intTypePromotion=1
ANTS

Bách khoa thư Hà Nội

Xem 1-20 trên 125 kết quả Bách khoa thư Hà Nội
 • Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 8: Giáo dục được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về tình hình giáo dụ của Hà Nội từ thời phong kiến đến nay. Phần 1 Tài liệu cung cấp cho người đọc các nội dung: Giáo dục Thăng Long thời kỳ phong kiến và giáo dục Hà Nội thời Pháp thuộc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf137p doinhugiobay_03 17-11-2015 87 27   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 6: Khoa học và công nghệ cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về khoa học công nghệ, khoa học công nghệ Thăng Long thời kỳ phong kiến, khoa học công nghệ Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc, hoạt động khoa học công nghệ của Thủ đô sau giải phóng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf285p doinhugiobay_03 17-11-2015 70 20   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 12: Nghệ thuật cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy tắc chính tả tiếng Việt và phiên âm tiếng nước ngoài áp dụng trong bách khoa thư Hà Nội, tổng quan về nghệ thuật Hà Nội, nghệ thuật sân khấu Hà Nội, nghệ thuật âm nhạc Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf248p doinhugiobay_03 17-11-2015 77 18   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 11: Tiếng Hà Nội, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sự phong phú và đa dạng của từ vựng tiếng Hà Nội, ngữ pháp và phong cách tiếng Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf108p doinhugiobay_03 17-11-2015 51 15   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 16: Tín ngưỡng tôn giáo cung cấp cho người đọc các kiến thức của 2 phần: Tín ngưỡng truyền thống ở Thăng Long Hà Nội, Phật giáo ở Thăng Long Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p doinhugiobay_03 17-11-2015 48 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 16: Tín ngưỡng tôn giáo, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đạo Công giáo, Đạo giáo ở Thăng Long Hà Nội, Đạo Tin lành ở Hà Nội, Đạo cao đài ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p doinhugiobay_03 17-11-2015 67 15   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 17: Phong tục và lễ hội giới thiệu tới người đọc các phong tục tập quản lâu đời của Hà Nội như: Tổng quan về phong tục Hà Nội, các biểu hiện Hà Nội trong phong tục Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p doinhugiobay_03 17-11-2015 68 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 8: Giáo dục, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Giáo dục ở Hà Nội thời pháp thuộc 1884-1945, giáo dục ở Hà Nội từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf237p doinhugiobay_03 17-11-2015 44 14   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 11: Tiếng Hà Nội cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tiếng Hà Nội trong lịch sử, giọng nói Hà Nội cơ sở ngữ âm của tiếng Việt chuẩn mực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf167p doinhugiobay_03 17-11-2015 48 14   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 7: Khoa học xã hội và nhân văn cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về khoa học xã hội và nhân văn của Thăng Long Hà Nội, khoa học xã hội và nhân văn tại Thăng Long Hà Nội qua các thời kì lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf117p doinhugiobay_03 17-11-2015 66 13   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 10: Văn học, phần 2 giới thiệu một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của nền văn học chứ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf564p doinhugiobay_03 17-11-2015 86 13   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 14: Di tích, bảo tàng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bảo tàng và di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, các bảo tàng ở Hà Nội. Hi vọng đây sẽ là một Tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa và các di tích tại Hà Nội.

  pdf170p doinhugiobay_03 17-11-2015 63 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 18: Thể dục thể thao, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Thể dục thể thao từ cách mạng tháng tám đến nay ở Hà Nội, một số loại hình thể dục thể thao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf138p doinhugiobay_03 17-11-2015 44 13   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 5: Kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về kinh tế Thăng Long Hà Nội quan các thời kỳ từ thời phong kiến (1010-1858), thời Pháp thuộc (1858-1945), từ sau cánh mạng tháng Tám đến kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p doinhugiobay_03 17-11-2015 46 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 7: Khoa học xã hội và nhân văn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khoa học xã hội và nhân văn tại Thăng Long Hà Nội qua các thời kì lịch sử, tóm lược các tác phẩm và tác giả khoa học xã hội và nhân văn viết về Nà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf145p doinhugiobay_03 17-11-2015 49 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 9: Y tế, phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Y tế Hà Nội thời kì sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, phần phụ lục các cây con thuốc Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p doinhugiobay_03 17-11-2015 40 12   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 10: Văn học cung cấp cho người đọc những quy tắc viết chính tả trong tiếng Việt và phiên chuyển tiếng nước ngoài áp dụng trong bách khoa thư Hà Nội, những nét khái quát về văn học Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

  pdf89p doinhugiobay_03 17-11-2015 57 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 12: Nghệ thuật, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghệ thuật múa Hà Nội; nghệ thuật điện ảnh Hà Nội, nghệ thuật nhiếp ảnh Hà Nội; nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, mĩ thuật thủ công và ứng dụng Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf213p doinhugiobay_03 17-11-2015 46 12   Download

 • Bách khoa thư Hà Nội được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những tri thức về thiên nhiên, xã hội và con người Hà Nội trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu Bách khoa thư Hà Nội - Tập 15: Du lịch.

  pdf69p doinhugiobay_03 17-11-2015 62 12   Download

 • Phần 1 tài liệu Bách khoa thư Hà Nội (Tập 4: Pháp luật) cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về Hà Nội và pháp luật, pháp luật qua các thời kì lịch sử ở thủ đô Thăng Long - Hà Nội, hương ước cổ Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf151p tramnamcodon_08 05-05-2016 54 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Bách khoa thư Hà Nội
p_strCode=bachkhoathuhanoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản