intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản thông báo tổ chức quyên góp

Xem 1-20 trên 29 kết quả Bản thông báo tổ chức quyên góp
 • Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Bản thông báo tổ chức quyên góp

  doc1p duyphuong1204 30-12-2009 122 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 70 3   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tg.16 - bản thông báo tổ chức quyên góp', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p pretty4 27-07-2010 85 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thành phố của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 69 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Theo văn bản thông báo Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo muốn tổ chức quyên...

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 63 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đến Phòng Nội vụ lấy mẫu...

  pdf3p oo_caito 27-12-2010 67 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meomayhu 15-06-2011 53 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p vang_phanboi 05-08-2010 68 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (mã hồ sơ: t-bpc-009993-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhu 16-06-2011 121 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Dân tộc (Sở Nội vụ) thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có thời hạn. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị...

  pdf3p suphubeo 31-10-2010 60 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên...

  pdf3p uu_xichdu 30-11-2010 58 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, mã số hồ sơ 055461', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p titihaudau 13-06-2011 51 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Thời hạn giải quyết:15 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Có văn bản trả lờiCác bước Tên bước Mô tả bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo gửi hồ...

  pdf2p vang_phanboi 05-08-2010 54 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo về việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 126 3   Download

 • MẪU M20(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

  pdf2p duahau0hat 07-02-2012 75 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận – huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thông báo bằng văn bản trước 15 ngày với Ủy ban nhân dân quận – huyện nơi tổ chức quyên góp Đối tượng thực hiện:...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 87 2   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới. Nó vừa bảo vệ lợi ích của cách mạng, vừa bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm xây dựng các tổ chức tôn giáo thực sự đóng vai trò phục vụ cho yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân và đồng hành cùng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn đón đọc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 116 25   Download

 • Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân....

  doc38p luatsulecao 04-04-2011 78 8   Download

 • Vấn đề chuyển quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003 Các tổ chức này không có thủ lĩnh thể hiện bản sắc riêng của tổ chức mình, do vậy tính phản biện xã hội chưa cao, do đó sức sáng tạo và sự đóng góp cho xã hội cũng còn bị hạn chế. Để bảo vệ các quyền con người và quyền công dân đòi hỏi phải tăng cường vai trò của các tổ chức như Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 52 4   Download

 • Ngày 28 tháng 02 năm 2001, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã ban hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Kể từ đó đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, tổ chức thực hiện các quy định về thu và quản lý phí và lệ phí nhằm đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương trong cả nước.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 62 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bản thông báo tổ chức quyên góp
p_strCode=banthongbaotochucquyengop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2