intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản chất của IRR

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bản chất của IRR
 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi" đề cùng tìm hiểu các kiến thức: Các phương pháp phân tích phương án theo suất thu lợi (RR), suất thu lợi nội tại (IRR) của một dự án đầu tư, so sánh phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và RR.

  pdf27p tsmttc_007 12-09-2015 44 6   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Chương 4 - Phân tích phương án theo suất sinh lợi nội tại (IRR). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa suất sinh lợi nội tại (IRR), phương pháp tính IRR, nguyên tắc chọn dự án đầu tư theo IRR, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và IRR.

  pdf30p tangtuy19 22-07-2016 29 2   Download

 • Bài giảng Phân tích dự án đầu tư: Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợi gồm các nội dung sau: Khái niệm suất thu lợi, suất thu lợi nội tại, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của suất thu lợi nội tại. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý doanh nghiệp.

  pdf18p luungoc91 31-03-2014 124 35   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm suất thu lợi, suất thu lợi nội tại, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của suất thu lợi nội tại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_12 15-01-2016 30 6   Download

 • Suất thu lợi nội tại So sánh các phƣơng án theo IRR 4 Bản chât của suất thu lợi nội tại .SUẤT THU LỢI   Định nghĩa Suất thu lợi (Rate of Return - RR): là tỷ số tiền lời thu được trong một thời đoạn so với vốn đầu tư ở đầu thời đoạn. Các chỉ số suất thu lợi * Suất thu lợi nội tại * Suất thu lợi ngoại lai * Suất thu lợi tái đầu tư tường minh * v.v…

  pdf18p tab_12 26-07-2013 63 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản chất của IRR
p_strCode=banchatcuairr

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2