UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ BÁO CÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần lễ 35 HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Chia sẻ: Ha Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
5
download

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ BÁO CÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần lễ 35 HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp: tỉnh, huyện, xã. Các chức danh của Ủy ban nhân dân được Hội đồng nhân dân cấp tương ứng bầu ra và có nhiệm kỳ trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thường là phó bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tương ứng. Quyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ BÁO CÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần lễ 35 HUYỆN ĐỒNG PHÚ

 1. Tài liệu UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ BÁO CÁO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần lễ 35 HUYỆN ĐỒNG PHÚ
 2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN ĐỒNG PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đồng Phú, ngày 21 tháng 8 năm 2009 BÁO CÁO LỊCH CÔNG TÁC Tuần lễ 35 (Từ ngày 24/8 đến 28/8/2009) THỨ HAI (ngày 24/8) 1/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND và đ/c Chủ tịch SÁNG UBND dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Phú 5 năm lần thứ IV (2004-2009) (theo thư mời của Hội Cựu chiến binh huyện). Địa điểm : Hội trường Trung tâm BDCT huyện. 2/ Đ/c Dương Văn Tải – PCT.UBND đi cơ sở (cả ngày). 3/ Đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND làm việc tại trụ sở. 4/ UBND huyện ủy nhiệm: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra ngày toàn dân đưa trẻ đến trường tỉnh về kiểm tra tại UBND huyện. Địa điểm : Trụ sở phòng Giáo dục và ĐT. 1/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND, đ/c Chủ tịch CHIỀU UBND, đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND làm việc tại trụ sở.
 3. THỨ BA (ngày 25/8) 1/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND và đ/c Dương Văn SÁNG Tải – PCT.UBND dự họp mặt truyền thống ngành TBQP, kỷ niệm 40 năm thành lập “Cụm tình báo chiến lược B58” cục II Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam – Hà Nội (theo thư mời của KTB B58). Địa điểm : Nhà hàng trạm khách T67 – QK7, số 26 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh. 2/ Đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND chủ trì họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra quản lý chất lượng công trình do xã làm chủ đầu tư. Phòng Công thương chuẩn bị nội dung. Thành phần: Lãnh đạo: phòng Công thương, nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện ( đ/c Tân – TP.TC-KH, đ/c Hương – CB.phòng Công thương); Chủ tịch UBND, cán bộ giao thông – xây dựng xã, thị trấn, VP: đ/c Sỹ - PCVP, đ/c Chuyền – CV. Địa điểm : Phòng họp C, trụ sở UBND Huyện. 3/ UBND huyện ủy nhiệm: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra cơ sở vật chất trường học trước khai
 4. giảng năm học mới. Phương tiện Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị. Thành phần: Lãnh đạo: Ban QLDAXD, phòng Công thương, phòng TN&MT, phòng TC-KH, VP: đ/c Sỹ - PCVP, đ/c Ca – CV. Địa điểm : 7 giờ 30’: Tập trung tại trụ sở UBND huyện cùng đi. 1/ Đ/c Chủ tịch UBND chủ trì làm việc với Chánh thanh CHIỀU tra tỉnh v/v thực hiện Quyết định của UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hậu – ngụ thị xã Đồng Xoài. Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung. Thành phần: Lãnh đạo: phòng TN&MT, Thanh tra huyện, UBND xã Đồng Tâm, VP: đ/c Sỹ – PCVP, đ/c Thiện – CV. Địa điểm : Phòng họp B, trụ sở UBND Huyện. 2/ Đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND chủ trì họp, xác định vị trí lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện. Phòng Công thương chuẩn bị nội dung. Thành phần: Tập đoàn gia định (giao phòng Công thương mời), lãnh đạo: phòng TN&MT, phòng Công
 5. thường, Bệnh viện Đa khoa huyện, Ban QLDA, UBND xã Tân Hưng, VP: Sỹ - PCVP, đ/c Chuyền – CV. Địa điểm : Phòng họp C, trụ sở UBND Huyện. 3/ Đ/c Chánh Văn phòng HĐND&UBND dự họp bàn kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ di dời thực hiện định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg năm 2009, 2010. Đ/c Đốc, đ/c Chiến – CV cùng dự. Địa điểm : Ban Dân tộc tỉnh. THỨ TƯ (ngày 26/8) 1/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND và đ/c Dương Văn SÁNG Tải – PCT.UBND và đ/c Phạm Thị Ngọc Hiệp – UVTT. HĐND làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép chương trình 134 (cả ngày). Thành phần: Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, Trưởng phòng TC-KH, VP: đ/c Sỹ - PCVP, đ/c Đốc; đ/c Chiến – CV. Nội dung, địa điểm: Sáng: Đoàn đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường của dự án tại xã Thuận Phú (Chủ tịch UBND xã Thuận Phú cùng đi). Phương tiện xe Văn
 6. phòng HĐND&UBND Huyện chuẩn bị. Chiều Đoàn làm việc với UBND huyện. 2/ Đ/c Chủ tịch UBND và Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND dự họp Ban điều phối xây dựng nội thông mới tại xã Tân Lập. Thành phần: Trưởng các nhóm đề án. Địa điểm : Trụ sở UBND xã Tân Lập. 3/ Chủ tịch UBND huyện ủy nhiệm: Chánh thanh tra huyện trực tiếp công dân định kỳ. Địa điểm : Phòng tiếp công dân thanh tra huyện. 4/ UBND huyện ủy nhiệm: Chỉ huy trưởng ban CHQS huyện cùng đoàn đi thăm quân nhân dự bị huấn luyện chuyẩn hạng Quân nhân dự bị hạng 2 thành quân nhân dự bị hạng 1 năm 2009. Thành phần: Theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/8/2009 của UBND huyện. Địa điểm : Trường Quân sự tỉnh Bình Phước (ấp 6, xã Tân Thanh – TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). 1/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND làm việc tại trụ sở. CHIỀU
 7. 2/ Đ/c Chủ tịch UBND chủ trì họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐKT huyện, gồm: đ/c Hồng – Trưởng BTC Huyện ủy, đ/c Bích – TP.Nội vụ, đ/c Tân – TP.TC-KH, đ/c Dựa – CVP, đ/c Tình – CT.UBMTTQ, đ/c Khởi CVP.Huyện ủy. Địa điểm : Phòng họp C, trụ sở UBND huyện. 3/ Đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND dự họp, nghe thông qua dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (theo lịch UBND tỉnh). Địa điểm : Phòng họp D, Trụ sở UBND tỉnh 4/ Đ/c Hoàng Văn Minh – PCVP. HĐND&UBND dự họp, bàn công tác hiệp đồng tổ chức, bảo vệ lễ giao nhận quân năm 2009. (Ban CHQS huyện Tổ chức). Địa điểm : Hội trường Ban CHQS huyện. 5/ Chủ tịch UBND ủy nhiệm: Đ/c Trần Thanh Tâm – PTP.LĐ-TB&XH chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đưa người nghiệm ma túy và người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.
 8. Thành phần: Thành viên Hội đồng tư vấn, gốm: đ/c Mạnh – PTCA huyện, đ/c Kiên – TP.Tư pháp, đ/c Nguyện – CT.HLHPT, VP: đ/c Thiện – CV. Địa điểm : Phòng họp trụ sở phòng LĐ-TB&XH. THỨ NĂM (ngày 27/8) 1/ Đ/c Chủ tịch UBND làm việc tại trụ sở. SÁNG 2/ Đ/c Dương Văn Tải – PCT.UBND dự hội nghị tổng kết dự án quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét huyện Đồng Phú. Địa điểm : Hội trường khối vận. 3/ Đ/c Nguyễn Văn Thanh – PCT.UBND chủ trì họp bàn thay đổi phương án sửa chữa Hội trường huyện, trụ sở Huyện ủy, trụ sở UBND huyện. Ban QLDA chuẩn bị nội dung. Thành phần: Lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, phòng TC-KH, phòng Công thương, Ban QLDA. Địa điểm : Phòng họp C, trụ sở UBND Huyện. 1/ Đ/c Chủ tịch UBND: CHIỀU
 9. -13 giờ 30’ - 15 giờ 30’: Chủ trì họp phiên toàn thể UBND huyện, thông qua đề án thành lập Trung tâm dạy nghề. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung. Thành phần: Thành viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, trưởng phòng LĐ-TB&XH, trưởng phòng TC- KH, VP: đ/c Ca – CV. -15 giờ 30’: Chủ trì họp các PCT.UBND. Nội dung: + Bàn công tác cán bộ. Thành phần: Trưởng phòng Nội vụ, VP: đ/c Dựa – CVP. +Văn phòng HĐND&UBND báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung. Thành phần: Lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND huyện, chuyên viên các khối. Địa điểm : Phòng họp B, trụ sở UBND Huyện. 2/ Đ/c Dương Văn Tải – PCT.UBND dự tiếp và làm việc với Ban Tuyên giáo TW và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về làm việc với huyện (theo lịch Huyện ủy). Địa điểm : Phòng họp Ban thường vụ Huyện ủy.
 10. THỨ SÁU (ngày 28/8) 1/ 9 giờ 30’: Đ/c Chủ tịch UBND dự lễ đón nhận quân SÁNG nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt 2/2009. Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung. Thành phần: Theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/8/2009 của UBND huyện. Địa điểm : Hội trường Ban CHQS huyện. 2/ Đ/c Dương Văn Tải – PCT.UBND tiếp tục dự làm việc với Ban Tuyên giáo TW và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về làm việc với huyện (theo lịch Huyện ủy). Địa điểm : Phòng họp Ban thường vụ Huyện ủy. 3/ UBND huyện ủy nhiệm: Bí thư Huyện đoàn chủ trì hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2008- 2009 và triển khai phương hướng hoạt động Đoàn – Đội năm học 2009-2010. Địa điểm : Hội trường Trung tâm BDCT huyện. 1/ Đ/c Chủ tịch UBND, đ/c Nguyễn Văn Thanh – CHIỀU PCT.UBND làm việc tại trụ sở.
 11. 2/ Đ/c Tạ Văn Chuân - PCT.HĐND, đ/c Dương Văn Tải – PCT.UBND đi cơ sở. Lịch này thay giấy mời./. Nơi nhận: TL.CHỦ TỊCH -TT. Huyện ủy, TT. HĐND; P.CHÁNH VĂN PHÒNG -Các ban Đảng; -CT, các PCT.UBND Huyện; -Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể Huyện; -UBND các xã, thị trấn, các BQL rừng; -LĐVP, CV các khối; Phạm Phú Sỹ -Lưu VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản