intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Đo điện trở dùng Opamp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài thuyết trình Đo điện trở dùng Opamp
  • Bài thuyết trình Đề tài: Đo điện trở dùng Opamp trình bày về nguyên lý đo điện trở dung OPAMP và cơ cấu từ điện; mạch đo R có chỉnh “0”; mở rộng tầm đo điện trở; mạch đo điện trở tuyến tính; thiết kế mạch đo điện trở phi tuyến tính và tuyến tính có 3 tầm đo; so sánh sự khác nhau giữa đo điện trở thông thường và dụng OPAMP.

    ppt48p anhdiemle 10-03-2015 148 33   Download

  • Bài thuyết trình Kỹ thuật đo lường với đề tài "Thiết kế Vom dùng cơ cấu hiển thị kim và Opamp" trình bày nội dung sau: thiết kế mạch đo áp dc bằng opamp, thiết kế mạch dòng DC bằng opamp, thiết kế mạch áp AC bằng opamp, thiết kế mạch đo điện trở bằng opamp, mô phỏng mạch.

    ppt21p hoanghanhhien 13-09-2014 154 42   Download

  • Khi thiết kế một VOM nhiều tầm đo ta cho tầm đo nhỏ nhất trực tiếp qua OPAMP để xác định dòng Imax qua cơ cấu. Imax sẽ có giá trị cố định với tất cả các tầm đo. Khi muốn mở rộng thành nhiều tầm đo ta phải dùng thêm điện trở để phân áp qua đó nhằm cho điện áp qua OPAMP cố định là điện áp của tầm đo nhỏ nhất.

    ppt0p happyprince7411 04-11-2012 72 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài thuyết trình Đo điện trở dùng Opamp
p_strCode=baithuyettrinhdodientrodungopamp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản