Tự nhiên xã hội 1 - Bài 19, 20

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
12
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 19, 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: HS quan sát và nói 1 số nét chính hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương. 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: Có ý thức gắn bó, yêu quý quê hương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 19, 20

  1. Bài 19 Cu c s ng xung quanh I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: HS quan sát và nói 1 s nét chính ho t ng sinh s ng c a nhân dân a phương. 2. K năng: 3. Thái : Có ý th c g n bó, yêu quý quê hương. II. DÙNG D Y H C: - GV: SGK, Tranh minh ho . - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: GV nêu câu h i: - Phư ng em tên gì? (Vĩnh Trư ng) - H ng ngày, em i h c trên con ư ng tên gì? (Võ Th Sáu) - Nh n xét bài cũ.
  2. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài: Cu c s ng xung quanh (TT) H 1:1. Ho t ng nhóm: M c tiêu: HS nói ư c nh ng nét n i b t v các công vi c s n xu t, buôn bán. Cách ti n hành: Bư c 1: Ho t ng nhóm - Ho t ng nhóm 4 - HS nêu ư c: Dân ây hay b m các con làm ngh gì? - B m nhà b n hàng xóm làm ngh gì? - Có gi ng ngh c a b m em không? - HS nói cho nhau nghe ngh c a b Bư c 2: Th o lu n chung m - GV nêu yêu c u câu h i như bư c 1 và yêu c u HS tr l i - GV nh n xét tuyên dương rút ra k t lu n. K t lu n: c trưng ngh nghi p c a b m các con là i bi n ánh cá và buôn bán cá cùng v i 1 s hàng hoá khác.
  3. H 2: Hư ng d n làm vi c theo nhóm SGK M c tiêu: HS bi t phân tích 2 b c tranh SGK nh n ra b c tranh nào v cu c s ng nông thôn, b c tranh nào v - cu c s ng thành ph . Cách ti n hành: Bư c 1: Làm vi c theo nhóm - Các con quan sát xem b c tranh v gì? - HS c yêu c u 2 em - HS c yêu c u câu h i SGK - Nhà c a m c san sát - ư ng, xe, ngư i, cây nông thôn - Thành ph - GV h i: B c tranh trang 38/39 v v cu c s ng âu? - HS nh n bi t tranh nông thôn hay - B c tranh trang 40/41 v cu c s ng âu? thành ph - GV ưa 1 s tranh HS và GV ã sưu t m cho HS quan sát. GV rút ra k t lu n (SHDGV) H 3: H n i ti p C ng c : V a r i các con h c bài gì?
  4. - Yêu cu c s ng, yêu quê hương các con ph i làm gì? D n dò quê hương ngày càng tươi p các con c n ph i gi gìn ư ng ph , nhà c a, nơi công c ng …luôn xanh s ch p. - Nh n xét ti t h c
  5. Bài 20 An Toàn trên ư ng i h c I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Xác nh 1 s tình hu ng nguy hi m có th xãy ra trên ư ng i h c-quy nh v i b trên ư ng. 2. K năng: 3. Thái : Tránh 1 s tình hu ng nguy hi m có th xãy ra trên ư ng. Có ý th c ch p hành t t quy nh v An Toàn Giao Thông. II. DÙNG D Y H C: - GV: Các hình trong bài 20 SGK. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Tu n trư c các con h c bài gì? (Cu c s ng xung quanh) - Ngh nghi p ch y u c a dân a phương em? (Ngh ánh cá, buôn bán) - Yêu làng xóm, quê hương Vĩnh Trư ng em ph i làm gì? (Chăm h c, gi v sinh…) - Nh n xét bài cũ.
  6. 3. Bài m i: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài: An toàn trên ư ng i h c - CN + T - Các em ã bao gi th y tai n n trên ư ng chưa? - Theo các em vì sao l i có tai n n xãy ra? (Tai n n xãy ra trên ư ng vì không ch p hành nh ng quy nh v tr t t an toàn giao thông. Hôm nay chúng ta cùng tìm hi u v 1 s quy nh nh m m b o an toàn giao thông.) H 1 - Th o lu n tình hu ng M c tiêu: Bi t 1 s tình hu ng có th xãy ra - SGK Cách ti n hành Chia l p thành 5 nhóm: M i nhóm th o lu n 1 tình hu ng - i u gì có th xãy ra? - Tranh 1 - Nhóm 1 - Tranh 2 - Nhóm 2 - Tranh 3 - Nhóm 3 - Tranh 4 - Nhóm 4 - Tranh 5 - Nhóm 5
  7. - GV g i 1 s em lên trình bày, các nhóm khác b sung K t lu n: tránh xãy ra tai n n trên ư ng m i ngư i ph i ch p hành nh ng quy nh v An Toàn Giao Thông. H 2 Làm vi c v i SGK M c tiêu: Bi t quy nh v i b trên ư ng Cách ti n hành: Hư ng d n HS quan sát tranh SGK trang 43 - ư ng tranh th nh t khác gì v i ư ng tranh th 2? - Ngư i i b tranh 1 i v trí nào trên ư ng? - Ngư i i b tranh 2 i v trí nào trên ư ng? - Quan sát tranh SGK - GV g i 1 s em ng lên tr l i. - Th o lu n nhóm 2 K t lu n: Khi i b trên ư ng không có v a hè c n i sát l ư ng v bên tay ph i, ư ng có v a hè thì ph i i trên v a hè H 3: Trò chơi M c tiêu:Bi t quy t c v èn hi u Cách ti n hành GV hư ng n HS chơi - Khi èn sáng: T t c các xe c và ngư i u ph i - H nhóm d ng. - Trò chơi: èn xanh, èn - èn vàng chu n b - èn xanh sáng: ư c phép i
  8. - GV cho 1 s em óng vai. - L p theo dõi s a sai - Nh n xét - 1 s em lên chơi óng vai. H 4: Ho t ng n i ti p C ng c : V a r i các con h c bài gì? Con hãy nêu các tín hi u khi g p èn giao thông - D n dò: C l p th c hi n t t n i dung bài h c hôm HS nêu nay. Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản