intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài học niềm tin

Xem 1-20 trên 2469 kết quả Bài học niềm tin
 • Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf29p kimphuong59 01-02-2023 4 2   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 5 - ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê về tham số tổng thể" nhằm giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản về phân phối của hai đại lượng chính của mẫu là trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Hiểu ý nghĩa của hệ số hiệu chỉnh tổng thể hữu hạn trong việc điều chỉnh độ lệch chuẩn của trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu; Nắm được các khái niệm: Khoảng tin cậy, độ tin cậy, mức ý nghĩa alpha, và mối liên hệ giữa tham số mẫu và tham số tổng thể;...

  pdf86p kimphuong59 01-02-2023 8 2   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý của tổ chức, doanh nghiệp; phân loại hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trong đơn vị công - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những khái niệm, vai trò cơ bản về hệ thống thông tin quản lý trong các đơn vị công; kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin phải chuẩn bị khi triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin trong các tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p diepvunhi 17-01-2023 14 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý trong đơn vị công - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm chung; hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý của tổ chức; phân loại hệ thống thông tin quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Hoạch định nguồn nhân lực - Chương 2: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin nguồn nhân lực; chức năng của hệ thống thông tin nguồn nhân lực; phân loại thông tin nguồn nhân lực và cấu trúc hệ thống thông tin nguồn nhân lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p diepvunhi 17-01-2023 19 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung các đơn vị công; khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của phân tích kinh tế đơn vị công; các phương pháp và nguồn thông tin phân tích; hình thức và tổ chức công tác phân tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p diepvunhi 17-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 2: Phân tích doanh thu trong các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, phân loại doanh thu; nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích doanh thu trong các đơn vị công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 9 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 3: Phân tích chi phí trong các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại chi phí; nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động trong các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại kết quả hoạt động; nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích kết quả hoạt động; phân tích phân phối kết quả hoạt động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Quản trị công ty - Chương 5: Công bố thông tin và kiểm soát. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc điểm, vai trò và nguyên tắc công bố thông tin; ban kiểm soát; kiểm toán độc lập; lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Thiết kế và triển khai websites - Chương 1: Tổng quan. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số khái niệm; thiết kế và xây dựng Websites: nguyên tắc, các hoạt động, quy trình; triển khai Websites: nguyên tắc và quy trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p diepvunhi 17-01-2023 20 1   Download

 • Bài giảng An toàn thông tin: Chương 3 Mã hóa thông tin cổ điển, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm về Mã hóa thông tin; Hệ mật mã (Cryptography System); Thám mã (Cryptanalysis); Mã hóa cổ điển: Mật mã Ceasar; Mật mã thay thế đơn ký tự; Mật mã Vigenère. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 Hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: khái niệm hệ điều hành; phân loại hệ điều hành; giới thiệu hệ điều hành windows; tổ chức thông tin trên đĩa; khởi động và thoát windows; thao tác với tệp và thư mục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt43p trangdo0906 12-01-2023 7 1   Download

 • Giáo trình giới thiệu một cách hệ thống những khái niệm cơ bản và các tính chất chung của ôtômát và ngôn ngữ hình thức. Sau mỗi Chương có các bài tập hệ thống hoá lại kiến thức và thông qua đó, học viên nắm bắt được các khái niệm cơ bản, các kiến thức chủ yếu của từng Chương và cuối cùng là để nâng cao sự hiểu biết về ôtômát và ngôn ngữ hình thức, đồng thời phát triển khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf39p tranghong0906 04-01-2023 15 4   Download

 • Bài giảng Tâm lý y học: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Trình bày được khái niệm tư vấn và 3 mục đích của tư vấn; Trình bày được 6 nguyên tắc trong tư vấn sức khoẻ; Tự tin trong vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện tư vấn sức khoẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt37p tranghong0906 04-01-2023 18 4   Download

 • Luyện tập với tài liệu Chủ đề 18: Khái niệm phân số - phân số bằng nhau (Toán lớp 6) giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với các dạng toán về phân số, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p phuenter 05-01-2023 22 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trong nhóm VN100" hy vọng đánh giá đúng về mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trong nhóm VN100 dựa trên văn bản mới nhất quy định về công bố thông tin trách nhiệm xã hội là thông tư 96/2020/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và phương hướng phòng chống trong giai đoạn hiện nay" trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu, giúp mọi người đặc biệt là cán bộ, đảng viên nhận rõ những tác hại của quan liêu đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó đưa ra những định hướng làm giảm căn bệnh này đối với cán bộ, đảng viên, củng cố lại niềm tin yêu của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên để cùng nhau xây dựng chế độ dân chủ mới.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của yếu tố kỳ vọng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng nghiên cứu vận dụng học thuyết kỳ vọng kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước chi phối, dưới góc nhìn về niềm tin rằng nỗ lực sẽ dẫn đến kết quả thực hiện tốt.

  pdf14p vifred 22-12-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài học niềm tin
p_strCode=baihocniemtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2