intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giải quản trị chất lượng

Xem 1-20 trên 229 kết quả Bài giải quản trị chất lượng
 • Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 4: Một số phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng cung cấp cho người học các kiến thức về cách thức giải quyết một số vấn đề chất lượng, nhóm chất lượng, tấn công não, kiểm soát quá trình bằng thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nguoibakhong05 05-03-2018 59 8   Download

 • Chương 6 - Triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức. Chương 6 gồm có những nội dung cơ bản sau: Sự cần thiết phải triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các giai đoạn triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các bước triển khai cụ thể mô hình quản trị chất lượng.

  pdf12p tieu_vu02 02-06-2018 28 7   Download

 • Quản trị chất lượng là một tiến trình không bao giờ dừng, dựa trên thực nghiệm, học hỏi và điều chỉnh, giáo dục. Ishikawa cho rằng : giáo dục về quản trị chất lượng không thể dừng ở một vái lớp học..

  pdf16p a223206 20-05-2011 3863 1485   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'bài tập quản trị chất lượng đề tài : “tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng iso 9000 tại công ty cổ phần xi măng sài sơn”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p ruavanguom 29-09-2012 219 66   Download

 • Bản chất học chế tín chỉ dưới góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, một số khái niệm cần thiết theo góc nhìn quản lý, quản trị chất lượng, giải pháp quản lý, quản trị chất lượng,... là những nội dung chính trong bài viết "Đào tạo theo học chế tín chỉ góc nhìn quản lý và quản trị chất lượng". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p anh0510 22-02-2016 53 3   Download

 • Nhận định đúng sai và giải thích: CÂU 1: thuật ngữ sản phẩm đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta thường thấy ở từng cửa hang SAI: do sp là kết tinh of lao động, là kết quả của các hoạt động hay quá trình, như vậy sp được tạo ra từ all mọi hoạt động bao gồm từ những hoạt động sx ra vật phẩm vật chất cụ thể và các dv. CÂU 2: KT xã hội càng phát triển, tỷ trọng giá trị đóng góp of các sp thuộc ngành kt mềm ngày càng tăng trong tổng giá trị sp xã...

  doc6p salo_n 07-03-2011 2736 1211   Download

 • Chuck DeHont, lãnh đạo chất lượng tại Sierra Semiconductor, nghĩ về thế tiến thoái lưỡng nan đó và nói: Nó thường được lĩnh hội một cách không chính xác rằng nhà quản trị không bao giờ chỉ định rõ vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào, rằng điều đó được xem xét như một sự uỷ quyền không phù hợp. Có thực sự rằng những nhà lãnh đạo, người không thiết lập những nguyên tắc để giải quyết vấn đề đã bị mất vai trò lãnh đạo của mình....

  pdf14p iiduongii6 18-04-2011 213 95   Download

 • Tiểu luận quản lý chất lượng: 7 công cụ cơ bản trong quản lý chất lượng nhằm tổng hợp các bài báo liên quan đến chủ đề công cụ cơ bản trong quản lý chất lượng, ba định hướng nghiên cứu liên quan đến chủ đề, ứng dụng định hướng nghiên cứu số 3, mục tiêu và giải pháp cải tiến quá trình làm việc của phòng kinh doanh.

  pdf27p orange_12 05-06-2014 770 178   Download

 • Trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá về kinh tế, cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở lên quyết liệt, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó đời sống xó hội ngày càng nâng cao, nhu cầu của con người đối với hàng hoá ngày càng tăng không ngừng về số lượng và chất lượng. Để thoả món nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp phải nỗ lực, cố gắng tỡm kiếm cỏc phương pháp tối ưu để sản xuất và...

  pdf107p chipchip1122 21-03-2013 214 90   Download

 • CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BÀI 1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM KHÁI NIỆM SẢN PHẨM 1. Khái niệm sản phẩm Đối tượng vật chất của quản trị chất lượng là sản phẩm. Do vậy việc nhận thức một cách đúng đắn về khái niệm sản phẩm là vô cùng quan trọng, để từ đó có thể đề ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nói đến thuật ngữ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường, người ta công nhận cả sản phẩm thuần vật chất và sản phẩm dịch vụ. ...

  pdf25p hoa_maudo 27-08-2011 110 30   Download

 • Chất lượng sản phẩm vốn là một điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế KHHTT trước đây vấn đề chất lượng được đề caovà được coi là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế nhưng kết quả mang lại chưa được là bao nhiêu do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đ• phủ nhận nó trong hoạt động cụ thể của thời gian cũ.

  doc29p phamdinhtoan111 01-06-2011 344 137   Download

 • Việt Nam đang trong thời kỳ của sự mở cửa hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh khu vực hoá, quốc tế hoá nền kinh tế toàn cầu, lại một lần nữa các doanh nghiệp chúng ta có thêm vận hội và thời cơ mới trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ hiện đại cũng như phương pháp tổ chức quản lý tiền tiến. Nhờ đó năng suất, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao. Hàng hoá có chất lượng cao đang tràn ngập trên thị...

  doc61p nhaquantritaiba 15-06-2011 270 129   Download

 • Bài thuyết trình Một số phương thức quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình gồm có 5 chương trình bày về thực trạng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình; các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; phân tích và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty; thuận lợi, khó khăn và giải pháp việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008 đối với công ty.

  ppt18p vovantungqtkd5a 09-10-2015 117 24   Download

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 Hiệu quả kinh doanh giúp khái quát về hiệu quả kinh doanh, hệ thống chi tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh sẽ giúp bạn có tài liệu chất lượng tham khảo củng cố kiến thức quản trị kinh doanh.

  pdf25p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 64 13   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững được mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p vixuka2711 13-06-2019 35 11   Download

 • Trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá về kinh tế, cạnh tranh trên thị trường càng trở nên quyết, chất lượng sản phẩm sẽ là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đời sống xã hội ngày càng tăng không ngừng về số lượng và chất lượng. Để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp phải nỗ lực, cố gắng tìm kiếm các phương pháp tối ưu nhất để sản xuất và cung ứng sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành...

  pdf102p chipchip1122 21-03-2013 401 81   Download

 • HĐNNL là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu NNL, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng NNL cho hiệu quả công việc của tổ chức

  ppt19p hivu69 03-08-2011 151 42   Download

 • Hướng dẫn làm tiểu luận Quản trị sản xuất và dịch vụ nêu sử dụng những kiến thức đã và sẽ biết về quản trị sản xuất và dịch vụ để làm bài tiểu luận với yêu cầu: Tìm hiểu về quá trình sản xuất tại một doanh nghiệp thực tế, cụ thể, đánh giá, nhận xét về quá trình đó. Đề xuất các giải pháp để cải tiến quá trình này.

  pdf15p model_12 22-04-2014 157 22   Download

 • Nội dung chính bài 4 Hoạch định nguồn nhân lực trong Quản trị nhân lực trình bày về: khái niệm và vai trò, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, phương pháp hoạch định nguồn nhân lực. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự đoán, xác định nhu cầu về nhân sự, đề ra các chính sách và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho Doanh nghiệp có đủ số lượng nhân sự cùng các kỹ năng, phẩm chất cần thiết phù hợp với từng giai đoạn hoạt động và đem lại hiệu quả cao cho Tổ chức.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 83 17   Download

 • Chương 2 Sự phát triển của lý thuyết quản trị thuộc bài giảng Quản trị học, trong chương học này gồm các mục tiêu nghiên cứu sau: Trình bày 3 quan điểm truyền thống về quản trị, giải thích những đóng góp của quan điểm hành vi cho quản trị, trình bày nhà quản trị sử dụng lý thuyết hệ thống và các kỹ thuật định lượng như thế nào để cải thiện thành tích nhân viên, quan điểm ngẫu nhiên, giải thích sự tác động của nhu cầu chất lượng trong thực hành quản trị.

  ppt38p minhquanmq 28-03-2014 79 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giải quản trị chất lượng
p_strCode=baigiaiquantrichatluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản