intTypePromotion=1
ADSENSE

Về một phương pháp dự báo dữ liệu sử dụng mạng nơ ron.

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về một phương pháp dự báo dữ liệu sử dụng mạng nơ ron. Khái niệm được làm sống lại và chi tiết hóa bởi nhà toán học Norbert Wiener trong tác phẩm của anh năm 1948 tiêu đề "Điều khiển học, hoặc sự nghiên cứu điều khiển và truyền thông trong động vật và máy". Tác phẩm ra đời dựa trên thực tế thiết kế hệ thống tự động tìm mục tiêu cho súng phòng không của Wiener từ năm 1940. Ông đã cọ xát với 2 vấn đề cơ bản có cùng điểm chung giữa máy và người là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về một phương pháp dự báo dữ liệu sử dụng mạng nơ ron.

  1. Thu thËp, ph©n tÝch d÷ liÖu TiÒn xö lý M¹ng n¬ron HËu xö lý
  2. a1 a2 W1 f1 W2 f2 R1x1 S1x1 S2x1 S1xR1 n1 S2xS1 n2   S1x1 S2x1 1 1 b1 b2 P S1x1 S2x1
  3. Lớp Lớp LAYER friend NEURALNET Mũi tên: chỉ quan hệ thừa kế Mũi tên: chỉ quan hệ thừa kế Lớp NEURAL NET có chứa các Lớp ra Lớp NEURAL NET có chứa các lớp thành phần là các thể hiện lớp thành phần là các thể hiện của Lớp ra và Lớp ẩn. của Lớp ra và Lớp ẩn. Ở đâ y, lớp vào mạng ðýợc bỏ Ở đâ y, lớp vào mạng ðýợc bỏ qua bởi lẽ lớp thành phần này qua bởi lẽ lớp thành phần này không thực hiện tính toán trên dữ Lớp ẩn không thực hiện tính toán trên dữ liệu vào. liệu vào.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2