Arcview

Xem 1-20 trên 41 kết quả Arcview
 • Arcview GIS là phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lí (GIS), với một giao diện đồ họa tiện lợi thân thiện cho phép làm việc với các không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. Đây là một trong những tài liệu về phần mềm này. Mục lục Chương 1. Cơ sở của phần mềm Acview GIS Chương 2. Đưa dữ liệu vào Acview Chương 3. Hiển thị các themes Chương 4. Làm việc với bảng Chương 5.

  pdf103p huchigo 14-09-2010 454 253   Download

 • Bài giảng phần mềm ARCVIEW được xây dựng nhằm chuyển tải đến người đọc những kiến thức về GIS nói chung và các chức năng của phần mềm ARCVIEW nói riêng. Hai vấn đề đó luôn gắn liền mật thiết với nhau. Một điều chắc chắn rằng rất khó để có thể nắm bắt được các khái niệm của GIS mà lại không đứng trên một môi trường GIS cụ thể nào đó (ARCVIEW).

  doc10p lehuuloi 15-04-2010 456 157   Download

 • LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ARCVIEW Bài tập này giới thiệu giao diện và một số thao tác cơ bản của phần mềm ArcView. 1. Bước 1: Khởi động ArcView 2. Bước 2: Mở một Dự án và hiển thị các View và các Theme 3. Bước 3: Sử dụng Trợ giúp trực tuyến 4. Bước 4: Khai thác thông tin về các đối tượng 5. Bước 5: Hiển thị và chỉnh sửa bảng 6. Bước 6: Hiển thị và chỉnh sửa đồ thị 7. Bước 7: Tạo Layout 8. Đóng Dự án...

  pdf20p vitconhaman 05-08-2011 259 124   Download

 • XÂY DỰNG CÁC LỚP THÔNG TIN BẢN ĐỒ Trong bài tập này, bạn sẽ tạo một Dự án của ArcView và đưa các lớp thông tin dưới dạng theme vào một view. 1. Bước 1: Tạo một Dự án và một View 2. Bước 2: Đưa các Theme vào View 3. Bước 3: Đổi tên View 4. Bước 4: Đưa các theme dạng ảnh và dạng CAD vào View 5. Bước 5: Cất giữ và đóng Dự án 6. Bước 6 (bài làm thêm): Đưa một theme điểm vào View Bước 1: Tạo một Dự án và một View...

  pdf19p vitconhaman 05-08-2011 150 88   Download

 • XÁC LẬP CÁC TÍNH CHẤT CỦA VIEW Trong bài tập này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về các phép chiếu bản đồ và chứng kiến những thay đổi của dữ liệu khi hệ chiếu của bản đồ bị thay đổi. Bạn sẽ giải bài tập theo các bước sau đây: 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án đã có sẵn 2. Bước 2: Kiểm tra tỷ lệ xích và đơn vị bản đồ 3. Bước 3: Đo khoảng cách trên một view chưa được chiếu 4. Bước 4: Áp dụng phép chiếu lên View 5....

  pdf9p vitconhaman 05-08-2011 168 78   Download

 • SỬ DỤNG CÔNG CỤ TẠO LẬP CHÚ GIẢI Giả sử bạn muốn thành lập một bản đồ về dân số của nước Mỹ. Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng công cụ tạo lập chú giải để tạo các bản đồ chuyên đề với các loại chú giải và các phương pháp phân loại dữ liệu khác nhau. Bạn sẽ giải bài tập theo các bước sau đây: 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Thay đổi màu sắc các biểu tượng và loại chú giải 3. Bước 3: Phân...

  pdf20p vitconhaman 05-08-2011 168 68   Download

 • SỬ DỤNG PHÉP CHỌN THEME TRÊN THEME Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng phép chọn Theme trên Theme để chọn các đối tượng dựa trên mối quan hệ không gian giữa chúng với các đối tượng khác. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Chọn đường trên đa giác 3. Bước 3: Chọn theo khoảng cách 4. Bước 4: Chọn điểm trong đa giác 5. Bước 5: Chọn đa giác trên đa giác 6. Bước 6: Chọn các đa giác nằm kề 7. Bước 7: Đóng Dự án Bước...

  pdf10p vitconhaman 05-08-2011 128 63   Download

 • THÊM BẢNG VÀ CHỈNH SỬA BẢNG. 1. Bước 1: Copy một tệp vào thư mục của bạn 2. Bước 2: Khởi động ArcView, mở một Dự án và thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Thay đổi cách hiển thị một bảng 4. Bước 4: Chỉnh sửa các giá trị trong ô và thêm một thanh ghi vào bảng 5. Bước 5: Thêm một trường và tính các giá trị 6. Bước 6 : Đóng Dự án Thông thường, lượng thông tin thuộc tính có thể rất lớn so với khả năng lưu trữ của một bảng...

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 130 60   Download

 • TẠO VÀ CHỈNH SỬA CÁC SHAPEFILE 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Tra vấn một Theme để chọn các đối tượng đồ họa 3. Bước 3: Chuyển đổi các đối tượng được chọn về khuôn dạng shapefile 4. Bước 4: Tạo một theme mới và chỉnh sửa chú giải của nó 5. Bước 5: Xác lập chức năng Nối (Snapping) 6. Bước 6 : Thêm đối tượng và thuộc tính cho theme mới 7. Bước 7: Chỉnh sửa các đối tượng bằng các công cụ Cắt (Split) và Hợp (Union) 8....

  pdf18p vitconhaman 05-08-2011 142 57   Download

 • CHỌN VÀ TỔNG KẾT CÁC THANH GHI. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Tra vấn một bảng và hiển thị tập dữ liệu đã chọn 3. Bước 3: Hiển thị các số liệu thống kê của tập dữ liệu được chọn 4. Bước 4: Thay đổi phép lựa chọn 5. Bước 5: Tổng kết bảng 6. Bước 6 : Đóng Dự án Giả sử bạn cần phải viết một bản báo cáo phân tích về thành phố Redlands. Để làm việc này, bạn cần tìm hiểu chi tiết các số liệu...

  pdf7p vitconhaman 05-08-2011 109 55   Download

 • NỐI KẾT VÀ GỘP BẢNG. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Thêm một bảng vào dự án 3. Bước 3: Gộp các bảng 4. Bước 4: Sử dụng trường gộp để hiển thị Theme 5. Bước 5: Nối kết các bảng 6. Bước 6 : Đóng Dự án Trong một cơ sở dữ liệu được quản lý tốt, dữ liệu thường không được lưu trong một bảng đơn lẻ mà thường được lưu trong nhiều bảng nhỏ độc lập với bảng thuộc tính của theme. Khi cần làm việc với...

  pdf8p vitconhaman 05-08-2011 98 53   Download

 • XÂY DỰNG ĐỒ THỊ. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2: Xây dựng đồ thị biểu diễn các quốc gia được chọn 3. Bước 3: Xây dựng đồ thị đa trường 4. Bước 4: Thay đổi loại đồ thị 5. Bước 5: Thay đổi các thành phần của đồ thị 6. Bước 6 : Thêm các đường kẻ vào đồ thị 7. Bước 7: Chuyển đổi giữa chuỗi và nhóm 8. Bước 8: Đóng dự án Qua bài tập này, bạn sẽ thấy việc xây dựng một đồ thị trong môi...

  pdf10p vitconhaman 05-08-2011 99 51   Download

 • TẠO BẢN VẼ TRANG TRÍ Bạn là một thành viên trong Ban tổ chức cuộc đua xe đạp tại tỉnh Cobb. Bạn đã có danh sách các vận động viên có nhiều khả năng sẽ tham dự cuộc đua này, và bạn muốn gửi cho họ một số tài liệu quảng cáo để khuyến khích họ đăng ký tham dự cuộc đua. Một tấm bản đồ biểu thị các thông tin chung về chặng đua sẽ giúp ích cho bạn trong công việc này. 1. Bước 1: Khởi động ArcView và mở một Dự án 2. Bước 2:...

  pdf15p vitconhaman 05-08-2011 93 44   Download

 • ArcView là một phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), với một giao diện đồ họa thân thiện, tiện lợi, cho phép làm việc với các dữ liệu không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu này dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. ArcView cũng cung cấp các công cụ tra vấn và phân tích dữ liệu, cho phép trình bày các kết quả cuối cùng dưới dạng các bản đồ có chất lượng cao.

  pdf11p thanhnga 10-06-2009 693 270   Download

 • ...mỗi View là một bản đồ động chứ các themes biểu diễn dữ liệu...biểu diễn dưới dạng một theme đường, các ngân hàng có thể được ... biển dùng để biểu thị biển, xanh lá cây dùng để biểu thị công viên, v.v...

  pdf13p ngocha 12-06-2009 749 160   Download

 • Hiện nay trong qúa trình biên tập, xây dựng bản đồ chuyên đề có nhiều phần mềm xử lý, mỗi phần mềm có ưu điểm khác nhau trong những công đoạn biên tập và xây dựng bản đồ chuyên đề. Vì vậy cần có phương pháp chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các phần mềm trên: MicroStation SE, MapInfo, ArcView 3.x, Autocard...

  doc14p namthienhieu 29-05-2012 229 97   Download

 • Geographical Information Systems (GIS) is a collection of computer hardware, software, and geographic data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of data with geographically referenced information. It is the merging of mapping and database technology.

  pdf32p thanhson1307 20-03-2011 218 82   Download

 • GỘP CÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN KHÁC THEME VÀ CÙNG THEME Trong các bài tập ở chương 4, bạn đã học cách thêm các dữ liệu thuộc tính của một bảng vào bảng khác bằng cách sử dụng phép gộp hai bảng thông qua một trường chungg. Trong bài tập này, bạn sẽ học cách gộp không gian giữa hai bảng. Phép gộp không gian cũng giống như phép gộp bảng thông thường, chỉ có khác là phép gộp không gian sử dụng trường chung là trường Shape, và cả hai bảng đều phải là các bảng thuộc...

  pdf13p vitconhaman 05-08-2011 104 50   Download

 • XÁC LẬP CÁC TÍNH CHẤT HIỂN THỊ CỦA MỘT THEME. Trong bài tập này, bạn sẽ học cách xác lập một số đặc tính để điều khiển việc hiển thị các theme trong một view. Cụ thể là bạn sẽ xác định một theme dưới dạng một tập con của các đối tượng thuộc một theme khác, bạn sẽ tạo nhãn cho các đối tượng trên view, bạn sẽ xác lập các cận giới hạn hiển thị cho một theme, và bạn sẽ tạo các nối kết nóng cho phép thực hiện thao tác kích trỏ chuột lên các...

  pdf14p vitconhaman 05-08-2011 89 49   Download

 • Introduction to the ArcView Interface and the Data, working with tables, inputting Geographical Data, working with tables,... là những nội dung chính trong tài liệu "Bài thực hành GIS". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  7p tothanhluong 07-11-2015 33 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản