TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Chia sẻ: Nhan Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
350
lượt xem
197
download

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng Kinh doanh: tên gọi chung của bộ phận thuộc Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

  1. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH. Phòng Kinh doanh: tên gọi chung của bộ phận thuộc Doanh nghiệp trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các họat động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về Doanh số, Thị phần,... Tùy theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng Doanh nghiệp, Phòng Kinh doanh có thể có từ vài nhân sự làm việc cho tới hàng nghìn nhân sự làm việc, về căn bản các Phòng Kinh doanh đều có người đứng đầu được gọi chức danh là Trưởng phòng Kinh doanh hoặc Giám đốc Kinh doanh (tùy theo cách đặt tên chức của từng Doanh nghiệp) và các Nhân viên Kinh doanh dưới quyền Khi Doanh nghiệp phát triển lên quy mô lớn, do yêu cầu về chuyên biệt và chuyên sâu hóa các nhiệm vụ, Phòng Kinh doanh thường được tách (hoặc là tổ chức) thành 02 bộ phận độc lập là Phòng Tiếp thị và Phòng Bán hàng Khái niệm: Chức năng:   Xây dựng kế  hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài   hạn của Tổng công ty. Trên cơ  sở  kế  hoạch của các phòng,  của các đơn vị thành viên tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng  thể  của   Tổng   công  ty   bao  gồm   các  lĩnh   vực:   Sản  xuất  kinh   doanh, tài chính, lao động, xây dựng và đầu tư , dựtrữ Quốc  Gia và các kế  hoạch liên quan  đến hoạt  động của Tổng công  ty. Tham khảo ý kiến của các phòng có liên quan để phân bổ kế  hoạch sản xuất kinh doanh,  kế  hoạch dự  trữ  lưu thông,  kế  hoạch nhập, xuất dự  trữ  Quốc gia và các kế  hoạch khác của   Tổng công ty trình Tổng Giám đốc. Dự   báo   thường   xuyên   về   cung   cầu,   giá   cả   hàng   hoá   thị  trường muối  trong  phạm vi toàn  quốc  nhằm phục  vụ  cho sản  xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cân đối lực lượng hàng hoá và có kế hoạch điều hoà hợp lý  trong   sản   xuất   lưu   thông   góp   phần   bình   ổn   thị   trường  đạt  hiệu quả kinh doanh trong toàn bộ Tổng công ty. Tổ chức quản lý công tác thông tin kinh tế, báo cáo thống  kê trong toàn bộ  Tổng công ty  để  tổng hợp báo cáo thường  xuyên theo  định kỳ  lên Tổng Giám  đốc hoặc báo cáo  đột xuất  khi Tổng Giám đốc yêu cầu và báo cáo lên cấp trên theo quy  định. Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế  đối với những người 
  2. không có trách nhiệm để tránh th iệ t hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty . Làm báo cáo sơ kết , tổng kết 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty . yêu cầu: * Kiến thức pháp lý cơ bản * Kiến thức tổng quát về pháp lệnh của nhà nước , của ngành ngân hàng * Hiểu biết tổng quát về tín dụng , thanh toán quốc tế , chế độ hạch toán kế toán. * Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh * Kỹ năng thuyết trình * Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nguồn lực * Làm việc độc lập, sáng tạo. * Năng động và nhạy bén trong xử lý tình huống * Có óc cầu tiến, tiếp thu cái mới * Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về giao dịch trong ngân hàng * Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính. Nhiệm vụ: Tham m cho Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh ưu toàn Tổng công ty và trực t iếp tổ chức kinh doanh trên thị t r ường để thực hiện kế hoạch của Tổng công ty . Đảm bảo các nhiệm vụ kinh tế xã hội Nhà Nước giao và đảm bảo việc làm, chi phí đời sống của CBCNVC khối Văn phòng, các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty bằng hiệu quả kinh doanh. Thực hiện các Hợp đồng kinh tế bằng việc điều t iế t hàng hoá cho các tỉnh miền núi , đồng bằng thành phố cũng như nhu cầu khác. Khi được uỷ quyền được phép ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hoá, vận tả i , bao bì để tạo điều kiện chủ động với thị t r ường nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh. Căn cứ kế hoạch của Tổng công ty tr i ển khai lực l ượng muối dự trữ l ưu thông của Tổng công ty để đảm bảo bình ổn các hoạt động kinh doanh và nhu cầu góp phần bình ổn thị t r ường. Phối hợp với các đơn vị mở rộng thị tr ường nội địa, bảo đảm cung ứng muối Iố t rộng rã i cho nhân dân, thoả mãn mọi nhu cầu t iêu dùng với chất l ượng cao. Trực t iếp phụ trách hoạt động kinh doanh của các Trạm thuộc khối Văn phòng. Phối hợp với Phòng Xuất nhập khẩu khai thác các nguồn hàng khác để kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kỉ năng:
  3. có khả năng giao tiếp tốt, biết cách truyền đạt có khả năng lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ tốt trong công việc có khả năng tư duy, sáng tạo trong công việc biết phân bổ thời gian hợp lí
Đồng bộ tài khoản