intTypePromotion=3

XÂY DỰNG MỤC TIÊU DẠY HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
733
lượt xem
113
download

XÂY DỰNG MỤC TIÊU DẠY HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Mục tiêu dạy học là gì? Tại sao phải xác định mục tiêu dạy học? Có các loại mục tiêu dạy học nào? Giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy có hệ thống, Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng học tập cơ bản, Dạy cho sinh viên các sự thật và các nguyên tắc của vấn đề thuộc chủ đề học, Cung cấp vai trò hiện đại cho sinh viên, Chuẩn bị cho sinh viên đi vào nghề nghiệp..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÂY DỰNG MỤC TIÊU DẠY HỌC

 1. XÂY DỰNG MỤC TIÊU DẠY HỌC     
 2. • Mục tiêu dạy học là gì? • Tại sao phải xác định mục tiêu  dạy học? • Có các loại mục tiêu dạy học  nào?    
 3. KHÁI NIỆM MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, KẾT QUẢ... CÁI ĐÍCH CẦN  ĐẠT/MÔ TẢ  NHỮNG GÌ  MÀ DẠY HỌC CẦN ĐẠT ĐƯỢC    TRONG TƯƠNG LAI  
 4. QUAN HỆ MỤC ĐÍCH/ MỤC TIÊU  MỤC TIÊU      MỤC ĐÍCH/    TỔNG QUÁT/ MỤC TIÊU KHÁI QUÁT MỤC TIÊU            CỤ THỂ   MỤC TIÊU/ MỤC TIÊU CỤ THỂ    
 5. Ý NGHĨA MỤC  ĐỊNH HƯỚNG TIÊU  (ND, PP, HTTC) DẠY  TIÊU CHUẨN HỌC KTra, Đgiá    
 6. CÁC CẤP ĐỘ • MỤC TIÊU CHUNG/QUỐC GIA • MỤC TIÊU TRUNG GIAN/NGÀNH,  CẤP... • MỤCTIÊU CỤ THỂ/QUÁ TRÌNH DẠY  HỌC CỤ THỂ • MỤC TIÊU CÁ NHÂN    
 7. PHÂN LOẠI Chương trình giáo dục Benjamin S. Bloom  James H Mc Millan  (2005) phổ thông Việt Nam (1956) (2005) Mục tiêu kiến thức -Nhận biết -Kiến thức và hiểu đơn giản -Thông hiểu (kiến thức hồi nhớ, hiểu, -Áp dụng hiểu/áp dụng) -Phân tích -Hiểu sâu và lập luận (hiểu sâu -Tổng hợp nhờ các kỹ năng tư duy) -Đánh giá Mục tiêu kỹ năng -Cử động phản xạ - Kỹ năng (các kỹ năng liên -Cử động cơ bản hay tự quan đến kết quả học tập nhiên - Sản phẩm (khả năng sáng tạo -Năng lực tri giác ra các sản phẩm liên quan đến -Năng lực thể chất kết quả học tập -Kỹ năng vận động -Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ Mục tiêu thái độ -Tiếp nhận Tác động (thái độ, giá trị, hứng   -Đáp lại   thú, công hiệu tự thân) -Giá trị hóa
 8. Thomas A Angelo& K. Patricia  Cross (1993) • Giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy có hệ  thống • Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng học tập cơ bản • Dạy cho sinh viên các sự thật và các nguyên tắc của  vấn đề thuộc chủ đề học • Cung cấp vai trò hiện đại cho sinh viên • Chuẩn bị cho sinh viên đi vào nghề nghiệp • Khuyến khích sinh viên phát triển và trưởng thành  nhân cách Mỗi nhóm bao gồm các mục tiêu cùng loại, tổng cộng có  52 mục tiêu    
 9. XÂY DỰNG  MỤC TIÊU HỌC TẬP  MÔN HỌC/BÀI HỌC    
 10. • Căn cứ vào đâu để xây dựng  mục tiêu học tập?  • Có các tiêu chí nào giúp xác  định chính xác mục tiêu học  tập?  • Nên xây dựng mục tiêu học tập  như thế nào?    
 11. ĐỂ XÂY DỰNG MỤC TIÊU DẠY  HỌC, CẦN NGHIÊN CỨU • Các phép phân loại mục tiêu học tập • Mục tiêu giáo dục­đào tạo con người Việt Nam  • Chương trình dạy học nói chung và chương  trình dạy học môn học nói riêng  • SGK/Giáo trình  • Mục tiêu giáo dục của địa phương, phương  hướng hoạt động của nhà trường, của lớp học     
 12. CÁC TIÊU CHÍ GIÚP ĐÁNH  GIÁ CHÍNH XÁC MỤC TIÊU • Xác lập một lượng đủ các mục tiêu cho từng thời lượng và đơn  vị giảng dạy (một năm, một học kỳ, một đơn vị giảng dạy, một  bài). • Xác lập mục tiêu học tập toàn diện mô tả được các loại hình  học tập quan trọng của đơn vị giảng dạy. • Xác lập mục tiêu học tập phản ánh mục đích giáo dục của nhà  trường, địa phương, đất nước. • Xác định mục tiêu học tập cao nhưng khả thi, mục tiêu học tập  phải thách thức người học và có được cấp độ kết quả cao nhất. • Xác lập mục tiêu học tập nhất quán với những nguyên tắc và  động cơ học tập của người học. • Xác lập mục tiêu học tập trước khi dạy để giáo viên và học viên  ý thức được và thực hiện trong suốt quá trình dạy học.    
 13. NÊN XÂY DỰNG MỤC TIÊU  HỌC TẬP NHƯ THẾ NÀO? • Trình bày mục tiêu học tập bằng các động từ có thể  lượng hóa được. Mục tiêu học tập được nêu ra ở mức  cụ thể, vừa phải.     Xây dựng bằng cách kết hợp, phóng tác theo các  phép phân loại mục tiêu học tập khác nhau từ việc so  sánh, đối chiếu chúng/      Hoặc có thể nêu một mục tiêu tổng quát hơn, sau đó  nêu ra những mục tiêu cụ thể, chi tiết chỉ ra những loại  hoạt động khác nhau phải thể hiện của HS.     
 14. • Từ mục tiêu học tập định ra các tiêu chuẩn học  tập bao gồm tiêu chuẩn nội dung và tiêu chuẩn  thực hành:    ­ Tiêu chuẩn nội dung: trình bày những gì người  học có thể biết, hiểu và có thể làm được.     ­ Tiêu chuẩn thực hành: chỉ ra mức độ thành  thạo phải được thể hiện cho biết mức độ đạt  được các tiêu chuẩn nội dung. Tiêu chuẩn thực  hành cũng có thể hiểu là sự trình bày những gì  người học phải làm và các mức độ khác nhau  của chúng.    
 15. • Để đảm bảo chức năng kiểm tra, đánh giá, cần  xác định các tiêu chí     Mô tả rõ ràng có tính công khai các khía cạnh  hoặc kích cỡ các hoạt động thực hành của  người học nhằm:   ­ Xác định rõ công việc đạt được ở mức nào:  giỏi, khá, trung bình, yếu, kém.   ­ Giúp cho người học và những người có liên  quan biết được mục tiêu và các tiêu chí học tập  để phấn đấu thực hiện.   ­ Có các hướng dẫn đánh giá quá trình học tập  nhất quán, không thiên vị.   ­ Người học có cơ sở để tự đánh giá công việc  của họ.    
 16. • Hệ thống mục tiêu học tập nên được xác định ngay từ đầu  quá trình dạy học, và được thể hiện trong kế hoạch, chương  trình dạy học của mình.                              TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Benjamin S. Bloom và các cộng sự­người dịch Đoàn Văn Điều  (1994), Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục: lĩnh vực  nhận thức, ĐHSP thành phố HCM. 2. James H Mc Millan (2005), Đánh giá lớp học, Hà Nội. 3. Bùi Thị Mùi (2006), Lý luận dạy học, ĐHCT. 4. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học  trong nhà trường, Nxb Đại học sư phạm. 5. Thomas A Angelo& K. Patricia Cross (1993), Classroom  Assessment Techniques. Josseybas Publishers. San  Francisco. 6. Kate Morss Rowena Murray (2005), Teaching at University,  Sage Publications.    
 17. THẢO LUẬN MỤC TIÊU CÁC MÔN HỌC  ĐANG GIẢNG DẠY     
 18.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản