Xác nhận đóng BHXH 2 nơi

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
174
lượt xem
19
download

Xác nhận đóng BHXH 2 nơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác nhận đóng BHXH 2 nơi. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đóng BHXH 2 nơi

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 Kính gửi: Giám đốc ………………… Tôi ký tên dưới đây là:............................................................Số CMND:......................... Hiện là:....................................................................................Sổ BHXH:.......................... Có quá trình công tác và tham gia BHXH tại đơn vị như sau: Thời gian Cấp bậc, chức vụ Mức lương Từ tháng/năm Đến tháng/năm Đề nghị công ty xác nhận để tôi bổ sung hồ sơ cá nhân theo quy định tại điểm 1.5/III/Phần II Quy định về quản lý thu BHXH-BHYT bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của BHXH Việt Nam. Xác nhận của đơn vị Người đề nghị (Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) Xác nhận của BHXH .................................................... Ông (bà).......................................................................... Số sổ BHXH.................................................................. Đang tham gia BHXH tại đơn vị................................... Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC BHXH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản