intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo lợi nhuận giữ lại

Xem 1-19 trên 19 kết quả Báo cáo lợi nhuận giữ lại
 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có nội dung trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận giữ lại, xử lý các số liệu trong báo cáo tài chính.

  ppt66p hoangthuyfc 21-08-2014 221 36   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu nội dung và kết cấu của từng loại báo cáo trong bộ báo cáo tài chính của công ty. Đọc xong bài này học viên có thể hiểu được ý nghĩa, kết cấu và nội dung từng khoản mục của mỗi loại báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiển tệ.

  pdf13p thienthantre999 28-05-2011 442 134   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 9: Phân tích khả năng sinh lời" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số lợi nhuận giữ lại, tỷ số tăng trưởng bền vững, tỷ số P-E, tỷ số M-B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p abcxyz123_07 04-04-2020 21 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài này nhằm: Nhận biết các nhân tố tác động đến việc giữ lại lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, kiểm định sự tồn tại một mức lợi nhuận giữ lại tối ưu làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, xem xét tác động của việc giữ lại lợi nhuận đến giá trị doanh nghiệp, đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp điều chỉnh mức lợi nhuận giữ lại tối ưu nhằm làm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

  pdf58p khongxinhkhngodep 03-07-2014 197 32   Download

 • Chương 2 giúp người học tìm hiểu về các loại báo cáo tài chính như: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, bảng lợi nhuận giữ lại, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 61 9   Download

 • 1. Chính sách cổ tức 1.1. Khái niệm: cổ tức và chính sách cổ tức Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty) Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. 1.2. Các hình thức chi trả cổ tức: Thông thường, có 3 phương thức chi trả cổ tức cơ bản là: cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, và cổ tức bằng tài...

  doc20p manhcuong193 20-03-2013 399 152   Download

 • - Tài trợ nợ có một lợi thế quan trọng. Lãi từ chứng khoán nợ là một chi phí được khấu trừ thuế. Cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì không. + Khoảng khấu trừ thuế của lãi từ chứng khoán nợ làm tăng tổng lợi nhuận có thể dùng để trả cho các trái chủ và cổ đông

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 316 96   Download

 • Vấn đề tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn đưa sản phẩm ra thị trường theo kênh tiêu thụ nào thích hợp để vừa có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  pdf57p buddy8 13-07-2011 210 74   Download

 • Các khoản hoàn nhập dự phòng đã lập được ghi tăng lợi nhuận giữ lại mà không được tính vào lãi, lỗ trong kỳ. 42. Ngân hàng được lập dự phòng cho các khoản rủi ro chung trong hoạt động của Ngân hàng, bao gồm các khoản tổn thất dự kiến trong tương lai hoặc các rủi ro khác không dự kiến được, ngoài các khoản dự phòng cho các khoản tổn thất cho vay và ứng trước được xác định theo đoạn 38. Ngân hàng cũng được lập dự phòng cho các tổn thất đột xuất...

  pdf5p phuoctam49 10-08-2011 48 6   Download

 • Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục bị sa lầy, kinh tế Mỹ đang phải vật lộn với khó khăn, các ngôi sao đang phát triển về kinh tế như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ… đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng GDP như những năm trước. Kinh tế Việt Nam phát triển chậm lại, làm suy giảm lợi nhuận của các CTCK.

  pdf56p ten_12 06-02-2014 160 39   Download

 • Đầu tiên, giả định là chính sách đầu tư của doanh nghiệp giữ nguyên không đổi khi ta xem xét tác động của các thay đổi trong cấu trúc vốn đối với giá trị doanh nghiệp và giá trị của cổ phần thường. Giả định này có nghĩa là mức độ và tính khả biến của lãi trước và lãi vay (EBIT) được dự kiến không đổi khi xem xét các thay đổi trong cấu trúc vốn. Vì vậy, các thay đổi về cấu trúc vốn chỉ tác động đến phân phối lãi trước thuế và lãi vay giữa các...

  pdf6p bichtram862 21-05-2011 50 8   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Ngành công nghiệp ô tô không chỉ giữ một vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh thương mại mà còn là một ngành kinh tế mang lại lợi nhuận rất cao nhờ sản xuất ra những sản phẩm có giá trị vượt trội.

  pdf93p thangcamus 16-04-2011 521 164   Download

 • Trở lại với 4 giao dịch có ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của Baco trên đây, đó là: doanh thu, giá vốn hàng bán (chi phí của hàng đã bán), chi phí thuê nhà và chi phí khấu hao, chúng ta sẽ sắp xếp thành một báo cáo thu nhập đơn giản như bảng 3-2 sau đây.

  pdf14p thitkhotieu 26-06-2011 254 67   Download

 • • Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm tiền gửi Hoạt động tín dụng đem lại lợi nhuận cao nhưng những rủi ro tín dụng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào làm cho tổ chức tín dụng bị thua lỗ, thậm chí bị phá sản

  ppt27p joanghai 25-05-2011 235 65   Download

 • Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu nhập chi phí hay tất cả? Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của ngân hàng được trích từ đâu: chi phí trong kỳ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi nhuận giữ lại, kết quả kinh doanh trong kỳ? - Theo quy định Ngân hàng nộp thuế GTGT với những khoản nào: thu dịch...

  doc1p bank_accountancy 27-01-2013 65 19   Download

 • Các bút toán trực tiếp của những thay đổi trong lợi nhuận giữ lại không được tính trong dòng tiền. Thay vào đó là những khoản mục có khả năng tác động đến lợi nhuận giữ lại sẽ xuất hiện, chẳng hạn như là lãi ròng hoặc lỗ sau thuế và cổ tức. b. Triển khai báo cáo dòng tiền Báo cáo dòng tiền có thể được triển khai ra thành 5 bước: Bước 1, 2 và 3 là chuẩn bị báo cáo nguồn và sử dụng tiền mặt....

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 76 11   Download

 • Bài báo này đánh giá hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch niêm yết tại Việt Nam. Số liệu sử dụng là số liệu thứ cấp dưới dạng bảng thu thập từ các báo cáo tài chính hằng năm của 21 doanh nghiệp dịch vụ du lịch từ năm 2012 đến năm 2017 với 123 mẫu quan sát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố định và phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên để ước lượng và kiểm định sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả quản trị tài chính tổng thể trong doanh nghiệp.

  pdf23p angicungduoc2 31-12-2019 37 2   Download

 • Điều độ sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực hiện với hiệu quả cao nhất, cụ thể là thời gian thực hiện nhanh nhất, ít tốn kém nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất đồng thời giữ được mức độ phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng ta sẽ khảo sát dưới đây các nội dung liên quan đến việc sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất, dịch vụ và phương pháp phân công công việc đối với hệ thống săn xuất theo quá trình......

  doc0p quocminh 02-03-2009 356 204   Download

 • Nên giữ lại lợi nhuận ngoài hàng loạt công ty gặp khó khăn bởi các yếu tố khách quan dẫn đến không có lợi nhuận thì ngay cả các công ty có lợi nhuận cũng không sẵn tiền mặt để mang ra chia trong thời điểm hiện nay. Thực tế báo cáo tài chính của nhiều công ty niêm yết cho thấy, một số công ty, lợi nhuận có được chỉ nhờ hạch toán chứ không phải bằng tiền mặt. Một số công ty có lợi nhuận nhưng phải bán tài sản để trả nợ nên không thể chia cổ tức bằng...

  pdf3p bibocumi14 09-11-2012 46 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo lợi nhuận giữ lại
p_strCode=baocaoloinhuangiulai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2