intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hiểm phai nhân thọ

Xem 1-20 trên 85 kết quả Bảo hiểm phai nhân thọ
 • Đề tài giới thiệu và phân tích thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của các DNBH nhân thọ ở Việt Nam nhằm chỉ ra những hạn chế và khó khăn mà các DNBH đang gặp phải. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư giúp các DNBH nhân thọ Việt Nam thể hiện tốt hơn vai trò của một tổ chức trung gian tài chính.

  pdf94p closefriend05 24-10-2021 20 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp trẻ nhận biết các nguy cơ không an toàn và hướng dẫn trẻ cách phòng tránh là điều vô cùng cần thiết. Đòi hỏi mỗi trẻ đều phải có những kỹ năng để xử lý cũng như bảo vệ chính bản thân mình. Người lớn chúng ta sẽ trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng để trẻ luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống nguy hiểm. Giáo dục “kỹ năng cho trẻ nhận biết và phòng tránh nguy cơ không an toàn” ngay từ khi còn thơ bé, sẽ giúp trẻ tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân tránh khỏi những nguy hiểm.

  doc28p bobietbo 14-10-2021 23 5   Download

 • Đề tài hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh phi nhân thọ tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của DN để DN phát huy điểm mạnh vốn có của mình, hạn chế điểm yếu, tận dụng các cơ hội để vượt qua các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình hoạt động.

  pdf102p sonhalenh01 06-06-2021 24 7   Download

 • Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa phát triển thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1996-2017. Bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy – ARDL, kết quả nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực của phát triển thị trường bảo hiểm đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.

  pdf11p vishani2711 21-04-2020 43 6   Download

 • Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán: Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghi...

  doc2p lanwangji 14-02-2020 26 1   Download

 • Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà .văn Kim Lân.. Bài làm..Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân và văn học Việt Nam sau  .năm 1945, truyện được in trong tập Con chó xấu xí năm 1962. Vốn xuất thân từ làng quê .Việt Nam nên Kim Lân đã viết nên Vợ nhặt bằng tất cả tâm hồn, tình cảm của một con  .người là con đẻ  của đồng ruộng. Truyện được xây dựng với nhiều tình huống gây  ấn .tượng mạnh đối với người đọc. Song nổi bật trong tác phẩm là giá trị hiện thực và nhân  .đạo...

  doc3p lanzhan 20-01-2020 124 1   Download

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu số 2 - CBTT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I 1 2 3 4 II 1 Nội dung TÀI SẢN Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Tài sản lưu động khác Tài sản cố định và đầu tư...

  pdf3p keocauvong 25-06-2013 218 9   Download

 • Mẫu số 6A - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TOÁN HỌC BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): đến ...................................... Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Trích lập toán học phải dự phòng toán học trích lập cuối kỳ trong kỳ (3) (4) = (3) – (2) Chỉ tiêu (1) 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: . Sản phẩm A...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 71 2   Download

 • Mẫu số 6B - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHÍ CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Dự phòng Trích lập dự phòng phí chưa được hưởng phí chưa được hưởng phí chưa được hưởng đã trích lập đầu kỳ phải trích lập cuối kỳ trong kỳ (2) (3) (4) = (3) – (2)

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 98 2   Download

 • Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực...

  pdf21p ngoynhi93 14-06-2013 136 30   Download

 • Bài này phân tích hình ảnh người phụ nữ trong bài Thương vợ của Tú Xương. Thơ xưa viết về người vợ đã ít , mà viết về người vợ khi còn sống càng hiếm hoi hơn.Các thi nhân thường chỉ làm thơ khi người bạn trăm năm đã qua đời.Kể cũng là điều nghiệt ngã khi người vợ đi vào cõi thiên thu mới được bước vào địa hạt thi ca. Bà Tú Xương có thể đã phải chịu nhiều nghiệt ngã của cuộc đời nhưng bà lại có niềm hạnh phúc mà bao kiếp người vợ xưa...

  pdf4p ordering1122 24-05-2013 160 6   Download

 • Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Như vậy, xét về nội dung thì nguồn của pháp luật hình sự phải là văn bản quy phạm pháp luật có các quy phạm pháp luật hình sự - quy phạm quy định về tội phạm và hình phạt. Xét về hình thức thì không phải tất cả các loại (hình thức) văn bản quy phạm pháp luật đều có thể là nguồn của pháp luật hình sự.

  pdf6p hoathinhbrave 04-05-2013 123 12   Download

 • Chốn này ở ngay bên ngoài cổng lớn Thiếu Lâm. Những chuyện thị phi, những điều khúc triết xảy ra tại đây, đã có phương trượng cùng các vị cao tăng chùa này phán xét. Nếu chúng ta thiện tiện động thủ thì tỏ ra mình không biết tôn trọng phái Thiếu Lâm. Bao Bất Ðồng thấy Ðặng đại ca nói đúng lý, nghĩ thầm: - Mình mà ra tay đáng người ngay ở cổng chùa Thiếu Lâm hòng có khác gì: "Múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm"và không khỏi có sự hiềm nghi là đã coi...

  pdf465p daicamui 29-04-2013 53 4   Download

 • TNDS là những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp người có NVDS không thực hiện hoặc thực hiện không đúng NVDS của mình (và vì thế gây thiệt hại cho người khác. Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác...

  ppt21p a17196 13-04-2013 127 21   Download

 • Thực tế, vẫn phát sinh trường hợp BH trên giá trị Nguyên nhân: giá cả của tài sản biến động trong thời hạn BH; việc định giá tài sản không chính xác; BMBH cố tình mua BH trên giá trị để trục lợi BH Cách giải quyết Trước SKBH: thỏa thuận lại điều khoản HĐBH Sau SKBH: BMBH nếu muốn nhận tiền bồi thường phải chứng minh lỗi của mình là vô ý

  ppt24p a17196 13-04-2013 153 29   Download

 • Tôi xin nói trước những điều tôi chia sẻ với bà con ơ đây là từ kinh nghiệm chăn nuôi Dúi của bản thân tôi. Tôi cũng không phải là một nông dân thực thụ mà nghề chính của tôi là cán bộ khai thác Bảo hiểm phi nhân thọ của Cty Cổ Phần Bảo Hiểm Thái Sơn GMIC chi nhánh Bắc Lạng.

  pdf5p oceanus75 28-01-2013 159 38   Download

 • Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề bảo đảm và thúc đẩy quyền con người vừa được xem là nhân tố khẳng định tính chất pháp quyền của Nhà nước, vừa là mục tiêu, là yêu cầu đòi hỏi các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nói chung và Chính phủ nói riêng phải chú trọng thực hiện trong thực tiễn hoạt động. Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...

  pdf7p dontetvui 23-01-2013 144 21   Download

 • Hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nên những người làm nghề này còn phải biết chấp nhận thách thức, phải biết luôn tự rèn luyện kỹ năng cho mình và luôn làm mới mình để không bị tụt hậu. Thông thường tại một công ty bảo hiểm, giám đốc, và các phó giám đốc kinh doanh được ví như các “tướng lĩnh trên chiến trường” vì họ chính là các nhà quản lý đại diện kinh doanh Theo các phó giám đốc kinh doanh của công ty bảo hiểm ACE...

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 103 17   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang có một bước phát triển khá cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được thành quả đó có sự đóng góp của tất cả các ngành,thành phần kinh tế,trong đó phải kể đến dịch vụ Bảo Hiểm-ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt sau khi luật kinh doanh Bảo Hiểm ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho nó hoạt động một cách toàn diện hơn. Dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực...

  pdf31p inside33 08-12-2012 178 34   Download

 • WASHINGTON – Herbert Vogel, một nhân viên bưu điện về hưu, cùng với vợ là Dorothy, đã tạo được một bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại hiếm thấy và quan trọng nhất. Sau đó cả hai ông bà tặng lại phần lớn bộ sưu tập này cho Gallery Quốc Gia. Ông Vogel Herbert đã qua đời vào ngày 22. 7 tại một nhà dưỡng lão ở New York City, hưởng thọ 89 tuổi. Herbet Vogel sinh ngày 16. 8. 1922 ở New York. Bố ông là một thợ may, và ông lớn lên tại Harlem. Ông chưa bao giờ...

  pdf13p waduroi 06-11-2012 42 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo hiểm phai nhân thọ
p_strCode=baohiemphainhantho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2