intTypePromotion=1

VÁCH TẾ BÀO SỰ PHÂN CHIA VÀ KÉO DÀI TẾ BÀO

Chia sẻ: Đặng Thị Bích Trâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
173
lượt xem
28
download

VÁCH TẾ BÀO SỰ PHÂN CHIA VÀ KÉO DÀI TẾ BÀO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự tăng trưởng của tế bào trong cơ thể thực vật xảy ra nhờ phân chia và kéo dài tế bào. Một chu kỳ tế bào có thể tính gồm: kỳ trung gian và sự phân bào. Sau sự phân bào ở tế bào thực vật, sự tách hai tế bào mới liên quan đến phiến tế bào ở mặt phẳng phân chia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VÁCH TẾ BÀO SỰ PHÂN CHIA VÀ KÉO DÀI TẾ BÀO

 1. VÁCH TẾ BÀO SỰ PHÂN CHIA VÀ KÉO DÀI TẾ BÀO 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Các lớp của vách hình thành trên cơ sở ‘lắp đầy’ vách sơ cấp 5
 6. Thành phần cấu tạo vách Cellulose Carbohydrates Lignin Carbohydrat None-carbohydrate • Lignin (phenylpropan) • Pectin • Protein • Hemicellulose – Hệ thống Enzyme của vách – Proteins cấu trúc (extensin) Cellulose hiện diện khoảng 10-14% DW 6 (vách sơ cấp), 40-60% (vách thứ cấp)
 7. Hệ thống vi sợi cellulose 7
 8. Xyloglucan Endotransglycosidase 8
 9. 9
 10. 10
 11. Tế bào biểu bì và sự tẩm cutin Vách tế bào-điều hòa thế nước, cần thiết cho sự tăng trưởng tế bào 11
 12. Vách và cầu liên bào 12
 13. 13
 14. Sự phân chia và kéo dài tế bào Sự tăng trưởng của tế bào trong cơ thể thực vật xảy ra nhờ phân chia và kéo dài tế bào. Một chu kỳ tế bào có thể tính gồm: kỳ trung gian và sự phân bào. Sau sự phân bào ở tế bào thực vật, sự tách hai tế bào mới liên quan đến phiến tế bào ở mặt phẳng phân chia. 14
 15. 15
 16. phragmoplast 16
 17. 17
 18. Quan sát bộ gen của Arabidopsis, tồn tại khoảng 10 gen CESA và hơn 30 họ gen liên quan cellulose synthase-like (CSL) 18
 19. 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản