Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập theo qiuan điểm triết học - 2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập theo qiuan điểm triết học - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con người là một loài sinh vật đặc biệt, chúng ta có trí thông minh và có trình độ tổ chức xa hội cao. Con người sống với nhau dựa trên rất nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ về kinh tế là chủ yếu. Có một số nhà nghiên cứu cho rằng “ toàn cầu hoá” đa có từ rất lâu và trước đây chính là quá trình quốc tế hoá. Vậy trong tình hình hiện nay “Toàn cầu hoá” là những mối quan hệ kinh tế vượt qua biên giới quốc gia, với quy mô toàn thế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập theo qiuan điểm triết học - 2

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Con người là một loài sinh vật đặc biệt, chúng ta có trí thông minh và có trình độ tổ chức xa hội cao. Con người sống với nhau dựa trên rất nhiều mối quan hệ, trong đó quan hệ về kinh tế là chủ yếu. Có một số nhà nghiên cứu cho rằng “ toàn cầu hoá” đa có từ rất lâu và trước đây chính là quá trình quốc tế hoá. Vậy trong tình hình hiện nay “Toàn cầu hoá” là những mối quan hệ kinh tế vượt qua biên giới quốc gia, với quy mô toàn thế giới, đạt trình độ và chất lượng cao hơn các quá trình quốc tế hoá trước kia. Toàn cầu hoá kinh tế có một số đặc điểm sau khác với các quá trình quốc tế hoá trước kia: Sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ thì Mỹ là một siêu cường lớn a) nhất thế giới. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, Mỹ đang có chiều hướng chững lại và các nước phát triển khác đang vươn lên, điều đó tạo nên một thế giới có nên kinh tế không còn một cực như trước kia mà là đa cực. Kinh tế thị trường nhiều kiểu, nhiều mức độ khác nhau đang lan tràn khắp thế b) giới, kéo theo nó là sự tăng cường tự do hoá kinh tế và xu hướng vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Cách mạng khoa học kĩ thuật làm cho con người có khả năng thực hiện rất c) nhiều việc mà trước đây không thể. Chính điều này đa thúc đẩy sự toàn cầu hoá một cách nhanh chóng. Các mối quan hệ của toàn cầu hoá ngày càng toàn diện chứ không phải chỉ d) dừng lại ở thương mại xuất – nhập khẩu. Toàn cầu hoá được thúc đẩy bởi một số nhân tố sau: e) 8
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Đó là các công ty cực lớn, vừa, nhỏ tới từng cá thể tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. Trong hàng triệu, hàng nghìn công ty trên, có vai trò lớn nhất nằm trong tay khoảng chừng 50.000 công ty xuyên quốc gia + Đó là do sự thúc đẩy tích cực của các chính phủ. + Đó là do sự tác động của các tổ chức phi chính phủ, họ đang thành lập ngày càng đông đảo, đa dạng và hoạt động ngày càng có hiệu quả trong quá trình toàn cầu hoá. + Đó là các tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại khu vực. + Đó là các tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế như WTO, IMF... Toàn cầu hoá phải đi đôi với hội nhập khu vực và các quan hệ song phương f) Toàn cầu hoá, theo các nhà nghiên cứu thì đây là một quá trình “mở” đang g) còn vân động và sẽ còn trải qua nhiều giai đoạn. 2.Bản chất của toàn cầu hoá: Hiện nay, nói đến vấn đề này trên thế giới đang có hai thái cực tranh cai nhau rất gay gắt: + Quan điểm thứ nhất cho rằng: toàn cầu hoá là một điều tất yếu phải xảy ra. Mọi quốc gia không thể tránh khỏi, chính sách hợp lý nhất mà các quốc gia phải theo là tham gia và làm theo các quy tắc của cuộc chơi. Tuy nhiên quan điểm này lại biến con người thành kẻ bị lệ thuộc vào chính sản phẩm mà họ tạo ra. + Quan điểm thứ hai cho rằng: toàn cầu hoá là một bước trong kế hoạch làm bá chủ thế giới của Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm này thì người ta lại quá đè cao sức mạnh của Mỹ, mà trên thực tế không phải vậy. 9
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vậy đúng ra bản chất của toàn cầu hoá kinh tế là gì? Toàn cầu hoá kinh tế là một xu hướng lớn của thời đại, nhưng dù nó khách quan đến mấy cũng do con người tạo ra. Nó là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều yếu tố, mà các yếu tố ấy đều do con người tạo ra. Trong đó có 3 yếu tố chính: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. - Nền kinh tế thị trường hiện đại. - Chính sách rất có tính toán của Mỹ và các nước cường quốc khác mà không - phải chỉ riêng Mỹ. + Một bản chất nữa của to àn cầu hoá là tính bất đối xứng của nó. Điều đó được thể hiện như sau: -Toàn cầu hoá phân phối thành quả rất bất công. Người giàu, nước giàu ngày càng được nhiều lợi, nước nghèo, người nghèo bị thiệt. Dần dần một mảng lớn dân cư trên thế giới bị loại khỏi quá trình toàn cầu hoá. -Toàn cầu hoá hiện nay, không hài hoà, không đồng bộ, các lĩnh vực so le, chênh lệch nhiều, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Đặc biệt là: thứ nhất, toàn cầu hoá kinh tế không đi đôi với sự quan tâm đúng mức về xa hội và con người. Điều này khiến cho phần thua thiệt về xa hội và con người rất nặng nề. Thứ hai, toàn cầu hoá không đi đôi với một cơ cấu và cơ chế quản lý toàn cầu tương xứng. Điều này dẫn đến toàn bộ thế giới như một con tàu không người lái. + Toàn cầu hoá hiện nay bỏ qua các vấn đề khác, nó chỉ chú trọng tới thị trường, xem nhẹ nhà nước và nhất là xa hội. 3. Toàn cầu hoá những cơ hội và thách thức 10
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Những cơ hội: (a) + Thứ nhất, sự phát triển của toàn cầu hoá kinh tế phá bỏ những cản trở, những hàng rào ngăn cách giữa các quốc gia. Nó mở ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về quan hệ kinh tế thế giới. Từ đó, các quốc gia có thế lợi dụng để mở rộng thị trường ra bên ngoài quốc gia mình. + Thứ hai, toàn cầu hoá phát triển giúp các n ước chậm phát triển sớm tham gia vào hệ thống phân công lao động quốc tế. Điều này, giúp các nước chậm phát triển hình thành một cơ cấu kinh tế – xa hội hiệu quả, đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình hiện đại hoá nền kinh tế. + Thứ ba, toàn cầu hoá phát triển tạo điều kiện cho các nước tiếp cận với những nguồn vốn và công nghệ kĩ thuật cao cũng như học tập công nghệ quản lý. + Thứ tư, toàn cầu hoá phát triển làm cho các nước liên hiệp với nhau thành những khu vực tự do thương mại. Điều này giúp dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các nước thành viên, dẫn đến hàng hoá có thể nhanh chóng tiếp cần với thị trường thế giới. Hơn nữa, với các nước đang phát triển thì việc hội nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới cũng chính là tham gia vào các diễn đàn kinh tế thế giới cho phép mình quyền bình đẳng bày tỏ quan điểm, bảo vệ lợi ích của mình. + Thứ năm, toàn cầu hoá thực chất là quá trình mở cửa hội nhập của các quốc gia. Tuy nhiên, không chỉ hội nhập riêng về kinh tế mà còn về nhiều vấn đề khác nữa. Điều ấy giúp cho các quốc gia nhanh chóng tiếp cận được các thông tin, tri thức khoa học mới nhất. Nó góp phần nâng cao trình độ dân trí, tạo cơ sở cho nền tảng cho dân chủ phát triển. 11
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Thứ sáu, toàn cầu hoá mở ra khả năng phối hợp nguồn lực của các quốc gia trên thế giới để giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như: môi trường,dân số, chiến tranh và hoà bình... Những thách thức của toàn cầu hoá: (b) + Thứ nhất, do tính bất đối xứng của toàn cầu hoá, nó phân chia thành quả rất bất công. Chính vì thế, toàn cầu hoá không phân chia công bằng các cơ hội và lợi ích giữa các khu vực, quốc gia và trong môi quốc gia và từng nhóm dân cư. Trên thực tế, trong toàn cầu hoá thì các nước phát triển và những người giàu có là được lợi nhiều nhất. Vì vậy, toàn cầu hoá làm tăng thêm tình trạng bất công và gia tăng khoảng cách giàu nghèo. + Thứ hai, việc mở cửa hội nhập một mặt làm cho các nước chậm phát triển tiếp xúc với các nền kỹ thuật tiên tiến hiện đại làm tăng năng xuất, thế nhưng các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với dòng sản phẩm công nghệ cao và các nguồn lực mạnh dễ dàng lấn át. Chính vì vậy, nó dẫn đến tình trạng phá sản, thất nghiệp, làm trầm trọng thêm các vấn đề xa hội vốn đa rất nan giải ở các nước chậm phát triển. + Thứ ba, toàn cầu hoá mở ra cho các nước cơ hội tranh thủ nguồn vốn bên ngoài. Song chính điều ấy sẽ làm các nước phụ thuộc vào hệ thống phân công lao động quốc tế. Nếu như không xác định được một đường lối phát triển nội lực là chính thì các nước rất dễ bị phụ thuộc và mất quyền tự chủ. 12
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Thứ tư, toàn cầu hoá cho phép vận dụng nguồn vốn bên ngoài nhằm rút ngắn quá trình phát triển. Tuy nhiên trong đó cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm không vững chắc. + Thứ năm, toàn cầu hoá còn đặt ra nhưng hậu quả phi kinh tế. Đó là vấn đề lan toả các dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS. Ngoài ra, các luồng văn hoá ngoại lai tác động không nhỏ tới thuần phong mỹ tục làm bại hoại đạo đức con người. Chính vì vậy, xu hướng toàn cầu hoá đa nổi lên xu hướng dân tộc, bảo vệ bản sắc dân tộc. Chương IV: Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh Nền kinh tế như thế nào được gọi là một nền kinh tế độc lập tự chủ: 1. Thực ra, khái niệm nền kinh tế độc lập tự chủ đã không ít lần được nhắc tới. Tuy nhiên, quan niệm về nền kinh tế độc lập tự chủ trước đây và hiện nay có những nét khác nhau. Vậy thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ?: + Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế không bị lệ thuộc, phụ thuộc vào nước khác, hoặc một tổ chức kinh tế nào đó về đường lối, chính sách phát triển, không bị bất cứ ai dùng những điều kiện kinh tế, tài chính, thương mại, viện trợ... để áp đặt, khống chế, làm tổn hại chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc. + Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế trước những biến động của thị trường, trước sự khủng hoảng kinh tế tài chính ở bên ngoài, nó vẫn có khả năng cơ bản duy trì sự ổn định và phát triển; trước sự bao vây, cô lập và chống phá của các thế lực thù địch, nó vẫn có khả năng đứng vững, không bị sụp đổ, không bị rối loạn. + Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, nói tới độc lập tự chủ về kinh tế không ai hiểu đó là nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, mà đặt trong mối liên hệ biện chứng với 13
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com mở cửa, hội nhập, chủ động tham gia sự giao lưu, hợp tác và cạnh tranh quốc tế trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực và lợi thế so sánh quốc gia, từng bước xây dựng một cơ cấu sản xuấtđáp ứng được cơ bản nhu cầu thiết yếu về đời sống của nhân dân và có khả năng trang bị lại ở mức cần thiết cho nhu cầu phát triển kinh tế , củng cố quốc phòng – an ninh. Vì sao chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh: 2. Theo như trên ta đa thấy một nền kinh tế độc lập tự chủ là như thế nào. Vậy tại sao trong khi hội nhập kinh tế thế giới chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế độc lập như vậy? Có ý kiến cho rằng, trong điều kiện “Toàn cầu hoá” nền kinh tế, mở cửa hội nhập mà lại đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là thiếu nhạy bén, không thức thời, thạm chí là bảo thủ, tư duy kiểu cũ. Thế giới bây giờ là một thị trường thống nhất, cần thứ gì thì mua, thiếu tiền htì đi vay, sao lại chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ? Nói như vậy khi nghe có vẻ có lí, nhưng nếu đi sâu vào thực tế thì thấy hoàn toàn thiếu cơ sở, vì nó quá ư đơn giản và phiến diện. Thực tiễn cho thấy nếu không có một nền kinh tế độc lập tự chủ sẽ không những không thể có sự độc lập về chính trị, không thể bảo đảm được lợi ích cơ bản của dân tộc cũng như chủ quyền quốc gia mà bản thân việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Sự cần thiết phải xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ cùng với việc đẩy mạnh quá trình chủ động hội nhập kinh tế xuất phát từ một số luận điểm sau đây: + Tất cả các nước tham gia hội nhập kinh tế đều xuất phát từ mục tiêu bên trong, phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ trong nước. Toàn cầu hoá, tự do hoá làm cho các nền 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản