ứng dụng của điện tử công suất, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
111
lượt xem
47
download

ứng dụng của điện tử công suất, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giả sử ta đưa một tín hiệu xoay chiều có dạng sin, biên độ nhỏ vào chân B của BJT như hình vẽ. Ðiện thế ở chân B ngoài thành phần phân cực VB còn có thành phần xoay chiều của tín hiệu vi(t) chồng lên. vB(t)=VB+vi(t) Các tụ C1 và C2 ở ngõ vào và ngõ ra được chọn như thế nào để có thể xem như nối tắt - dung kháng rất nhỏ - ở tần số của tín hiệu. Như vậy tác dụng của các tụ liên lạc C1, C2 là cho thành phần xoay chiều của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng của điện tử công suất, chương 7

  1. Chương 7: TÍNH KHUẾCH ÐẠI CỦA BJT Xem mạch ñiện hình 2.17
  2. Giả sử ta ñưa một tín hiệu xoay chiều có dạng sin, biên ñộ nhỏ vào chân B của BJT như hình vẽ. Ðiện thế ở chân B ngoài thành phần phân cực VB còn có thành phần xoay chiều của tín hiệu vi(t) chồng lên. vB(t)=VB+vi(t) Các tụ C1 và C2 ở ngõ vào và ngõ ra ñược chọn như thế nào ñể có thể xem như nối tắt - dung kháng rất nhỏ - ở tần số của tín hiệu. Như vậy tác dụng của các tụ liên lạc C1, C2 là cho thành phần xoay chiều của tín hiệu ñi qua và ngăn thành phần phân cực một chiều.
  3. Về BJT, người ta thường dùng mạch tương ñương kiểu mẫu re hay mạch tương ñương theo thông số h. Hình 2.20 mô tả 2 loại mạch tương ñương này ở 2 dạng ñơn giản và ñầy ñủ * Dạng ñơn giản * Dạng ñầy ñủ
  4. Hình 2.20 Do ñó nguồn phụ thuộc βib có thể thay thế bằng nguồn gm.vbe 2.9. MẠCH KHUẾCH ÐẠI CỰC PHÁT CHUNG 2.9.1 Mạch khuếch ñại cực phát chung với kiểu phân cực cố ñịnh và ổn ñịnh cực phát. 2.9.2 Mạch khuếch ñại cực phát chung với kiểu phân cực bằng cầu chia ñiện thế và ổn ñịnh cực phát. 2.9.3 Mạch khuếch ñại cực phát chung phân cực bằng hồi tiếp ñiện thế và ổn ñịnh cực phát. Tín hiệu ñưa vào cực nền B, lấy ra ở cực thu C. Cực phát E dùng chung cho ngõ vào và ngõ ra 2.9.1. Mạch khuếch ñại cực phát chung với kiểu phân cực cố ñịnh và ổn ñịnh cực phát Mạch cơ bản như hình 2.21 và mạch tương xoay chiều như hình 2.22
  5. Trị số β do nhà sản xuất cho biết Trị số re ñược tính từ mạch phân cực: Từ mạch tương ñương ta tìm ñược các thông số của mạch. * Ðộ lợi ñiện thế: Dấu - cho thấy vo và vi ngược pha
  6. Ðể tính tổng trở ra của mạch, ñầu tiên ta nối tắt ngõ vào (vi=0); áp một nguồn giả tưởng có trị số vo vào phía ngõ ra như hình 2.23, xong lập tỉ số Khi vi=0 ⇒ ib = 0 ⇒ βib=0 (tương ñương mạch hở) nên Chú ý: Trong mạch cơ bản hình 2.21 nếu ta mắc thêm tụ phân dòng CE (như hình 2.24) hoặc nối thẳng chân E xuống mass (như hình 2.25) thì trong mạch tương ñương xoay chiều sẽ không còn sự hiện diện của ñiện trở RE (hình 2.26)
  7. Phân giải mạch ta sẽ tìm ñược: Thật ra các kết quả trên có thể suy ra từ các kết quả hình 2.22 khi cho RE=0 2.9.2. Mạch khuếch ñại cực phát chung với kiểu phân cực bằng cầu chia ñiện thế và ổn ñịnh cực phát
  8. Ðây là dạng mạch rất thông dụng do có ñộ ổn ñịnh tốt. Mạch cơ bản như hình 2.27 và mạch tương ñương xoay chiều như hình 2.28 So sánh hình 2.28 với hình 2.22 ta thấy hoàn toàn giống nhau nếu thay RB=R1//R2 nên ta có thể suy ra các kết quả: Chú ý: Trong mạch ñiện hình 2.27, nếu ta mắc thêm tụ phân dòng CE ở cực phát (hình 2.29) hoặc nối thẳng cực phát E xuống mass (hình 2.30) thì trong mạch tương ñương cũng không còn sự hiện diện của RE Các kết quả trên vẫn ñúng khi ta cho RE=0
  9. 2.9.3. Mạch khuếch ñại cực phát chung phân cực bằng hồi tiếp ñiện thế và ổn ñịnh cực phát Mạch tổng quát như hình 2.31 và mạch tương ñương xoay hình chiều ñược vẽ ở 2.32 * Ðộ lợi ñiện thế:
  10. * Tổng trở ra: : nối tắt ngõ vào (vi=0) ⇒ ib=0 và βib=0 ⇒ Zo=RC//RB (2.47) Chú ý: Cũng giống như phần trước, ở mạch hình 2.31, nếu ta mắc thêm tụ phân dòng CE vào cực E của BJT hoặc mắc thẳng cực E xuống mass thì các thông số của mạch ñược suy ra khi cho RE=0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản