intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng otomat

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng otomat
 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Chương 2 Ôtômát hữu hạn và biểu thức chính quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biểu thức chính quy; Nguyên lý hoạt động Ôtômát; Ôtômát hữu hạn tiền định; Sự tương đương giữa ô tô mát hữu hạn và biểu thức chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt59p troinangxanh25 20-10-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Chương 4 Ôtômat đẩy xuống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ô tô mát đẩy xuống; Sự tương đương giữa các loại ô tô mát đẩy xuống; Mối quan hệ giữa ô tô mát đẩy xuống và văn phạm phi ngữ cảnh; Ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt29p troinangxanh25 20-10-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Chương 5 Máy turing và ôtômát tuyến tính giới nội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngôn ngữ cảm ngữ cảnh; Ô tô mát tuyến tính giới nội; Sự tương đương giữa ô tô mát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt25p troinangxanh25 20-10-2022 3 1   Download

 • Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat trang bị cho sinh viên ngành Tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy Turing…Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng. Nội dung chính của bài giảng gồm 4 chương như sau: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức, otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p cucngoainhan9 07-04-2022 28 2   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và ôtômat gồm có 4 chương với những nội dung chính như sau: Văn phạm và ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và otomat đẩy xuống, ngôn ngữ phi ngữ cảnh và otomat đẩy xuống, cơ bản về chương trình dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p cucngoainhan7 08-02-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường được biên soạn nhằm giúp học viên hiểu biết rõ về các cơ sở toán học, cơ sở thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính để có thể thiết kế một hệ thống hay mô hình tính toán trên máy tính; có khả năng phân tích vấn đề và xác định các thành phần cần thiết để có thể giải quyết vấn đề đó trên máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf7p bachkhinhdaluu 10-12-2021 25 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn, biểu diễn hình học của Ôtômat hữu hạn; định nghĩa hình thức; thiết kế ôtômat hữu hạn; ngôn ngữ chính quy; toán tử chính quy; tính đóng của toán tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p bachkhinhdaluu 10-12-2021 21 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn không đơn định; khái niệm; sự tương đương giữa NFA và DFA; định nghĩa hình thức; toán tử chính quy với NFA;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf30p bachkhinhdaluu 10-12-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về biểu thức chính quy; khái niệm của biểu thức chính quy; định nghĩa hình thức; sự tương đương với ôtômat hữu hạn; ôtômat hữu hạn không đơn định suy rộng (GNFA);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p bachkhinhdaluu 10-12-2021 21 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat đẩy xuống; khái niệm ôtômat đẩy xuống; định nghĩa hình thức; sự tương đương với CFG; biểu đồ trạng thái của PDA; ngôn ngữ không phi ngữ cảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf27p bachkhinhdaluu 10-12-2021 33 0   Download

 • Bài giảng Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Chương 2 Ngôn ngữ, văn phạm và ôtômát cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngôn ngữ (languages); Văn phạm (grammar); Ôtômat (automata). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p chuheodethuong 11-07-2021 33 1   Download

 • Bài giảng Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Chương 1 Kiến thức cơ sở cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết tập hợp; Các quan hệ; Đồ thị và cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p chuheodethuong 11-07-2021 19 0   Download

 • Bài giảng Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Chương 3 Văn phạm chính quy và ôtômát hữu hạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Ôtômát hữu hạn đơn định - DFA; Ôtômát hữu hạn không đơn định - NFA; Sự tương đương của NFA và DFA; Mối liên quan giữa VPCQ và OH; OHD không xuất phát lại; Các tính chất đóng của ngôn ngữ chính quy; Định lý KLEENE; Biểu thức chính quy; Thuật toán Thampson.

  pdf15p chuheodethuong 11-07-2021 40 0   Download

 • Bài giảng Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Chương 4 Văn phạm phi ngữ cảnh và ôtômát đẩy xuống cung cấp cho người học những kiến thức như: Xuất xứ và định nghĩa của văn phạm phi ngữ cảnh; Cây dẫn xuất và sự nhập nhằng trong VPPNC; Dạng chuẩn Chomsky (CNF); Dạng chuẩn Greibach (GNF); Định nghĩa Ôtômát đẩy xuống (PDA); Ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA; Ôtômát đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

  pdf11p chuheodethuong 11-07-2021 31 0   Download

 • Bài giảng Ôtômát và ngôn ngữ hình thức: Chương 5 Máy turing (turing machine) cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô tả máy Turing; Ngôn ngữ chấp nhận bởi TM; TM thực hiện hàm tính; Chương trình con. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p chuheodethuong 11-07-2021 15 0   Download

 • Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc của các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng. Nội dung chính của các chương như sau: Văn phạm và ngôn ngữ phi hình thức; Otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy; Otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh; Máy Turing.

  pdf82p ermintrudetran 04-06-2021 40 2   Download

 • Bài giảng "Lí thuyết ngôn ngữ hình thức và ôtômát: Chương 2 - Ngôn ngữ chính quy và ôtômát hữu hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Ôtômát hữu hạn, tính đóng của lớp ngôn ngữ chính quy, biểu thức chính quy, điều kiện cần của ngôn ngữ chính quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p tamynhan7 10-10-2020 17 0   Download

 • Bài giảng "Lí thuyết Ngôn ngữ hình thức và ôtômat - Chương 3: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Ngôn ngữ ε - tự do, văn phạm dạng chuẩn Chomsky, cây dẫn xuất, điều kiện cần của ngôn ngữ phi ngữ cảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p tamynhan7 10-10-2020 33 1   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ hình thức và ôtômát - Chương 1: Ngôn ngữ và văn phạm hình thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng chữ cái – Từ – Ngôn ngữ, các phép toán trên từ, các phép toán trên ngôn ngữ, văn phạm hình thức, hai bài toán cơ bản về văn phạm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p tamynhan7 10-10-2020 48 0   Download

 • Bài giảng môn học Otomat và ngôn ngữ hình thức nhằm trang bị cho sinh viên các năm cuối của ngành tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy turing... Trên cơ sơ đó, các bạn sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng.

  pdf84p hanh_tv22 18-03-2019 40 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng otomat
p_strCode=baigiangotomat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2