Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh - nét đậm

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
254
lượt xem
16
download

Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh - nét đậm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vẽ trang trí - kẻ chữ in hoa nét thanh - nét đậm', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh - nét đậm

  1. Tiết 26 - Vẽ trang trí. Kẻ chữ in hoa nét thanh - nét đậm I/ Mục tiêu bài học: - Học sinh nắ m được đặc điểm của ch ữ in hoa nét thanh nét đậm, quy tắc giúp em phân biệt được nét thanh nét đạm. - Học sinh sắp xếp được các câu ngắn. Bố cục hợp lí, màu sắc rõ ràng đẹp. - Qua bài, các em yêu thích hơn thể loạ i trang trí ứng dụng rất ph ổ b iế n này. Có ý thức trình bày đẹp hơn khi viết, kẻ chữ. II/ Đồ dùng: 1_Đồ dùng: - Bảng chữ in hoa nét thanh nét đậ m. - Bảng đối chiếu chữ in hoa và chữ có nét thanh đậm: A-> A: B-> B… - Minh họa 1 số kiểu chữ in hoa nét thanh, đậm khác. - Khẩu hiệu bài sưu tầm của GV và HS. 2_Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợ i mở, thực hành, luyện tập, nhóm làm việc.
  2. III/ Tiến rình dạy – học: HĐ Hoạt động của Thờ Minh Hoạt động c ủa giáo viên họa i học sinh gian Hoạt Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận - Quan sát bảng chữ. xét: Tìm hiểu đặc điểm chữ in hoa nét - Nêu đặc điểm chữ: động Bảng thanh- nét đậ m. chữ in + Nét thanh: Nằm 1 - Giới thiệu: Đây là bảng chữ cái đầy hoa ngang hoặc hướng đi (10’) đủ kiểu chữ nét thanh- nét đậ m. Gợi ý: lên. nét Tên gọi kiểu chữ đã cho biết 1 đặc thanh + Nét đậm: Nét có điểm nào của chữ ? hướng đi xuống. nét - Gợi ý cho h/s nhận ra vị trí nét đậm + có 3 loại ch ữ ( thanh, nét đậ m: chú ý đến hướng đi chiều ngang không của nét chữ in hoa em đã biết: Có 3 bằng nhau) hướng đi lên, sang ngang, xu ống. + Màu sắc: Màu nền - Cho h/s xem khẩu hiệu. Nhấn mạnh: và màu chữ tương Nắm được kiểu chữ, cách kẻ em sẽ vẽ phản
  3. được nh ững khẩu hiệu đẹp, trang trí thiếp, bìa sách,… Hướng dẫn học sinh cách trình bày: - Xem tiếp các bìa sách, truyện, bưu Hoạt - Xem lại 1 khẩu hiệu. Vẽ thiếp, khẩu hiệu. bảng động - Nêu vấn đề : Để có bài vẽ đẹp như - Trình bày theo gợi thế này, em sẽ p hải bắt đầu từ đâu? Minh 2 hoạ 4 ý của giáo viên. (5’) ( Gợi ý: Xác định kiểu chữ, cách trình bước - Học sinh khác nhận bày) xét. - Gợi ý và đặt vấn đề : - Nêu và ghi nhớ 4 + Để chữ có kích thước hợp lí, chiều bước. cao như nhau, em phải xác định được 1/ Xác định khuôn chiều nào của chữ? ( Chiề u cao) khổ chữ ( bố cục), số - Nhắc lại 1 số tác dụng: dòng chữ. + Viết phác: Để điề u chỉnh kích 2/ Viết phác chữ. thước chữ phù hợp. 3/ Kẻ chữ. + Kẻ nét thẳng của chữ và dùng 4/ Vẽ màu. compa để vẽ nét cong đều sẽ đẹp hơn.
  4. Hướng dẫn h ọc sinh thực hành. - Kẻ tên trường (Khổ Hoạt - Nêu nội dung bài thực hành. A4). Có thể trang trí hoa văn, hình động - Chú ý quan sát học sinh, giúp đỡ ở các bước đầu: Xác định số dòng chữ. - Được dùng thước, 3 compa để kẻ chữ. (25’) Phác chữ bằng bằng cách viết in hoa, không kẻ ngay từng chữ. Đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Nêu nhận xét về: cách sắp xếp chữ, Hoạt - Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố Bài kiểu ch ữ. động cục chữ. vẽ của - Chỉ ra được 1 số - Kế t luận: Tổng thể, màu sắc. Nhấn 4 học điểm cần sửa mạnh đặc điểm nét chữ. Cho điể m (4’) sinh - Đánh giá bài A,B,C đánh giá bài. * Dặn dò: - Về nhà: Vẽ tranh hoàn chỉnh, đủ đậm, đều, sắc nét các chữ. - Xem nội dung bài 27. Đặt mẫu tương tự như hướng dẫn SGK. Quan sát, so sánh, tập vẽ hình theo “Cách vẽ theo mẫu” đã h ọc. - Mỗi tổ chuẩn b ị 1 siêu, 1 cái cốc. .........
Đồng bộ tài khoản