Tuyển tập truyện cười dịch

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
728
lượt xem
338
download

Tuyển tập truyện cười dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Money And Friends "Since he lost his money, half his friends don't know him any more" 1.Tiền và bạn - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. "And the other half ?" - Còn nửa kia ? "They don't know yet that has lost it" - Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập truyện cười dịch

 1. Tuyển tập truyện cười dịch 1. Money And Friends 1.Tiền và bạn "Since he lost his money, half his - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn friends don't know him any more" bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. "And the other half ?" - Còn nửa kia ? "They don't know yet that has lost it" - Họ chưa biết là hắn đã mất tiền. 2. Father Wants To Go To Bed 2.Bố cháu muốn đi ngủ Next-door Neighbor's Little Boy : Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố "Father say could you lend him your cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu cassette player for tonight ?" mượn cái cassette được không ạ ? Heavy - Metal Enthusiast : "Have you Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà a party on ?" cháu có tiệc tùng gì hả ? Little Boy : "Oh, no. Father only wants to Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn go to bed ". đi ngủ. 3. The River Isn't Deep 3.Dòng sông không sâu A stranger on horse back came to a Một lữ khách đi ngựa đến một dòng river with which he was unfamiliar. The sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên traveller asked a youngster if it was deep. xem dòng sông ấy có sâu không. "No", replied the boy, and the rider - Không đâu, - chú bé đáp, và người started to cross, but soon found that he kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều and his horse had to swim for their lives. phải bơi trối chết. When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày you said it wasn't deep ?" nói là sông không sâu. "It isn't", was the boy's reply : "it only takes grandfather's ducks up to their - Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước middles !" sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
 2. 4. My Daughter's Music Lessons 4. Giá trị của những bài học nhạc "My daughter's music lessons are a - Những bài học nhạc của con gái tôi fortune to me ?" là cả một gia sản của tôi đó. "How is that ?" - Tại sao vậy ? "They enabled me to buy the - Chúng giúp tôi mua được các ngôi neighbors' houses at half price". nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi. 5. A Policeman And A Reporter 5. Cảnh sát và phóng viên Country Policeman (at the scene of Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào murder) : "You can't come in here" đây. Reporter : "But I've been sent to do Phóng viên : - Nhưng tôi được phái the murder" đến đây làm vụ án mạng này. Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done". Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong. 6. A Cow Grazing 6. Bò ăn cỏ Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò Artist : "That, sir, is a cow grazing" đang ăn cỏ đấy, thưa ông. Visitor : "Where is the grass ?" Khách : - Có thấy cỏ đâu ? Artist : "The cow has eaten it" Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi. Visitor : "But where is the cow ?" Khách : - Thế còn con bò đâu ? Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại all the grass, do you ?" ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?
 3. 7. Let's Work Together 7. Ta hãy phối hợp với nhau "Can you tell me how to get to the - Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu post office ?" điện ? "That's just where I want to go. Let's - Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy work together. You go south, and I'll go phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, north, and we'll report progress every tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường time we meet" thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau. 8. The French People Have 8. Người Pháp không rành tiếng Difficulty Pháp "Did you have any difficulty with - Anh có gặp khó khăn gì với vốn your French in Paris ?" tiếng Pháp của anh khi tới Paris không? "No, but the French people did" - Không có, nhưng người Pháp thì quả là có. 9. Great Mystery 9. Bí mật khủng khiếp Newsboy : "Great mystery! Fifty Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua victims! Paper, mister ?" báo không, thưa ông? Passerby : "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy there's nothing of the kind in this paper. một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như Where is it ?" vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ? Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim". Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy. 10. Why Do They Have French 10. Học tiếng Pháp để là gì ? Lesson? - Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ? "What's the idea of the Greens having French lessons ?" - Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì "They have adopted a French baby,
 4. and want to understand what she says khi bắt đầu tập nói. when she begins to talk". 11. The Hen And The Dog 11. Gà và chó Jones : "Sorry, old man, that my hen Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của got loose and scratched up your garden" anh. Smith : "That's all right, my dog ate Smith : - Không sao đâu, con chó nhà your hen" tôi đã xơi tái con gà của anh rồi. Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him". Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này. 12. Our Faults 12. Tình bạn thẳng thắn "Once a friend of mine and I agreed - Có lần một người bạn và tôi đồng ý that it would be helpful for each of us to nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của tell the other all our faults" người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai. "How did it work ?" - Kết cục thế nào? "We haven't spoken for five years". - Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.
 5. 13. She's My Wife 13. Vợ tôi đó One of the guest turned to a man by Một vị khách quay sang một người his side to criticize the singing of the ngồi bên và chê bai giọng ca của một phụ woman who was trying to entertain them. nữ đang hát giúp vui cho họ. "What a terrible voice! Do you know - Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có who she is ?" biết bà ta là ai không? "Yes", was the answer. "She's my - Biết chớ, - câu trả lời. - Vợ tôi đó. wife" - Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì "Oh, I beg your pardon. Of course, it không phải do giọng ca của chị ấy. Chính isn't her voice, really. It's the stuff she cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải has to sing. I wonder who wrote that ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng awful song ?" như vậy? "I did", was the answer. - Tôi viết đấy. 14. The Difference Between Valor 14. Can trường và tế nhị And Discretion - Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao? "What's the difference between valor and discretion ?" - À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can "Well, to go to a swell restaurant trường. without tipping the waiter would be valor" - Ra thế. Còn tế nhị? "I see. And discretion ?" - Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn. "That would be to dine at a different restaurant the next day". 15. Flattering 15. Nịnh bợ Critic : "Ah! And what is this ? It is Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! superb! What soul! What expression!" Quá tinh tế! Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes". Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.
 6. 16. Cigar Fruit 16. Trái xì gà Gardener : "This is a tobacco plant in Người làm vườn : - Ðây là cây thuốc full flower, madam" lá đang nở hoa đó, thưa bà. Dear Old Lady : "How very Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! interesting! And how long will it be Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín? before the cigars are ripe ?" 17. Downstairs And Upstairs 17. Chuyện cư xá Downstairs : "Didn't you hear me Nhà tầng dưới : - Tôi nện lên trần nhà pounding on the ceiling ?" thế mà anh không nghe à ? Upstairs : "Oh, that's all right. We Nhà tầng trên: - Ồ, không sao đâu. were making a lot of noise ourselves". Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này. 18. Time 18. Thời gian "Don't you agree that Time is the - Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ greatest healer ?" chữa lành mọi vết thương không? "He may be, but he's certainly no - Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời beauty specialist". Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi. 19. Borrowing Money 19. Vay tiền "Glad to see you, old man. Can you - Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. lend me five dollars ?" Cho tôi vay mười đô được không? "Sorry, but I haven't a cent with me - Rất tiếc là hôm nay tôi không có một today" xu trong người. "And at home ?" - Còn ở nhà thì sao? "They're all very well, thank you, very - Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, well". khỏe lắm.
 7. 20. How Many Knaves Live In This 20. Bao nhiêu kẻ bất lương? Street ? Một kẻ thích đùa hỏi người bạn : A wag asked his friend. - Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh? "How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?" - Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à? "Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?" - Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh? "Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?" 21. Life - Size Enlargements 21. Ảnh phóng lớn "Do you make life-size enlargements - Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn of snapshot ?" bằng kích thước thật không? "That's our specialty" - Ðó là chuyên môn của chúng tôi. "Fine : here's a picture I took of the - Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm Pyramid" ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp. 22. Terrible Experience 22. Kinh nghiệm khủng khiếp Miss Gushin : "It must be wonderful Cô Gushin : - Làm người nhảy dù to be a parachute jumper. I suppose chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ là anh từng trải qua nhiều kinh nghiệm you've had some terrible experiences" khủng khiếp. Parachutist (fed up with her) : "Yes, miss, terrible. Why, once I came down Người nhảy dù (đã chán ngấy những where there was a sign : "Keep Off The câu hỏi của cô ta) : - Ðúng vậy, khủng Grass"". khiếp lắm. Chà, có lần tôi đáp xuống ngay nơi có cắm bảng ghi "Cấm Ði Trên Cỏ".
 8. 23. Don't Be So Conceited 23. Ðừng tự phụ nữa Smith : "I keep hearing the word Smith : - Ta cứ nghe mày lặp đi lặp lại 'Idiot' - I hope you are not referring to mãi mấy từ "thằng ngu". Hy vọng là mày me" không ám chỉ tao đấy chứ? Jones : "Don't be so conceited. As if Jones : - Thôi đi, đừng có lên mặt tự there are no other idiots in the world!" phụ. Làm như trên đời này không còn thằng ngu nào khác. 24. Anything Will Do 24. Cái gì cũng được Musician (after much pressing) : Nhạc sĩ (sau nhiều lần bị nài ép) : - "Well, all right, since you insist. What Thôi được rồi, nếu như ông muốn thế. shall I play ?" Tôi sẽ chơi bài gì bây giờ đây ? Host : "Anything you like, It is only to Gia chủ : - Bất cứ bài nào anh thích. annoy the neighbors". Chỉ để chọc tức hàng xóm thôi mà. 25. Naming Animals 25. Ðặt tên muông thú Adam and Eva were naming the Adam và Eva đang đặt tên cho các animals of the earth when along came a loài thú trên trái đất thì một con tê giác đi rhinoceros. tới. Adam : "What shall we call this one Adam : - Ta sẽ gọi con này là gì? ?" Eva : - Hãy gọi nó là tê giác. Eva : "Let's call it a rhinoceros" Adam : - Sao vậy? Adam : "Why ?" Eva : - Bởi vì nó trông giống một con Eva : "Well, because it looks more tê giác hơn bất kỳ con gì chúng ta đã đặt like a rhinoceros than anything we're tên nãy giờ. named yet".
 9. 26. Statues 26. Những pho tượng Country Cousin (after prolonged Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm inspection of building operations) : "I nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu don't see the sense of putting statues on sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà top of your buildings" của anh làm cái gì ? Friend : "Statues ? Those aren't Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó statues. They're bricklayers". đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề. 27. Man - Eating Lion 27. Sư tử ăn thịt người Old Lady (at the zoo) : "Is that a man- Bà già (ở sở thú) : - Ðó là sư tử ăn thịt eating lion ?" người phải không? Fed - up Keeper : "Yes, lady, but Người giữ thú (chán ngấy bà cụ) : - we're short of men this week, so all he Ðúng đó, bà, nhưng tuần này chúng tôi gets is beef". hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi. 28. Identified 28. Xác minh "This check is doubtless all right," - Tấm chi phiếu này hoàn toàn hợp lệ, said the paying teller politely, "but have - người thủ quỹ ngân hàng lịch sự nói, - you anything about you by which you nhưng cô có cái gì để xác minh về cô could be identified ? không? The pretty young thing faltered, "I - Cô nàng xinh đẹp ấp úng : - Em có have a mole high up above my left knee". một nốt ruồi cao tít bên trên đầu gối trái. 29. It Wasn't Me 29. Không phải tôi đâu "Hello, Frank, I thought you were - Ê, Frank, tao cứ tưởng đâu mày chết dead ?" rồi? "Oh", said Frank, "they did get a story - Â, - Frank nói, - đúng là họ có đồn around that I was dead, but it was another đại rằng tao chết, nhưng đó là người khác man, I knew it wasn't me as soon as I kia. Nghe tin đồn ấy là tao biết ngay liền heard of it" đó không phải là tao mà.
 10. 30. A Great Discovery ? 30. Khám phá vĩ đại "Purely by accident, I have made one - Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực of the greatest discoveries," said the hiện được một trong những khám phá vĩ scientist. đại nhất, - nhà khoa học nói. "May I ask what it was ?" - Xin phép được hỏi đó là gì ạ? "I found," - said the scientist, "that by - Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa keeping a bottle of ink handy you can use học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần a fountain pen just like any other pen, bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy without all the trouble to filling it". hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực. 31. Has The Dinner-Bell Rung ? 31. Ðến giờ ăn rồi sao ? "My dear sir, you flatter me lingering - Ông thật là quý hóa, ông làm tôi to hear the remainder of my tale when hãnh diện vì chịu khó nán lại nghe nốt the other passengers dashed away at the câu chuyện tôi kể trong khi các hành sound of the dinner-bell." Said the khách khác lao vọt đi ngay khi chuông longwinded tourist to his one remaining báo giờ ăn vang lên. listener. - Một du khách có tật nói năng dông "What! Has the dinner-bell rung ?" dài, tẻ nhạt, bảo người nắng nghe độc asked the other, as he jumped to his feet nhất còn ngồi lại. ands dashed toward the dining room. - Cái gì! Ðến giờ ăn rồi sao? - người kia kêu lên và đứng phắt dậy, lao vọt về phía phòng ăn. 32. A Popular Song 32. Ca khúc nổi tiếng "So that is a popular song he's singing - Vậy cái bài hắn đang hát là một ca ?" khúc nổi tiếng ? "It was before he sang it". - Nó từng nổi tiếng trước khi hắn bắt đầu hát bài ấy.
 11. 33. A Portrait 33. Bức chân dung Host (doing the honors) : "And that is Gia chủ (đang đưa khách đi giới thiệu a portrait of me great - great - quanh nhà) : - Còn đây là chân dung ông grandfather" cố ba đời của tôi. Visitor : " Wonderful ! Why, he Khách : - Hay thật là hay! Chà, trông doesn't look any older than you !" ông cụ chẳng già hơn anh tí nào. 34. A Gift From Sister 34. Món quà của người em gái She : "Where did you get that Nàng : - Anh kiếm đâu ra cây dù ấy umbrella ?" thế ? Chàng : - Ðó là một món quà của He : "It was a gift from sister" người em gái. She : "You told me you hadn't any Nàng : - Sao anh bảo em là anh chẳng sisters" có chị em gái nào cả. He : "I know. But that's what engraved on the handle". Chàng : - Thì đúng vậy. Nhưng đó là dòng chữ khắc trên cán dù.
 12. 35. Haircut Free Of Charge 35. Hớt tóc miễn phí A man entered a barber's shop with a Một người dắt tay một chú bé trạc boy of five or six years of age holding his năm, sáu tuổi bước vào hiệu hớt tóc. Ông hand. He was in a great hurry and he ta đang rất vội và bảo người thợ hớt tóc asked the barber to cut his hair first and cho ông trước rồi hớt cho thằng bé. later to cut the boy's hair. - Nó chờ được mà, ông hớt cho tôi "He can wait, I want you to cut my trước đi, - ông ta nói. hair first," he said. Người thợ làm theo lời và khi hoàn The barber did as he was told and tất, người khách ra khỏi ghế cho thằng bé when he has finished the man got out of ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi the chair and the boy tool his place. The ngay và sẽ quay lại sau vài phút để trả man excused himself and said that he tiền cho cả hai. Thế là ông ta đi ra và would be back in a few minutes and người thợ bắt đầu hớt tóc cho thằng bé. would pay for them both. Then he left Xong xuôi, ông bế đứa bé đặt lên một and the barber began to cut the boy's hair. chiếc ghế để ngồi chờ và cho nó một tờ When he had finished he picked the boy tạp chí để xem. up and placed him in a chair to wait. He gave him a magazine to look at. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng : A half hour passed. An hour passed. At last the barber said : - Ðừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày sẽ quay lại liền. "Don't worry, your father will be back soon" - Ba nào? - chú bé nói. - Ông ấy đâu phải ba cháu. Cháu đang chơi ngoài "My father ?" said the boy. "He isn't đường thì ông ấy tới bảo : "Theo bác đi my father, I was playing in the street and cháu. Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và he came along and said : "Come on with cùng hớt tóc đi". me, little boy. Let's go into this barber's shop together and have our hair cut".
 13. 36. May I Go In To Swim ? 36. Con xuống bơi được không ? Overheard on the beach at a coast Chuyện nghe được tại bãi tắm của resort. một khu nghỉ mát ven biển. Small boy to his mother : "Mummy, Chú bé hỏi mẹ : - Mẹ ơi, cho con may I go in to swim ?" xuống bơi được không? "Certainly not, my dear, it's far too - Nhất định là không được, cưng à, deep" nước sâu ghê lắm. "But daddy is swimming" - Nhưng ba đang bơi kia kìa. "Yes, dear, but he's insured". - Ba con bơi thì được; ổng có bảo hiểm rồi. 37. A City Idler 37. Dân lười thành thị A good - for - nothing city idler had Một tay chày lưới vô tích sự ở thành inherited a country grocery store. He was phố vừa được hưởng thừa kế một cửa taking his ease alongside the counter in hàng bách hóa ở miền quê. Hắn ta đang his favorite chair when a customer came tận hưởng thư nhàn trong chiếc ghế ưng ý nhất cạnh bên quầy thì một người in and asked for a dozen apples. khách vào mua một chục táo. "I can't wait on you to day" said the ex-city man. "Come in some other time - Hôm nay không bán hàng nghe, - gã when I'm standing up". cựu dân thành thị nói. - Chờ khi nào tôi đứng lên thì ông tới mua. 38. B. C 1187 38. 1187 TCN Two men, who were visiting a Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai Museum, were seen standing in front of du khách đang đứng trước một xác ướp an Egyptian mummy, over which hung a Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm placard bearing the inscription : "B.C. bảng đề chữ "1187 TCN". 1187" Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì Both visitors were much mystified tấm bảng ấy. thereby - Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim? "What do you make of that, Jim ?" - Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói, - "Well", said Jim, "I don't know; but Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã
 14. maybe it was the number of the motorcar cán chết tên này. that killed him". 39. Boying Ambition 39. Tham vọng thời trai trẻ "Where any of your boyish ambitions - Những tham vọng thời trai trẻ của ever realized ?" anh có cái nào thành hiện thức không? Yes, When my mother used to cut my - Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc hair I often wished I might be bard cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói headed" đầu. 40. Three Sons 40. Ba quý tử Three proud mothers discussing their Ba bà mẹ tự hào đang bàn luận về các eight-year-old sons. cậu quý tử tám tuổi của họ. "I just know my little Johnnie is going - Tôi biết chắc thằng Johnnie nhà tôi lớn lên sẽ thành kỹ sư. - người thứ nhất to be an engineer," said the first. nói. – Hễ tôi mua cho món đồ chơi nào là cu cậu tháo tung nó ra để xem cái gì làm "Whenever I buy him a toy, he tears it nó chạy. apart to see what makes it work" Bà mẹ thứ hai nói : - Tôi hết sức hãnh The second said, "I'm so proud of diện vì thằng Fređie nhà tôi. Tôi biết Freddie, I just know he's going to be a chắc nó sẽ trở thành một luật sư tài ba. fine lawyer. He argues with the other Nó lúc nào cũng cãi cọ với những đứa trẻ kids all the time" khác. "No question about it", said the third - Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói, - mother, "little Harold is destined to be a bà mẹ thứ ba lên tiếng, - số nó sẽ thành doctor, Why, he never comes when I bác sĩ. Chà, tôi mà kêu nó thì chả bao giờ called him!" nó tới.
 15. 41. What'll I Do ? 41. Biết làm sao bây giờ Neighbor : "Did I bring your lawn Hàng xóm : - Tháng trước tôi có mang mower back last month ?" cái máy cắt cỏ trả lại cho ông không? Indignant Householder : "No, you did Chủ nhà tức tối : - Không, ông đâu có not" t r ả. Neighbor : "Now what'll I do ? I want Hàng xóm : - Khổ chưa? Thế mà bây to borrow it again ?" giờ tôi lại muốn mượn cái máy ấy nữa đấy! 42. Creative Imagination 42. Óc tưởng tượng sáng tạo A well-known Royal Academician Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một who noticed a drawing of a fish by a bức phác họa hình con cá của một họa sĩ pavement-artist asked the man what sort vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại of fish it was supposed to be. cá gì ? "A shark, sir !" - Cá mập đấy, thưa ngài. "But you've never seen a shark," said - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ the R.A đâu? - viện sĩ hỏi. "That's true, sir", the man agreed : - Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - "but then, don't some of those Academy nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng chaps paints angels ?" cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ?
 16. 43. Guess Who Sent Them 43. Ðoán xem ai gửi A young couple that had received Một cặp vợ chồng trẻ nhận được many valuable wedding presents nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở established their home in a suburb. vùng ngoại ô. One morning they received in the mail Một sáng nọ, họ nhận được qua two tickets for a popular show in the city, đường bưu điện hai vé mời xem một buổi with a single line : "Guess who sent trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất : "Ðoán xem ai them" gửi". The pair had much amusement in trying to identify the donor, but failed in Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố the effort. They duly attended the theatre, xác định cho ra người gửi tặng nhưng and had a delightful time. On their return không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát home late at night, still trying to guess đúng theo vé mời và tận hưởng một tối the identity of the unknown host, they vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người found the house stripped of every article vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời of value. And on the table in the dining vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã room was a piece of paper on which was bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và written in the same hand as the enclosure trên chiếc bàn trong phòng ăn là một with the tickets : "Now you know !" mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé : "Bây giờ thì quý vị biết rồi!" 44. How Are You On Speed ? 44. Tốc độ Head of Business College : "In Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - teaching shorthand and typewriting, we Trong việc giảng dạy tốc ký và đánh máy, chúng tôi đặt nặng vào sự chính are strong for accuracy" xác. Inquirer : "How are you on speed ?" Thanh tra : - Thế còn về tốc độ thì sao? Head of Business College : Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - "Well, of last year's class, six married Khỏi nói, trong số học viên tốt nghiệp their employers within six months." khoá trước, sáu cô đã lấy luôn sáu ông chủ trong vòng sáu tháng thôi.
 17. 45. Congratulations ! 45. Xin chúc mừng! "I painted something for the Academy - Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện last year" Hàn Lâm. "Was it hung ?" - Thế nó có được treo không? "Yes, near the entrance where - Có chớ. Treo gần cổng chính, ai everybody could see it" cũng có thể nhìn thấy nó. "Congratulation ! What was it ?" - Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy? "A board saying, 'Keep to the left' " . - Một tấm bảng đề : "Hãy Ði Phía Bên Trái" 46. An Imitation 46. Ðồ giả An artist famous for painting animals Ðang lái xe băng qua tiểu bang Iowa, was motoring through Iowa, when he một họa sĩ nổi tiếng về tài vẽ thú vật saw a very animated looking bull. trông thấy một con bò rất linh hoạt. Có ý Thinking he would like to take him on thích thể hiện con bò ấy lên khung vải, canvas, he got permission of the owner. người họa sĩ bèn xin phép chủ nhân. Sau In due time he produced an excellent đó, ông hoàn tất một bức tranh con bò likeness of the bull, which he sold for giống hệt như thật và đem bán được năm five hundred dollars. On seeing the trăm đô-la. Gặp lại người nông dân ấy farmer a year later, he told him he had một năm sau, người hoạ sĩ thuật lại việc sold the picture of his bull for the price. bán bức tranh với cái giá như vậy. "Good Lord !" exclaimed the old - Trời đất ơi! - lão nông dân kêu lên. - farmer. "Why. I would have sold two real Ai mà mua hai con bò thật của tôi với giá bulls for less than that one imitation of rẻ hơn một con bò giả của cậu thì tôi bán yours." liền.
 18. 47. You Should Have Thought Of 47. Lẽ ra anh phải cân nhắc trước That điều đó "I don't like these photos at all", said a - Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói. - Trông client. "I look like an ape." tôi cứ như khỉ đột ấy. The photographer, famous for his wit as well as for his art, favored him with a Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban glance of lofty disdain. cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp "You should have thought of that trước khi quay lại với công việc : before you had them taken," was his reply as he turned back to work. Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ. 48. THE SUNSET 48. Hoàng hôn nhập ngoại Father : "This is the sunset my Ông bố : - Ðây là bức tranh hoàng hôn daughter painted. She studied painting con gái tôi vẽ đấy. Nó học vẽ ở nước abroad, you know." ngoài về đấy anh. Friend : "Ah, that accounts for it ! I Người bạn : - A, hèn gì! ở xứ nỳ tôi never saw a sunset like that in this chưa hề thấy hoàng hôn nào như vầy cả. country." 49. Soiled Currency 49. Tiền bẩn "I hope you are not afraid of - Tôi hy vọng là cô không sợ vi trùng, microbes", apologized the paying teller - người thủ quỹ ngân hàng xin lỗi trong as he cashed the schoolteacher's check khi thanh toán tiền mặt cho tấm ngân phiếu lãnh lương của một cô giáo bằng with soiled currency. những tờ giấy bạc dơ bẩn. "Don't worry," said the young lady, "a microbe couldn't live on my salary." - Anh đừng lo, - cô gái đáp, - ngay cả vi trùng cũng không sống nổi trên đồng lương của tôi đâu.
 19. 50. Why Do You Go On The 50. Tại sao anh lại đi trên ban công ? Balcony ? Vợ : Tại sao anh lại đi trên ban công trong khi em hát như thế chứ ? Bộ anh Wife : "Why do you go on the không thích nghe em hát sao ? balcony when I sing ? Don't you like to hear me ?" Chồng : Không phải vậy đâu, em. Anh chỉ muốn cho bà con hàng xóm thấy Husband : "It isn't that. I want the là anh hiện thời không có đánh đập gì em neighbors to see that I'm not beating my hết. wife." 51. Revenge 51. Báo thù They were having a musical evening, Gia đình đang tổ chức một tối hoà and the hostess asked the celebrated nhạc và bà chủ mời một danh ca giọng basso to sing another song. trầm hát thêm bài nữa. "I'm afraid it's too late," he replied, "I - Tôi e là trời quá khuya rồi, - danh ca should disturb the people in the đáp, - Tôi sẽ quấy rầy những người trong neighboring house." ngôi nhà lân cận mất thôi. "And a good thing, too," replied the - Thế lại càng hay, - nữ gia chủ đáp. – lady. "They poisoned our dog last week." Họ vừa đầu đọc chết con chó nhà tôi tuần trước. 52. Making Conclusions From The 52. Trông mặt mà bắt hình dong Looks Một người rất gầy còm gặp một người rất béo mập trong tiền sảnh khách sạn. A very thin man met a very fat man in the hotel lobby. - Nhìn tướng anh, - người béo mập nói, - tôi chắc là đang có nạn đói xảy ra "From your looks", said the flat man, đâu đó. "there might have been a famine." Ðúng vậy, - câu trả lời, - và nhìn "Yes," was the reply, "and from your tướng anh thì chắc là chính anh đã gây ra looks, you might have caused it." nạn đói ấy.
 20. 53. My Mom Can Do That ! 53. Mẹ em làm dư sức Teacher was giving her class a little Trong một cuộc nói chuyện chuyên đề weekly talk on paining, illustrated by hàng tuần, cô giáo đang giảng bài cho học sinh về hội họa, có minh họa bằng reproductions of famous pictures. những bản sao của bức tranh nổi tiếng. "Sir Joshua Reynolds," she said, "Was able to change a smiling face into a - Chỉ bằng một nhát cọ duy nhất, - cô frowning one with a single troke of the giáo nói, - danh họa Joshua Reynolds có thể biến một khuôn mặt tươi cười thành brush." một khuôn mặt nhăn nhó. "Huh," little Johnnie was heard to mutter, "my maw kin do that!" -Xì, - cô giáo nghe tiếng bé Johnnie lầm bầm, - chuyện đó thì mẹ em làm dư sức! 54. Sự lương thiện đã được khẳng 54. The Applicant's Honesty định A man once applied for a job in a dry- goods house. His appearance wasn't Có một người xin việc làm tại một prepossessing and references were hiệu bán hàng may mặc. Bề ngoài của demanded. After some hesitation, he anh ta không gây cả tình mấy cho nên gave the name of a driver in the firm's chủ hiệu đòi phải có người chứng nhận employ. This driver, he thought, would cho anh. Sau một lúc do dự, người xin vouch for him. A clerk sought out the việc nêu tên một tài xế hiện đang làm driver, and asked him if the applicant thuê ngay tại hiệu này. Anh ta cho là was honest. người tài xế ấy sẽ bảo đảm cho anh. Một nhân viên đi tìm người tài xế và hỏi xem "Honest ?" the driver said. "Why, his người xin việc kia có lươnmg thiện honesty's been proved again and again. không. To my sertain knowledge he's been arrested nine times for stealing and every - Lương thiện ư? – người tài xế đáp. – time he was acquitted." Gì chứ sự lương thiện của anh ta đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Theo như tôi biết, anh ta đã từng bị bắt giam chín lần vì tội ăn cắp mà lần nào anh ấy cũng được xử trắng án cả.
Đồng bộ tài khoản