intTypePromotion=1
ADSENSE

Ạp chí nghiên cứu

Xem 1-20 trên 2808 kết quả Ạp chí nghiên cứu
 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 6/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện, Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc độ luật so sánh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 7 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật từ thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiến nghị hoàn thiện các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuẩn công ích.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 5 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế của Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 8 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và khả năng áp dụng vào hoạt động xây dựng chính sách, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay, giải quyết tranh chấp kỷ luật sa thải lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 09-09-2020 18 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2018 trình bày các nội dung chính sau: Quyền và nghĩa vụ giải thích luật của Toà án - từ góc nhìn luật so sánh và trong bối cảnh áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thực phẩm không an toàn gây ra theo quy định của pháp luật, những điểm tích cực, hạn chế của Công ước ASEAN về chống khủng bố và kiến nghị hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viankanra2711 11-09-2020 2 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 24/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát quyền tư pháp của Tòa án Việt Nam, nguyên tắc suy đoán không có lỗi trong áp dụng trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực thương mại, một số ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, một số góp ý hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p viankanra2711 11-09-2020 4 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự quốc tế, các yếu tố tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn truyền thống của Việt Nam, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp các văn bản do cùng một chủ thể ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viirene2711 12-10-2020 2 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ lý luận quản trị tốt, phòng chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam, bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf70p viirene2711 12-10-2020 1 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2017 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của Đại biểu Quốc hội, các nguyên tắc Paris về tính độc lập của cơ quan nhân quyền quốc gia và việc áp dụng ở Việt Nam, xác định lỗi của pháp nhân trong vi phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p viirene2711 12-10-2020 3 0   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học cần thơ trên tạp chí nghiên cứu khoa học đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN THẤP LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU + + VÀ HOẠT TÍNH MEN NA /K ATPASE Ở TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeu svannamei)...

  pdf10p phalinh18 19-08-2011 168 34   Download

 • Trong đề tài này nhằm nghiên cứu đặc điểm của 522 người hiến máu thay thế tại Bệnh viện Việt Đức. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, gồm các tiêu chí nghiên cứu tuổi, giới, nghề nghiệp, cân nặng, mạch, huyết áp, và các chỉ số tế bào máu ngoại vi (hồng cầu, huyết sắc tố, hematocrit, bạch cầu, tiểu cầu), xét nghiệm test nhanh HBsAg.

  pdf4p hanh_tv11 15-01-2019 37 4   Download

 • Sự phụ thuộc của tính chất vật lí của hệ BNKT – BNF chế tạo được vào nhiệt độ nung thiêu kết và nồng độ pha tạp được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận nồng độ BNF tối ưu là 0,03 mol và nhiệt độ thiêu kết phù hợp nhất là 1030 0C. Tại đó, mật độ khối lượng của hệ cao nhất (6.0g/cm3 ); đồng thời các tính chất điện của hệ cũng đạt giá trị tôt nhất, cụ thể; hằng số điện môi r = 1432, phân cực dư Pr = 10,5 C/cm2 ,và hệ số liên kết điện cơ kp= 0,153.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 50 2   Download

 • Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu phát triển mô hình vật lý của pin mặt trời bằng cách kết hợp một cách hợp lý các phần tử nguồn điện áp phụ thuộc, điôt và các điện trở. Mô hình tổng quát của pin mặt trời được mô phỏng trên phần mềm Proteus để đánh giá sơ bộ về đặc tính của một pin mặt trời công nghiệp.

  pdf5p vishizuka2711 03-04-2020 8 1   Download

 • Công nghệ cắt bằng tia nước, áp suất cao đã ra đời và khắc phục được các hạn chế của các phương pháp gia công khác. Việc nghiên cứu các thông số công nghệ như áp suất làm việc, lưu lượng hạt mài, tốc độ dịch chuyển... có ý nghĩa quan trọng. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tốc độ dịch chuyển đến chất lượng mạch cắt khi sử dụng công nghệ tia nước trộn hạt mài.

  pdf5p vishizuka2711 03-04-2020 9 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu mô phỏng số quá trình dập thủy tĩnh phôi ống chi tiết cút nối chữ T với sơ đồ có ép dọc trục không có đối áp. Mô phỏng số trên phần mềm Deform 3D để lựa chọn các thông số công nghệ phù hợp: áp lực chất lỏng tạo hình, tốc độ chày ép dọc trục.

  pdf6p vidoha2711 10-09-2020 9 0   Download

 • Đề tài Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2001-2014 dưới hình thức luận văn rút gọn đi vào tổng hợp, nghiên cứu các khái niệm có liên quan tới chủ đề từ các giáo trình, các công trình nghiên cứu, và quan điểm của các nà kinh tế lớn trên thế giới; nêu ra vai trò của FDI tới phát triển kinh tế; áp dụng vào bối cản Việt Nam để chỉ ra vai trò cũng như hạn chế của FDI từ đó đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam.

  doc18p qiuhong_vn 18-10-2014 542 162   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu tính toán lưới và áp dụng giải bài toán trong an toàn thông tin trình bày về tổng quan tính toán lưới; cơ sở hạ tầng lưới; áp dụng tính toán lưới giải bài toán trong an toàn thông tin. Mời các bạn tham khảo khóa luận để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf66p chieu_mua 24-08-2012 275 120   Download

 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miền Bắc Việt Nam nhằm xác định được ảnh hưởng của các điều kiện nuôi trồng và các yếu tố kỹ thuật tới quá trình sinh trưởng, phát triển, ra hoa của một số giống lan lai nhập nội thuộc chi Cattleya, Dendrobium, Oncidium, đề xuất được các biện pháp kỹ thuật phù hợp, áp dụng có hiệu quả cho sản xuất góp phần phát triển nghề trồng lan ở đồng bằng Bắc Bộ.

  pdf261p fujijudo87 07-07-2014 286 115   Download

 • Khả năng truyền tải của đường dây siêu cao áp và các tiêu chí kỹ thuật liên quan như điện áp vận hành, ổn định, tổn thất công suất trên đường dây,... là những vấn đề được các nhà nghiên cứu, kỹ sư thiết kế, vận hành đặt biệt quan tâm. Hệ thống điện 500kV Việt Nam được xây dựng và đư vào vận hành từ năm 1994, sau hơn 15 năm vận hành hệ thống này được liên tục mở rộng và phát triển (hiện nay hệ thống gồm có 3266km chiều dài đường dây và 13 trạm biến...

  pdf7p meoden89nd 19-01-2011 274 99   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu lên men tỏi đen từ tỏi trắng xã Quảng Hòa - Quảng Trạch" được thực hiện nhằm đánh giá kết quả, kết luận chung về chất lượng dinh dưỡng của tỏi đen Quảng Hòa như thế nào so với tỏi đen từ tỏi tươi Lý Sơn sau khi áp dụng quy trình lên men. Từ đó rút ra những điểm không thuận lợi nếu có, tìm cách khắc phục trong và sau khi áp dụng quy trình lên men tự nhiên tỏi đen bằng nhiệt. Tham khảo đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc27p thanhbinh2305 09-11-2015 308 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ạp chí nghiên cứu
p_strCode=apchinghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2