intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của khâu pid

Xem 1-5 trên 5 kết quả Ảnh hưởng của khâu pid
 • Viết chương trình xác định hàm truyền vòng kín có khâu hồi tiếp đơn vị.Viết chương trình tìm cực và zero của hàm truyền.Viết chương trình khảo sát tính ổn định của hệ tuyến tính liên tục dùng giản đồ Bode.Tạo ra lệnh hurwitz để xét tính ổn định của hệ thống tuyến tính liên tục theo tiêu chuẩn Hurwitz.

  doc5p linhvnpy 02-11-2010 162 33   Download

 • Bài báo này đưa ra một giải pháp khắc phục hiện tượng quá điều chỉnh áp suất mà vẫn giữ nguyên bộ điều khiển feedback PID đã có của hệ bằng cách bổ xung thêm vào hai khâu feedforward dựa trên việc biểu diễn lại mô hình áp suất trong lô sấy với đầu vào là độ mở van có dạng là một hệ gồm một khâu tích phân, một điểm không, một điểm cực và một khâu trễ. Cách biểu diễn này mô tả đúng hơn động học áp suất trong lô sấy trong đó sự ảnh hưởng của động học điểm không sẽ làm cho hệ kín có độ quá điều chỉnh.

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 16 1   Download

 • Nội dung Chương 5: Khái niệm, Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, Thiết kế bộ điều khiển PID.

  pdf0p hquangdat 27-10-2010 408 151   Download

 • Bài giảng môn học "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu tín hiệu đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, thiết kế bộ điều khiển PID. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p tsmttc_008 07-09-2015 155 48   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5 - Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục trình bày khái niệm, ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, thiết kế bộ điều khiển PID.

  ppt79p ducxt1995 28-03-2015 73 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ảnh hưởng của khâu pid
p_strCode=anhhuongcuakhaupid

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản