Viêm da do tự đắp thuốc

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
7
download

Viêm da do tự đắp thuốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh về da không đến khám bệnh viện hay các cơ sở y tế, hoặc chỉ đến khám trong thời gian ngắn, lại không theo dõi tái khám định kỳ. Sau đó họ tự “thất vọng” khi bệnh không hết hoặc cho rằng uống thuốc tây quá nóng nên đã đến các thầy lang cắt lể hay nghe lời dân gian đắp lá cây, hạt đậu, lên vùng da đã bị tổn thương, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viêm da do tự đắp thuốc

  1. Viêm da do t p thu c Hi n nay có nhi u trư ng h p b nh nhân m c b nh v da không n khám b nh vi n hay các cơ s y t , ho c ch n khám trong th i gian ng n, l i không theo dõi tái khám nh kỳ. Sau ó h t “th t v ng” khi b nh không h t ho c cho r ng u ng thu c tây quá nóng nên ã n các th y lang c t l hay nghe l i dân gian p lá cây, h t u, lên vùng da ã b t n thương, l i nhi u h u qu áng ti c. B nh không nh ng không h t mà l i còn n ng hơn ôi khi nh hư ng n sinh m ng n u b nh nhân có s c kháng y u hay tr nh .
  2. T kích ng nd ng Vi c t i u tr b nh da có th gây nhi u t n thương. Trong ó, t n thương t i ch n u nh thì là viêm da ti p xúc kích ng, viêm da ti p xúc d ng; n ng thì gây viêm qu ng, viêm mô t bào, viêm h ch b ch huy t, nhi m trùng ho i t mô m m, th m chí là nhi m trùng huy t có nguy cơ t vong cao các b nh nhân gi m s c kháng (ngư i già có nhi u b nh n i khoa, nh t là ti u ư ng, ngư i suy gi m mi n d ch, tr nh ,...).
  3. nh: Images Thư ng g p nh t là viêm da ti p xúc kích ng, d ng này d gây t n thương t bào n u b nh nhân t ý bôi thu c n ng và th i gian trên da và thư ng khu trú t i nơi ti p xúc. Các ch t này gây hư h i kh năng b o v c a da và gây áp ng viêm trên da. Trong t c p tính, t i nơi t n thương nóng rát, châm chích, au n. M t s trư ng h p thì tri u ch ng không xu t
  4. hi n ngay mà s xu t hi n sau 8-24 gi v i tri u ch ng nóng rát n i b t. Sang thương là nh ng m , sau ó ph ng nư c, b ra t o thành v t tr t và óng mày, bong v y; sang thương không ti n tri n xa ra nơi khác mà ch khu trú t i nơi ti p xúc, di n ti n nhi u ngày, nhi u tu n. Trong t mãn tính thì t n thương khô, n t n , tăng s ng, tróc v y, di n ti n nhi u tháng, nhi u năm. Viêm da d ng chân do t bôi thu c nhà vì b côn trùng c n Còn viêm da ti p xúc d ng là m t d ng t n thương n ng hơn, không ch khu trú t i nơi ti p xúc mà còn lan ra nơi khác, x y ra sau ít nh t 48 gi ti p xúc v i d nguyên. B nh nhân th y ng a d d i, châm chích, au n, trư ng h p
  5. n ng có kèm s t. Sang thương trong t c p là s n sưng phù, sau ó ph ng nư c có th có m , b ra óng mày. Còn sang thương bán c p có m có v y khô nh h p l i thành s n c ng. D ng viêm da d ng ti p xúc mãn tính n i b t là dày s ng, bong v y, n t n . D gây nhi m trùng n ng Khi v t thương nhi m trùng do ngư i b nh t p thu c thì vi c i u tr là ngh ngơi, b t ng, kê cao chân (n u b t n thương chân), u ng thu c gi m au, kháng sinh. Trong trư ng h p n ng, có th ph u thu t, c t l c mô ho i t . T i u tr b nh da trong nh ng trư ng h p nhi m trùng n ng hơn b nh nhân s xu t hi n viêm qu ng, viêm mô t bào, viêm h ch b ch huy t, nhi m trùng ho i t mô m m ngay t i nơi
  6. ti p xúc và lan r ng n các mô lân c n. Nguyên nhân là do mô ti p xúc b b i nhi m vi trùng Staphylococcus aureus; Streptococce tan huy t nhóm A, B; Hemophilus Influenza... Bi u hi n là b nh nhân m t m i, chán ăn, s t l nh run, ti n tri n nhanh trư c khi viêm mô t bào th hi n rõ. Khi viêm mô t bào xu t hi n, t i nơi t n thương sưng au, nhi m trùng ho i t . Sang thương là m ng phù sưng nóng au, sau ó ph ng nư c, b ra t o thành v t tr t, ôi khi là abcess, xu t huy t, ho i t i kèm v i viêm h ch b ch huy t. Các h ch vùng trong cơ th cũng sưng to và au. Nhi m trùng mô m m ho i t là viêm mô t bào cũng d xu t hi n sau 36 - 72 gi xu t hi n tím, ph ng nư c lúc u vàng, sau ó chuy n sang
  7. tím do xu t huy t, bóng nư c b ra gây ho i t . Vùng ho i t tương t như ph ng , nên vi c i u tr sau ó ph i c t l c mô ho i t , kháng sinh, gi m au. Trư ng h p n ng hơn n a s gây nhi m trùng huy t, nh hư ng n tính m ng n u v t thương không ư c chăm sóc t t kèm thêm cơ a b nh nhân không s c kháng.
Đồng bộ tài khoản