intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập thống kê doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 488 kết quả Bài tập thống kê doanh nghiệp
 • Bài viết này tập trung tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo trình độ đại học ngành kinh doanh nông nghiệp của một số cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích tổng quan về chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Hoa Kỳ, bài viết đưa ra một số thông tin tham khảo và các chú ý quan tâm, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp trình độ đại học cho các cơ sở đào tạo tại Việt Nam như là: xác định các học phần kiến thức cốt lõi và kỹ năng cần thiết;...

  pdf12p viellenkullman 17-05-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú. Nội dung giáo trình bao gồm có 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan8 14-03-2022 18 0   Download

 • Trong bài viết này bằng phương pháp nghiên cứu định tính, nhóm tác giả tập trung làm rõ nội dung và mục đích của từng mô hình kế toán, từ đó chỉ ra sự ảnh hưởng của các mô hình này đến việc thiết lập định hướng hệ thống kế toán trong doanh nghiệp (DN) Việt Nam.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 12 0   Download

 • Bài viết được thực hiện nhằm minh họa thông qua đạo luật Sabanes-Oxley (2002) cho thấy, trước khi các chuẩn mực được ban hành, hệ thống luật pháp chặt chẽ thì những doanh nghiệp, tập đoàn hay ngân hàng gian lận bằng hình thức chỉnh sửa số liệu trên sổ sách.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 4 1   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng nhằm chỉ ra sự khác biệt trong việc tổ chức công tác kế toán khi ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc việc ứng dụng CNTT trong công tác kế toán ở mức độ sử dụng phần mềm MS Excel.

  pdf5p tomjerry007 21-12-2021 12 1   Download

 • Tập bài giảng Thống kê doanh nghiệp gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp; chương 2: thống kê kết quả sản xuất trong doanh nghiệp; chương 3: thống kê tài sản của doanh nghiệp; chương 4: thống kê lao động trong doanh nghiệp; chương 5: thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; chương 6: thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

  pdf162p cucngoainhan3 19-11-2021 24 9   Download

 • Tập bài giảng gồm 7 chương trình bày khá đầy đủ và chi tiết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp như: Các phương pháp phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí; phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và thu nhập; báo cáo bộ phận - phân tích báo cáo bộ phận; dự toán ngân sách; thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn.

  pdf200p cucngoainhan3 19-11-2021 29 8   Download

 • Tập bài giảng “Kế toán thuế” được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về sắc thuế đang được áp dụng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương trình bày những vấn đề cơ bản về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu, thuế TNCN…), sinh viên có thể tìm thấy ở tập bài giảng này những quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, thuế suất cũng như các phương pháp tính, cách lập biểu mẫu kê khai các loại thuế, các thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế, v.v… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p cucngoainhan3 19-11-2021 23 6   Download

 • Bài viết này hệ thống hóa lại toàn bộ các quy định pháp lý liên quan đến nguyên tắc kế toán trong việc hạch toán các khoản mục có gốc ngoại tệ nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan hơn, rõ ràng hơn, chi tiết và cụ thể hơn để vận dụng vào công việc hạch toán kế toán trong học tập cũng như trong thực tiễn.

  pdf5p vijeffbezos 01-11-2021 6 0   Download

 • Bài tập Quản trị tài chính: Chương 19 gồm 16 câu hỏi lý thuyết và bài tập giúp người học nắm vững những vấn đề cơ bản của quản trị tài chính, đồng thời giúp người học hệ thống được các kiến thức, nắm được lý thuyết cũng như dễ dàng vận dụng trong giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p maioanh260201 29-10-2021 22 1   Download

 • Bài nghiên cứu này tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị thực tập. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p thanhthuong999 04-10-2021 6 0   Download

 • Nội dung của đề tài này trình bày về cấp độ, không gian thị trường bán lẻ đã có sự thay đổi đáng kể, tổ chức thị trường được các địa phương chú trọng, các doanh nghiệp bán lẻ đã không ngừng mở rộng mạng lưới bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại phát triển nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p vijeffbezos 28-10-2021 20 2   Download

 • Bài viết này tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, với nội dung chủ yếu nghiên cứu những tồn tại của kế toán tài chính truyền thống đối với những nội dung về bảo vệ môi trường dựa vào tham khảo kế toán nước ngoài, các hướng dẫn quốc tế liên quan đến kế toán môi trường để đưa ra hệ thống chỉ tiêu báo cáo nên được áp dụng cho kế toán môi trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p viuchinaga2711 21-10-2021 4 0   Download

 • Bài viết tập trung tổng hợp, nhận diện các nguy cơ chính từ hoạt động của hệ thống cấp nước thông qua đó hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn của các doanh nghiệp ngành cấp nước.

  pdf4p vivacation2711 23-10-2021 20 1   Download

 • Đề tài nhằm tìm hiểu thêm sự đa dạng của sản phẩm “vô hình” và các nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh của các sản phầm này. Đồng thời em muốn thông qua thời gian thực tập tại Trung tâm Viễn thông IP sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích về nghiệp vụ kế toán bên cạnh những kiến thức đã được truyền dạy tại trường.

  pdf120p closefriend01 01-10-2021 22 1   Download

 • Làm thế nào để kiểm toán nội bộ giúp các doanh nghiệp niêm yết hoạt động tốt hơn? Làm thế nào kiểm toán nội bộ giúp các doanh nghiệp dự đoán, phòng ngừa rủi ro và kiểm soát bộ máy kinh doanh hoạt động theo một tiêu chuẩn nhất định? Bài viết này tập trung phân tích và làm rõ thực trạng và đưa ra giải pháp, tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết một cách có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p sotritu 18-09-2021 24 1   Download

 • Bài viết này, tập trung trao đổi một số ý kiến liên quan đến những vấn đề cần được thực hiện, để có thể vận dụng đi đến áp dụng IFRS vào các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện tại. Những cản ngại khi áp dụng IFRS vào doanh nghiệp Việt Nam Trong thời gian qua, rất nhiều đề tài nghiên cứu về việc vận dụng IFRS cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p sotritu 18-09-2021 13 1   Download

 • Bài viết này nhằm chỉ ra tác động của công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam giai đoạn 2012-2018. Bộ dữ liệu bảng được tích hợp từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm và bộ dữ liệu sử dụng công nghệ của doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê được sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p interstellar 22-09-2021 16 1   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp và rút ra một số hàm ý giải pháp trong việc tập trung thu hút nguồn vốn FDI góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu FDI và tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2001-2019 được trích rút từ niên giám thống kê, Cục đầu tư nước ngoài và Ngân hàng thế giới để thực hiện phân tích bình phương tối thiểu OLS.

  pdf11p interstellar 22-09-2021 30 0   Download

 • Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2019. Qua các số liệu thống kê thu thập được, tác giả nhận thấy, mặc dù đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Quảng Bình những năm qua đã có sự tăng trưởng nhất định, tuy nhiên so với cả nước, tỷ trọng vẫn còn nhỏ, hiệu quả đầu tư chưa cao, quá trình triển khai thu hút FDI vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p pulpfiction 16-09-2021 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài tập thống kê doanh nghiệp
p_strCode=baitapthongkedoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2