intTypePromotion=1

ứng dụng phân tích dầu bôi trơn và hạt mài mòn trong chẩn đoán kỹ thuật máy, chương 13

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
99
lượt xem
20
download

ứng dụng phân tích dầu bôi trơn và hạt mài mòn trong chẩn đoán kỹ thuật máy, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chức năng trên thanh công cụ của cửa sổ ảnh. Hình 3.41: ảnh Cửa sổ - Thêm ảnh hiện thời vào cơ sở dữ liệu của Omnimet Chức năng này được kích hoạt nếu Project và Specimen được chọn và Image Tab ở màn hình hoạt động và ảnh ở trong cửa sổ ảnh. - Grayscale Chức năng Grayscale hiển thị ảnh chụp của Specimen trong cửa sổ ảnh. Để ứng dụng chức năng Grayscale: - Black Black thay đổi giá trị số điểm ảnh không nhận biết được tới 0, màu sắc toàn bộ vùng không nhận biết được trong ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng phân tích dầu bôi trơn và hạt mài mòn trong chẩn đoán kỹ thuật máy, chương 13

  1. Chương 13: Các chức năng trên thanh công cụ của cửa sổ ảnh. Hình 3.41: Cửa sổ ảnh - Thêm ảnh hiện thời vào cơ sở dữ liệu của Omnimet Chức năng này được kích hoạt nếu Project và Specimen được chọn và Image Tab ở màn hình hoạt động và ảnh ở trong cửa sổ ảnh. - Grayscale Chức năng Grayscale hiển thị ảnh chụp của Specimen trong cửa sổ ảnh. Để ứng dụng chức năng Grayscale: - Black Black thay đổi giá trị số điểm ảnh không nhận biết được tới 0, màu sắc toàn bộ vùng không nhận biết được trong ảnh là đen. Chức năng được sử dụng để đánh dấu sáng pha đã được nhận biết với màu sắc sáng nhỏ trong ảnh.
  2. - White White thay đổi giá trị điểm ảnh không nhận biết được tới 255, màu sắc toàn bộ vùng không nhận biết được trong ảnh là trắng. Chức năng được sử dụng để đánh dấu sáng pha đã được nhận biết với màu sắc đen nhỏ trong ảnh. - Màu sắc giả tạo (Chỉ ảnh đen trắng) Màu sắc giả tạo có khả năng được người sử dụng dùng đại diện cho các mức xám với các màu sắc khác trong ảnh. Màu sắc giả tạo được sử dụng để chỉ ra bất kỳ sự chiếu sáng thay đổi trước nào tới cài đặt chính xác hình dáng. Màu sắc giả mạo không có tác dụng đối với ảnh màu. - Saturtion (độ tụ) Đối với ảnh đen trắng Omnimet sử dụng dải mức xám 256. Nó mở rộng từ 0 đối với màu đen tới 255 đối với màu trắng. Để đạt được hình ảnh có chất lượng tốt từ kính hiển vi phân tích, giá trị màu xám lớn nhất (sáng nhất-brightness) của bất kỳ điểm ảnh nào trong ảnh không nên vượt quá 255. Nếu mức xám của điểm ảnh vượt quá 255 thì nó được xem xét Overflow hoặc Saturation. - LUT Chức năng LUT điều khiển độ sáng và sự tương phản của vùng hiển thị trên cửa sổ ảnh và được sử dụng để nâng cao chất lượng ảnh trước khi in. Để ứng dụng chức năng LUT: - Bitplanes Nút 16-Bitplane điều khiển màu sắc cho các mặt khác nhau trên ảnh. Tuyến đang thực hiện sẽ bật và tắt bitplanes như tuyến liên tục.
  3. Nếu bitplane đã tắt nhấn nút corresponding color bitplane để bật nó. 3.3.5 Cửa sổ hiển thị kết quả (Result Window) - Mở cửa sổ kết quả (Opening the Result Window) Để mở cửa sổ kết quả (sau khi đã chạy một tuyến): 1. Từ thực đơn chính của cửa sổ ảnh (Image Window), chọn View. 2. Chọn Result Window trên thực đơn xổ xuống hoặc nhấn vào nút trên thanh công cụ của Omnimet. - Result Window chart (Biểu đồ) Cửa sổ hiển thị kết quả dạng biểu đồ được tạo ra từ cơ sở dữ liệu được lựa chọn trong phần Field Selector và Measurement Selector của cửa sổ kết quả. Tiêu đề của biểu đồ và các nhãn của biểu đồ trên các trục X, Y sẽ thay đổi để phù hợp với thang đo của Measurement Selector được lựa chọn. Tỉ lệ trên các trục X và Y cũng phụ thuộc vào thang đo của Measurement Selector được lựa chọn. Hình 3.42: Biểu đồ hiển thị các kết quả đo khác nhau. - Field
  4. Summary (Bảng tóm tắt vùng) Phần Field Summary của cửa sổ kết quả tóm tắt các thông số của Field Selector và Measurement Selector được lựa chọn. Dữ liệu của Field Summary sẽ thay đổi để phù hợp với thống số của Field Selector và Measurement Selector được lựa chọn. Hình 3.43. Tóm tắt cho các vùng đo khác nhau - Information (Thông tin) Phần thông tin của cửa sổ kết quả hiển thị dữ liệu thang đo của Measurement Selector được lựa chọn và sẽ thay đổi để phù hợp với thang đo của Measurement Selector được chọn.
  5. Hình 3.44. Cửa sổ thông tin của Measurement Selector khác 3.3.6. Tạo báo cáo( Report Generation) Cơ sở dữ liệu của Omnimet kết hợp với chương trình soạn thảo văn bản sẽ tạo ra các loại báo cáo chuyên môn khác nhau. - Thứ tự báo cáo: Hình ảnh được thêm vào Report Queue của Cơ sở dữ liệu của Omnimet bằng cách nhấn nút Add to Report Queue . Tất cả những hình ảnh cùng với nghiên cứu hay mẫu cũng có thể được thêm vào Report Queue cùng lúc bằng cách sử dụng nút Add to Report Queue trong Projects tab hay Speciment Tab. Hình ảnh trong Image Tab phải được bổ xung vào Report Queue cùng lúc. Hình 3.45. Nội dung hộp thoại Report Queue Nhấn nút Open Report Queue để xem những hình ảnh đã có để tạo ra một báo cáo trong hộp thoại Report Queue. Hình ảnh được liệt kê theo số của chúng, theo ID của mẫu và theo số hình ảnh. ở chế độ mặc định có sẵn được hiển sáng. Loại bỏ các lựa chọn những hình ảnh không cần thiết trong báo cáo. + Separate Project: Các báo cáo riêng bắt đầu bằng một trang mới trong báo cáo mỗi khi số của báo cáo thay đổi.
  6. + Separate Speciment: Các mẫu riêng bắt đầu bằng một trang mới mỗi khi số ID của mẫu thay đổi + Select All: Chọn tất cả các hình ảnh trong hộp thoại Report Queue Content. + Create Report: Tạo một hộp thoại Select a Template để chọn một lựa chọn tạm thời để sử dụng. + Delete: Xoá các hình ảnh đã chọn khỏi hộp thoại Report Queue Content + Create Template: Mở MS Word và tạo ra một hộp thoại Create New Template để đặt tên trong chương trình soạn thảo văn bản tạm thời. + Bath Image Export: Xuất các hình ảnh được lựa chọn trong hộp thoại Report Queue Content sử dụng Image ID cho tên file. File hình ảnh được xác định trong hộp thoại User Preference. + Image Q Factor: là hệ số chất lượng hình ảnh của một báo cáo trên MS Word. Số càng lớn (Hình ảnh được nén càng nhiều) chất lượng hình ảnh càng kém. Số càng bé (Hình ảnh được nén càng ít) chất lượng hình ảnh càng cao. - Các mẫu báo cáo (Report Template) Omnimet có bẩy mẫu báo cáo để sẵn sàng tạo báo cáo. Một ảnh hoặc nhiều ảnh có thể được Paste vào một báo cáo cùng với các cơ sở dữ liệu liên quan. Các mẫu báo cáo này được nằm tại vị trí: C:\Omnimet\ Templates\ Word_Report. + 1pixrev2.dot: Tạo ra một báo cáo với một ảnh trong khung ảnh dạng ảnh chân dung. + 2pixLrev2.dot: Tạo một báo cáo với hai ảnh trong khung ảnh dạng ảnh phong cảnh. + 2pixPrev2.dot: Tạo báo cáo với hai ảnh dạng chân dung + 3pixLrev2.dot: Tạo báo cáo với ba ảnh dạng phong cảnh. + 3x2pixLrev2.dot: Tạo báo cáo với sáu ảnh dạng phong cảnh và ba ảnh một hàng.
  7. + 4pixLrev2.dot: Tạo một báo cáo với bốn ảnh dạng phong cảnh. + Montage.dot: Tạo một báo cáo liên kết ba ảnh liên tiếp vào một khung dạng phong cảnh. Chú ý: Nếu số lượng ảnh liên tục vượt quá số ảnh trong vùng làm việc của ảnh trên một trang, thì một trang khác sẽ được sinh ra cho đến khi các ảnh phù hợp. Hạn chế của Microsoft Word, các ảnh được chọn để in trong một mẫu báo cáo có thể không vượt quá 100 MB. Vượt quá 100 MB có thể gây ra hỏng hóc trong quá trình in và có thể bị khoá ứng dụng Omnimet. Giới hạn này sẽ chỉ cho phép ảnh màu xấp xỉ 20 JVC 1030 hoặc ảnh màu 18 Polaroid để được lưu và in trong một mẫu báo cáo. Hình3.46.: Mẫu báo cáo dạng 1pixrev2 - Hình3.47: Mẫu báo cáo dạng 3pixPrev2 Hình11.4:Mẫu báo cáo dạng 2pixLrev2
  8. Hình 3.48: Mẫu báo cáo dạng 3pixLrev2 Hình 3.49: Mẫu báo cáo dạng 3x2pixLrev2 Hình 3.50: Mẫu báo cáo dạng 4pixLrev2
  9. Hình 3.51: Mẫu báo cáo dạng Montage - Tạo báo cáo chỉ một ảnh Để tạo cuốn báo cáo với một ảnh thông qua các ảnh hoặc an bun ảnh (Gallery Tab) cho tới khi một hình ảnh nhỏ mong muốn được hiển thị hoặc sử dụng công cụ lọc cơ sở dữ liệu để xác định vị trí ảnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2