intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Đề tài: Đo điện trở dùng Opamp

Chia sẻ: Nguyen Man | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:48

0
148
lượt xem
33
download

Bài thuyết trình Đề tài: Đo điện trở dùng Opamp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Đề tài: Đo điện trở dùng Opamp trình bày về nguyên lý đo điện trở dung OPAMP và cơ cấu từ điện; mạch đo R có chỉnh “0”; mở rộng tầm đo điện trở; mạch đo điện trở tuyến tính; thiết kế mạch đo điện trở phi tuyến tính và tuyến tính có 3 tầm đo; so sánh sự khác nhau giữa đo điện trở thông thường và dụng OPAMP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Đề tài: Đo điện trở dùng Opamp

 1. ĐỀ TÀI ĐO ĐIỆN TRỞ SỬ DỤNG OPAMP LỚP: D12DCVT01 – NHÓM 10 DANH SÁCH SINH VIÊN 1. Nguyễn Thị Phương Thảo 2. Trần Hải Thuận 3. Ngô Thị Ngọc Phương Thảo 4. Nguyễn Công Thành
 2. NỘI DUNG ĐỀ TÀI ĐO ĐIỆN TRỞ DÙNG OPAMP 1. Nguyên lý đo điện trở dung OPAMP và cơ cấu từ  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  điện 2. Mạch đo R có chỉnh “0” THẢO 3. Mở rộng tầm đo điện trở 4. Mạch đo điện trở tuyến tính TRẦN HẢI THUẬN 5. Thiết kế mạch đo điện trở phi tuyến tính và tuyến  NGÔ THỊ NGỌC PHƯƠNG  tính có 3 tầm đo. THẢO 6. So sánh sự khác nhau giữa đo điện trở thông thường  NGUYỄN CÔNG THÀNH và dụng OPAMP 7. Mô phỏng
 3. 1. Nguyên lý đo điện trở dung OPAMP và cơ cấu từ điện 2. Mạch đo R có chỉnh “0”                                        NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  
 4. 1.NGUYÊN LÍ ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG  OPAMP VÀ CƠ CẤU TỪ ĐIỆN I A I+ E −U + U + I1 = +0 (U + = Vin ) R Rx + Rx U = .E Rx + R
 5. 1.NGUYÊN LÍ ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG  OPAMP VÀ CƠ CẤU TỪ ĐIỆN Mạch mô phỏng Tina (mạch đo phi tuyến)
 6. 2.ĐIỆN TRỞ CHỈNH “0” Rx 0 Im 0 ∀E R Im I max R
 7. 2.ĐIỆN TRỞ CHỈNH “0” Mạch mô phỏng Tina
 8. 3. Mở rộng tầm đo điện trở 4. Mạch đo điện trở tuyến tính                                              TRẦN HẢI THUẬN
 9. MỞ RỘNG TẦM ĐO ĐIỆN TRỞ MẠCH PTT Chia thang đo
 10. MỞ RỘNG TẦM ĐO ĐIỆN TRỞ MẠCH PTT Thang đo x1:
 11. MỞ RỘNG TẦM ĐO ĐIỆN TRỞ MẠCH PTT Mạch mở rộng tầm  đo
 12. MỞ RỘNG TẦM ĐO ĐIỆN TRỞ MẠCH PTT Thang đo   x1  x10 x100  x1k
 13. MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ TUYẾN TÍNH Nguyên lý của mạch đo điện trở tuyến tính là dung  nguồn dòng không đổi
 14. MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ TUYẾN TÍNH
 15. MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ TUYẾN TÍNH Một số mạch tương tự
 16. MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ TUYẾN TÍNH Mô phỏng Tina
 17. 5.  Thiết kế mạch đo điện trở phi tuyến tính và tuyến tính có  3 tầm đo.                                                              NGÔ THỊ NGỌC PHƯƠNG THẢO
 18. 5.THIẾT KẾ MỘT MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ PHI  TUYẾN VÀ TUYẾN TÍNH CÓ 3 TẦM ĐO X1, X10,  X100. 1.Thiết kế mạch đo điện trở phi tuyến: Ý tưởng : 
 19.   5.THIẾT KẾ MỘT MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN  VÀ TUYẾN TÍNH CÓ 3 TẦM ĐO X1, X10, X100. Thiết kế:
 20. 5.THIẾT KẾ MỘT MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN  VÀ TUYẾN TÍNH CÓ 3 TẦM ĐO X1, X10, X100. Vẽ vạch chia thang đo Ω Thang đo X1: Rx 1  2  3  4   5  20  40   50 Thang đo X10: Rx 10      20  30 40  50  200  400   500 Thang đo X100: Rx 100    200  300 400  500  2000   4000   5000 Vo (mV)     1.5 2.99 4.49 5.98 7.46 29.41 57.69 71.43           I ( nA) 99.9 199.6 299.1 398.41 497.5 1960   3850  4760     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản