Bài toán nội suy taylor

Xem 1-2 trên 2 kết quả Bài toán nội suy taylor
  • Một số kết quả cơ bản về bài toán nội suy Taylor, khai triển Taylor. Đánh giá phần dư và sự hội tụ của khai triển Taylor. - Đưa ra công thức nghiệm của bài toán nội suy Newton, biểu diễn hàm số f(x) theo khai triển Taylor – Gontcharov. - Đặc biệt, đưa ra các đánh giá phần dư của khai triển Taylor và khai triển Taylor – Gontcharov dưới hai dạng Lagrange và Cauchy. - Đánh giá sự hội tụ của khai triển Taylor – Gontcharov. - Mở rộng bài toán nội suy Newton cho hàm đa...

    pdf25p paradise_12 04-01-2013 354 93   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:công thức khai triển taylor- gontcharov và áp dụng', luận văn - báo cáo, khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf63p paradise_12 07-01-2013 298 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài toán nội suy taylor
p_strCode=baitoannoisuytaylor

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản