intTypePromotion=3

Về một phương pháp đánh giá thích nghi tín hiệu sinuoid.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
4
download

Về một phương pháp đánh giá thích nghi tín hiệu sinuoid.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về một phương pháp đánh giá thích nghi tín hiệu sinuoid. Theo thời gian, các ngành như khoa học quản lý, điều trị tâm lý... sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng thêm cho nghiên cứu theo như khái niệm và lý thuyết của điều khiển học. Nói chung, điều khiển học mở ra cách thức cho nhân loại tìm hiểu sự phức tạp đầy đủ của thế giới quanh ta và cung cấp cả công cụ mô phỏng máy tính đối với các hệ thống trong thế giới này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về một phương pháp đánh giá thích nghi tín hiệu sinuoid.

  1. v (t) s(t) d (t) = s(t) + v(t) + â(t) cos1(t) ŝ(t) +  sin1(t) bˆ(t)  e(t) f(∙) Z-1 Â(t) f(e(t)) Â(t+1) = Â(t) + X(t) f(e(t)) Â(t+1)
  2. d(t) = s(t) + v(t) â1 (t) cos1(t) ŝ1(t) +  sin1(t) b1 (t) - âp (t) cosp(t) ŝp(t) +  sinp(t) - bp (t) e(t) Z-1 Âp(t) Âp(t+1) = Âp(t) + F(t)(Âp(t) - Âp(t-1)) + UX(t) sign[e(t)] sign[e(t)] Âp(t+1) F(t) i (t)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản