intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật số

Xem 1-20 trên 5604 kết quả Bài giảng Kỹ thuật số
 • Đề cương bài giảng Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống gồm có 3 chương nội dung như sau: Chương I: tổng quan về quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, chương II: cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng, chương III: tổ chức nhân sự và cung cấp dịch vụ bổ sung trong nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Lạm phát và thẩm định dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm; Giá trị danh nghĩa và thực; Kỹ thuật xử lý trong thẩm định dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Trong bài báo "Sử dụng kiểm tra, đánh giá thường kỳ trong giảng dạy môn học Cơ học kỹ thuật" tác giả chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giảng dạy Cơ học kỹ thuật dựa trên cơ sở quan điểm của học tập thành thạo và đánh giá là học tập. Sinh viên được đánh giá quá trình liên tục thông qua các bài kiểm tra thường kỳ và được khuyến khích tham gia các hoạt động dạy học tích cực như thảo luận nhanh và thảo luận trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 2: Game Guess it (Hàm). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Game đoán số (Guess it); chuyển hóa vấn đề thành chương trình; kỹ thuật sinh số ngẫu nhiên, vòng lặp, điều kiện vòng lặp, mô-đun hóa chương trình bằng hàm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf34p codabach1016 03-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 4: Refactoring & Optimizing (Cải tiến và tối ưu hóa). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các vấn đề tồn đọng; tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa; kỹ thuật truyền tham số bằng giá trị, tham chiếu, tham chiếu hằng; từ khóa const;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p codabach1016 03-05-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Tương tác người máy (UI/UX) - Bài 12: Thiết kế các giao diện khác. Sau khi hoàn thành bài học, người học có khả năng: hiểu được về các hệ thống, máy móc cần có giao diện; chỉ ra sự khác biệt của một số HMI điển hình; nắm được các kỹ thuật tương tác phổ biến, tân tiến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p codabach1016 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 Những khái niệm cơ bản về mạch điện, cung cấp cho người học những kiến thức như Định nghĩa, kết cấu mạch điện; Các đại lượng đặc trưng của mạch điện; Các thông số cơ bản của mạch điện; Hai định luật Kiếc-khốp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 Mạch điện xoay chiều hình sin, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm về mạch điện xoay chiều hình sin; Trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều hình sin; Biểu diễn các đại lượng xoay chiều hình sin; Công suất trong mạch điện xoay chiều một pha; Phản ứng của nhánh với dòng điện xoay chiều hình sin; Nâng cao hệ số cos (bù công suất phản kháng). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 Máy biến áp, cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm chung về máy biến áp; nguyên lý làm việc của máy biến áp 1 pha; cấu tạo máy biến áp; mô hình toán học của máy biến áp; quy đổi và sơ đồ thay thế; chế độ không tải và ngắn mạch máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 1 Những khái niệm cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Hệ nhiệt động và thông số trạng thái; phương trình định luật nhiệt động thứ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p khanhchi2530 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 6 Trao đổi nhiệt đối lưu, cung cấp cho người học những kiến thức như trao đổi nhiệt đối lưu và những nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu; công thức newton và các phương pháp xác định hệ số toả nhiệt; trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lạnh" Chương 1 Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về nóng và lạnh; Các phương pháp tạo ra nhiệt độ thấp; Các giản đồ; Quá trình nghịch khép kín. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lạnh" Chương 4 Chu trình máy lạnh nhiều cấp nén, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu, làm mát trung gian 1 phần; Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian 1 phần; Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, làm mát trung gian toàn phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p khanhchi2540 07-05-2024 7 3   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học; sơ lược lịch sử phát triển môn học; một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 Tĩnh học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như áp suất thuỷ tĩnh; phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng; phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học; tĩnh tương đối; tính áp lực thuỷ tĩnh; một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 Động lực học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động chất lỏng; Các đặc trưng động học; Định lý Côsi - Hemhon; Phương trình liên tục; Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực; Phương trìng Becnuli viết cho dòng chất lỏng thực; Một số ứng dụng của phương trình Becnuli; Các định lý Ơle. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được; Chuyển động một chiều chất khí; Tính toán thuỷ lực đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, cung cấp cho người học những kiến thức như mở đầu; lí thuyết thứ nguyên; các tiêu chuẩn tương tự; mô hình hoá từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 Bơm ly tâm, cung cấp cho người học những kiến thức như Mở đầu; các thông số cơ bản của bơm ly tâm; tương tự trong bơm ly tâm; đường đặc tính của bơm; điểm làm việc, điều chỉnh bơm; ghép bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 Bơm Piston, cung cấp cho người học những kiến thức như Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại; Lưu lượng; Cột áp quán tính, áp suất của bơm; Khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng; Đường đặc tính của bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2