Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH không quá 12 tháng kể từ ngày Quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
126
lượt xem
8
download

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH không quá 12 tháng kể từ ngày Quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bhxh) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ bhxh không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bhxh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH không quá 12 tháng kể từ ngày Quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH

  1. Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH không quá 12 tháng kể từ ngày Quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bảo hiểm xã hội BQP Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị Cách thức thực hiện:Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị Thời hạn giải quyết:Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận vào sổ BHXH
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Người lao động gửi hồ sơ đến cơ quan nhân sự đơn vị. Cơ quan nhân sự đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, chuyển 2. 2 cơ quan Bảo hiểm xã hội BQP. Cơ quan Bảo hiểm xã hội BQP thẩm định, xác nhận thời gian 3. 3 đóng BHXH trong sổ bảo hiểm xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Sổ bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ phục viên, xuất ngũ; - Đơn đề nghị bảo lưu thời gian đóng BHXH của người lao động (có xác 2. nhận của địa phương nơi cư trú); 3. - Quyết định phục viên, xuất ngũ của cấp có thẩm quyền;
  3. Thành phần hồ sơ - Phiếu thu lại tiền trợ cấp phục viên, xuất ngũ từ nguồn quỹ BHXH, do đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên trước khi quân nhân phục viên, 4. xuất ngũ thu và nộp trực tiếp về tài khoản chuyên thu BHXH của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã Công văn số 49/BHXH 1. hội (Mẫu số 12-HBQP) ngày 30/7... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản