n sáng k t h p S1 và S2 cách nhau m t kho ng a = 5mm và cách đ u m t màn E m t kho ng D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, ngư i ta th y kho ng cách t vân sáng th năm đ n vân trung tâm là 1,5mm. Ngư i ta đ t thêm m t b n m t song song L có chi t su t n = 1,50 và đ dày e = 1mm trên đư ng đi c a chùm tia sáng xu t phát t S1 đ n màn. Khi thay b n m t L b ng m t b n m t song song L' có cùng đ dày, chi c su t n', ngư i ta th y vân sáng trung tâm d ch thêm m t đo n 8cm so v i khi có L. Tính chi t su t n' c a L'. A. 4/3 B. 1,40 C. 1,52@ D. 1,60 Câu 13 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng cách hai nh S1, S2. A. 0,6 mm B. 0,8 mm C. 1 mm@ D. 1,2 mm Câu 14 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Tính kho ng vân A. 0,70 mm B. 0,72 mm C. 0,80 mm D. 0,90 mm@ Câu 15 Ngư i ta kh o sát hi n tư ng giao thoa b ng cách dùng hai gương ph ng M1,M2 và m t ngu n sáng S đ t trư c hai gương, song song và cách giao tuy n c a hai gương 100mm.
 14. Ngu n S phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 m. Màn quan sát đ t cách hai nh S1, S2 c a S qua h gương m t kho ng D = 1,5m. Thay ánh sáng đơn s c λ b ng ánh sáng đơn s c λ', ngư i ta th y trên màn đi m gi a c a vân t i th nh t cách đi m gi a c a vân t i th năm 4mm. Tính bư c sóng λ'. A. 0,70 m B. 0,67 m@ C. 0,60 m D. 0,55 m Câu 16 M t lăng kính có góc chi t quang A=60o, chi t su t n = 3 đ i v i ánh sáng vàng c a natri nh n m t chùm tia ánh sáng tr ng và đ c đi u ch nh sao cho đ l ch đ i v i ánh sáng vàng c c ti u. Tính góc t i. A. 10o B. 25o C. 60o @ D. 75o Câu 17 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai ngu n k t h p S1; S2 cách nhau 2mm và cách màn D=1,2m ta đ c kho ng vân i=0,3mm. Tính b c sóng c a ánh sáng đơn s c đã dùng. A. 0,1µm B. 0,2µm C. 0,3µm D. 0,5µm @ Câu 18 Trong thí nghi m giao thoa v i ánh sáng tr ng có bư c sóng λ =0,4µm đ n 0,7µm kho ng cách gi a hai ngu n k t h p là a=2mm, t hai ngu n đ n màn là D=1,2.103mm. T i đi m M cách vân sáng trung tâm m t kho ng xM=1,95mm có nh ng b c x nào cho vân sáng. A. có 4 b c x @ B. có 3 b c x C. có 8 b c x D. có 2b c x Câu 19
 15. Hai lăng kính thu tinh cùng góc đ nh A=20 và có chi t su t n=1,5 đáy sát nhau làm thành l ng lăng kính FRESNEL. Ngu n đơn s c có b c sóng λ =0,5µm đ t trên m t ph ng đáy chung c a hai lăng kính, cách chúng 1 kho ng b1=50cm. Dùng m t màn M cách l- ư ng lăng kính m t kho ng b2=200cm đ h ng k t qu c a hi n tư ng giao thoa. Tìm kho ng vân. A. 0,120 mm B. 0,200 mm C. 0,417 mm @ D. 0,613 mm Câu 20 Đ t m t b n song song trên đ ng đi c a ánh sáng phát ra t m t trong hai ngu n k t h p có bư c sóng λo=0,6µm đ t o ra s d i c a h vân giao thoa. Ta th y h vân d i 3,2 vân. Bi t chi t su t b n là n=1,6 hãy cho bi t h vân d i theo chi u nào và b n dày bao nhiêu A. 1,2 µm B. 3,2 µm @ C. 2,6 µm D. 3,2 mm Cõu 21 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Yuong, đ u tiên ta dùng ánh sáng đơn s c v i bư c sóng λ, kho ng cách gi a hai khe sáng b ng 0,4 mm kho ng cách hai khe đ n màn quan sát b ng 1 m ta th y trên màn có 7 vân sáng và kho ng cách hai vân ngoài cùng là 9 mm. Tính bư c sóng λ A. 0.3 µm B. 0,4 µm C. 0,6 µm @ D. 0,7µm Cõu 22. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng hai khe đ ơc chi u b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 µm, kho ng cách hai khe a = 1,2 mm, kho ng cách D = 2m Tính kho ng vân A. 1mm@ B. 1,5 mm
 16. C. 2 mm D. 3 mm Cõu 23 V i c c d ki n c a cõu 22. Cho bi t t i các đi m M,N trên màn cùng m t phía đ i v i vân trung tâm cách vân này l n lư t là 0,6 cm, 1,55 cm có vân sáng hay vân t i. A. T i M là võn s ng, t i N là võn t i @ B. T i M và N là c c võn s ng C. T i M và N là c c võn t D. T i M và N kh ng n m tr n võn s ng hay t i nào c Cõu 24 V i c c d ki n như cõu tr n hóy cho bi t: Trong kho ng gi a M và N có bao nhiêu vân sáng (kh ng t nh c c võn t i M và N) A. Cú 8 võn s ng, 9 võn t i B. Cú 9 võn s ng và 9 t i @ C. Cú 7 võn s ng và 8 võn t i D. Cú 8 võn s ng và 7 võn t i Cõu 25 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng ngư i ta s d ng ánh sáng có bư c sóng λ, kho ng cách hai khe Young kho ng cách hai vân sáng liên ti p trên màn là 2 mm tính v trí vân t i th 3. A. 4 mm B. 6 mm@ C. 8mm D. 10mm Cõu 26 Th c hi n thí nghi m giao thoa ánh sáng ngu n sáng g m 2 ánh sáng đơn s c có λ1 = 0,45 µ m và λ2. T i M trên màn quan sát ta th y vân t i b c 3 c a λ1 trùng v i vân t i b c 2 c a λ2 . Tính bư c sóng λ2 A. 0,65 µm B. 0,7 µm C. 0,75 µm D. 0,76 µm
 17. Cõu 27 Trong thí nghi m giao thoa a = 1 mm, D = 2 m trên màn ngư i ta quan sát đư c 11 vân sáng và hai vân ngoài cùng cách nhau 8 mm. Tính bư c sóng làm thí nghi m A. 0,4 µm @ B. 0,5 µm C. 0,6 µm D. 0,7 µm Câu 28 V i các d ki n như câu 27. Hãy xác đ nh kho ng cách t vân t i b c 5 đ n vân sáng b c 4 A. 0,2 mm B. 0,3mm C. 0,4mm@ D. 0,5mm Câu 29 V i các d ki n câu 27. Gi s chi u hai b c x có λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,6 µm qua hai khe h i trên màn ta quan sát đư c bao nhiêu vân sáng cùng màu vân trung tâm. A. 1 vân B. 3 vân@ C. 5 vân D. 7 vân Câu 30 Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng a = 0,2 mm, D = 1 m. D ch chuy n khe h p S m t đo n y sao cho hi u s t nó đ n các khe là λ/2. H i t i vân trung tâm O trùng v i vân nào? A. Vân sáng b c 1 B. Vân t i b c 1 @ C. Vân sáng b c 2 D. Vân t i b c 2
Đồng bộ tài khoản