Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
111
lượt xem
16
download

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. - Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

 1. Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. - Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản. - Nêu rõ được chức năng của mỗi khối trong sơ đồ của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản. b) Về kỹ năng: c) Về thái độ: 2. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: - Chuẩn bị thí nghiệm về máy phát và máy thu đơn giản (nếu có).
 2. b) Chuẩn bị của HS: 3. Tiến trình bài dạy: Hoạt động 1 ( phút): Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ GV HS bản Hoạt động 2 ( phút): Tìm hiểu nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ GV HS bản - Ta chỉ xét chủ I. Nguyên tắc yếu sự truyền chung của thanh vô tuyến. việc thông tin - Nó ít bị không - Tại sao phải dùng khí hấp thụ. Mặt liên lạc bằng sóng vô các sóng ngắn? khác, nó phản tuyến xạ tốt trên mặt
 3. đất và tầng điện 1. Phải dùng li, nên có thể các sóng vô truyền đi xa. tuyến có bước - Hãy nêu tên các sóng ngắn + Dài:  = sóng này và cho nằm trong 103m, f = biết khoảng tần số vùng các dải 3.105Hz. của chúng? sóng vô + Trung:  = tuyến. 2 10 m, - Những sóng 6 f = 3.10 Hz vô tuyến dùng (3MHz). để tải các + Ngắn:  = thông tin gọi 101m, là các sóng - Âm nghe được có f = 3.107Hz mang. Đó là tần số từ 16Hz đến (30MHz). các sóng điện 20kHz. Sóng mang + Cực ngắn: vài từ cao tần có có tần số từ bước sóng từ mét, 500kHz đến f = 3.108Hz vài m đến vài 900MHz  làm
 4. thế nào để sóng trăm m. (300MHz). mang truyền tải - HS ghi nhận 2. Phải biến được thông tin có cách biến điện điệu các sóng tần số âm. các sóng mang. mang. - Sóng mang đã - Dùng micrô E được biến điệu sẽ để biến dao truyền từ đài phátt động âm  máy thu. thành dao - Trong cách động điện: biến điệu biên sóng âm tần. độ, người ta làm - Dùng mạch cho biên độ của biến điệu để sóng mang biến “trộn” sóng thiên theo thời âm tần với gian với tần số sóng mang: bằng tần số của biến điện sóng âm. sóng điện từ. (Đồ thị E(t) của - Cách biến điệu sóng mang chưa bị biên độ được
 5. biến điệu) dùng trong việc 3. Ở nơi thu, dùng mạch truyền thanh E bằng các sóng tách sóng để t dài, trung và tách sóng âm ngắn. tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa. 4. Khi tín hiệu thu được có (Đồ thị E(t) của cường độ nhỏ, sóng âm tần) ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại. E t
 6. (Đồ thị E(t) của sóng mang đã được biến điệu về biên độ) Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản Hoạt động của Kiến thức cơ Hoạt động của GV HS bản - Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk II. Sơ đồ và cho biết sơ đồ và thảo luận để khối của một
 7. khối của một máy đưa ra sơ đồ máy phát phát thanh vô tuyến khối. thanh vô đơn giản. tuyến đơn giản - Hãy nêu tên các (1): Micrô. bộ phận trong sơ đồ 1 (2): Mạch phát 5 3 4 khối (5)? sóng điện từ 2 - Hãy trình bày tác cao tần. dụng của mỗi bộ (3): Mạch biến phận trong sơ đồ điệu. khối (5)? (4): Mạch (1): Tạo ra dao khuyếch đại. động điện từ âm (5): Anten phát. tần. (2): Phát sóng điện từ có tần số cao (cỡ MHz). (3): Trộn dao động điện từ cao tần với
 8. dao động điện từ âm tần. (4): Khuyếch đại dao động điện từ cao tần đã được biến điệu. (5): Tạo ra điện từ trường cao tần lan truyền trong không gian. Hoạt động 4 ( phút): Tìm hiểu sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản Hoạt động của Kiến thức cơ Hoạt động của GV HS bản - Y/c HS đọc Sgk - HS đọc Sgk III. Sơ đồ và cho biết sơ đồ và thảo luận để khối của một khối của một máy đưa ra sơ đồ máy thu
 9. thu thanh vô tuyến khối. thanh đơn đơn giản. giản - Hãy nêu tên các (1): Anten thu. bộ phận trong sơ đồ (2): Mạch 5 khối (5)? 4 3 1 2 khuyếch đại - Hãy trình bày tác dao động điện dụng của mỗi bộ từ cao tần. phận trong sơ đồ (3): Mạch tách khối (5)? sóng. (1): Thu sóng điện (4): Mạch từ cao tần biến điệu. khuyếch đại (2): Khuyếch đại dao động điện dao động điện từ từ âm tần. cao tần từ anten gởi (5): Loa. tới. (3): Tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện
 10. từ cao tần. (4): Khuyếch đại dao động điện từ âm tần từ mạch tách sóng gởi đến. (5): Biến dao động điện thành dao động âm. Hoạt động 5 ( phút): Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ GV HS bản Hoạt động 6 ( phút): Giao nhiệm vụ về nhà. Hoạt động của Hoạt động của Kiến thức cơ GV HS bản - Nêu câu hỏi và - Ghi câu hỏi và
 11. bài tập về nhà. bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS - Ghi những chuẩn bị bài sau. chuẩn bị cho bài sau. IV. RÚT KINH NGHIỆM
Đồng bộ tài khoản